Menú

El Pla Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú

Què és un Pla Local d'Habitatge?

Es tracta d'un document tècnic que, partint de l'anàlisi de la situació de l'habitatge a Vilanova i la Geltrú i de les condicions de context socioeconòmic, urbanístic i d'organització municipal, defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local en matèria d'habitatge, amb l'objecte de fomentar l'assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d'un habitatge digne en condicions assequibles.

El Pla Local d'Habitatge es desenvolupa en 3 fases:

Fase 1: Anàlisi

Els grans temes que aborda l'anàlisi de la situació de l'habitatge són:

  1. Les persones: quanta gent serem al municipi d'aquí a 6 anys?, quines problemàtiques existeixen en relació a l'habitatge?, quant habitatge assequible necessitem?
  2. El parc d'habitatges: com són els edificis i els habitatges?, en quines condicions de conservació, accessibilitat i ús estan?, quins són els principals entorns amb necessitats de rehabilitació? Tenim habitatge buit, infrahabitatge, habitatges sobreocupats?
  3. El mercat d'habitatge: quina és la situació del mercat immobiliari?, hi ha conflictes d'interessos entre el mercat immobiliari i les necessitats de la població?
  4. El planejament urbanístic: quines oportunitats ens ofereix el planejament per generar habitatge assequible?, el planejament afecta negativament a la conservació dels edificis existents? N'impedeix la millora?
  5. Els recursos i iniciatives existents: que s'està fent per millorar les condicions dels habitatges?, i per facilitar el pagament del lloguer, la hipoteca i els subministraments?, i per generar habitatge assequible? I per evitar que hi hagi habitatges buits? Què es pot millorar?

Fase 2: Diagnosi

Identificació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats en relació a la situació de l'habitatge a Vilanova i la Geltrú.

Fase 3: Pla d'acció
Definició dels objectius, estratègies i actuacions concretes a desenvolupar els propers 6 anys per donar resposta a les necessitats detectades.

Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge
Pla Local d'Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord