Menú

Ètica i bon govern

CODI D'ÈTICA I BON GOVERN

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d'un Codi d'ètica i bon govern aprovat inicialment en la sessió del Ple municipal del mes d'abril de 2013 i revisat i actualitzat posteriorment en 2015, 2016 i 2021 (vegeu-ne la seva darrera publicació al BOP).

Aquest document diu, textualment, en el seu punt primer:

"Aquest document té per objecte establir un marc d'integritat institucional que reculli els principis, criteris i instruments que permetin incrementar els nivells de transparència en la gestió pública, el comportament ètic del seu personal i la millora de les relacions de confiança entre la ciutadania i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquest codi, de caràcter general, també inclou i dona resposta a l'obligació d'aprovar un codi de principis ètics i regles de conducta, establerta als articles 54 i 55 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  i bon govern"

CODI D'ÈTICA I BON GOVERN

Pot presentar sol·licitud davant la Comissió d'Ètica i Bon Govern qualsevol ciutadà o ciutadana o bé qualsevol integrant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que vulgui comunicar alguna alerta, vulneració, fer alguna consulta o un suggeriment.

Accedeix al tràmit

 

Consulteu el circuit d'atenció de les sol·licituds

 

INFORMES I RECOMANACIONS DE LA COMISSIÓ D'ÈTICA I BON GOVERN

2022

2021

2019

2017

2015

2014

PLA DE MESURES ANTIFRAU

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en sessió celebrada el maig de 2022 ha aprovat el PLA DE MESURES ANTIFRAU 

Aquest Pla de Mesures Antifrau dona resposta a l'obligació que estableix l'article 6 de l'Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que determina el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Amb tot, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol emmarcar aquest pla en un procés molt més ampli i de més abast que ve treballant i desplegant des de fa anys i que es configura com un Sistema d'Integritat Institucional amb l'objectiu d'articular una infraestructura ètica i de promoure una cultura de la integritat en l'exercici de les funcions públiques per part de totes les persones que conformen aquesta administració. Un sistema que ha de prevenir les males pràctiques, les conductes inadequades, les irregularitats, el frau i la corrupció i ha de garantir l'objectivitat, la eficiència, la transparència i la imparcialitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú davant la ciutadania.

Podeu consultar el document aprovat i els diferents annexos en els enllaços següents: 

PLA DE MESURES ANTIFRAU
ANNEX I Declaració institucional de compromís de promoció de la cultura ètica i de lluita contra el frau i la corrupció.
ANNEX II Decret d'alcaldia de constitució de la Direcció Tècnica i de l'Equip d'Avaluació de Riscos del Pla de Mesures Antifrau
ANNEX III Model de Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI)
ANNEX IV Resum Matriu d'Avaluació de Riscos  

PLA DE MESURES ANTIFRAU
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord