Menú

Farmàcies d'urgències

Troba aquí el llistat de farmàcies i parafarmàcies de la ciutat

En aquest enllaç accedireu a les adreces i contactes que necessiteu

Maig de 2019

Dimecres 1 Giralt
Dijous 2 Gol
Divendres 3 Gol
Dissabte 4 Guasch
Diumenge 5 Masip
Dilluns 6 Jorba
Dimarts 7 López
Dimecres 8 Gol
Dijous 9 Pedraza
Divendres 10 Perales
Dissabte 11 Pérez
Diumenge 12 Gol
Dilluns 13 Soler
Dimarts 14 Gol
Dimecres 15 Benavent
Dijous 16 Domínguez
Divendres 17 Gol
Dissabte 18 Ferrer
Diumenge 19 Gol
Dilluns 20 Perales
Dimarts 21 Giralt
Dimecres 22 Gol
Dijous 23 Gol
Divendres 24 Guasch
Dissabte 25 Masip
Diumenge 26 Jorba
Dilluns 27 Perales
Dimarts 28 Gol
Dimecres 29 Pedraza
Dijous 30 Perales
Divendres 31 Pérez

Juny de 2019

Dissabte 1 Gol
Diumenge 2 Soler
Dilluns 3 Gol
Dimarts 4 Benavent
Dimecres 5 Domínguez
Dijous 6 Gol
Divendres 7 Ferrer
Dissabte 8 Gol
Diumenge 9 Genís
Dilluns 10 Giralt
Dimarts 11 Gol
Dimecres 12 Gol
Dijous 13 Guasch
Divendres 14 Masip
Dissabte 15 Jorba
Diumenge 16 Perales
Dilluns 17 López
Dimarts 18 Pedraza
Dimecres 19 Perales
Dijous 20 Pérez
Divendres 21 Gol
Dissabte 22 Soler
Diumenge 23 Gol
Dilluns 24 Benavent
Dimarts 25 Domínguez
Dimecres 26 Gol
Dijous 27 Ferrer
Divendres 28 Gol
Dissabte 29 Perales
Diumenge 30 Giralt

Juliol de 2019

Diumenge 1 Gol
Dilluns 2 Perales
Dimarts 3 Guasch
Dimecres 4 Masip
Dijous 5 Jorba
Divendres 6 Perales
Dissabte 7 López
Diumenge 8 Gol
Dilluns 9 Perales
Dimarts 10 Perales
Dimecres 11 Pérez
Dijous 12 Perales
Divendres 13 Soler
Dissabte 14 Gol
Diumenge 15 Benavent
Dilluns 16 Gol
Dimarts 17 Gol
Dimecres 18 Perales
Dijous 19 Genís
Divendres 20 Giralt
Dissabte 21 Gol
Diumenge 22 Perales
Dilluns 23 Guasch
Dimarts 24 Masip
Dimecres 25 Jorba
Dijous 26 Perales
Divendres 27 López
Dissabte 28 Gol
Diumenge 29 Pedraza
Dilluns 30 Perales
Dimarts 31 Pérez

Agost de 2019

Dijous 1 Soler
Divendres 2 Gol
Dissabte 3 Benavent
Diumenge 4 Perales
Dilluns 5 Gol

Dimarts 6 Ferrer
Dimecres 7 Gol
Diijous 8 Genís
Divendres 9 Giralt
Dissabte 10 Gol
Diumenge 11 Gol
Dilluns 12 Guasch
Dimarts 13 Masip
Dimecres 14 Jorba
Dijous 15 Perales
Divendres 16 López
Dissabte 17 Gol
Diumenge 18 Masip 
Dilluns 19 Perales
Dimarts 20 Gol
Dimecres 21 Soler
Dijous 22 Gol
Divendres 23 Benavent
Dissabte 24 Perales
Diumenge 25 Gol
Dilluns 26 Ferrer
Dimarts 27 Gol
Dimecres 28 Genís
Dijous 29 Giralt
Divendres 30 Gol
Dissabte 31 Gol

Setembre de 2019

Diumenge 1 Guasch
Dilluns 2 Masip
Dimarts 3 Jorba
Dimecres 4 Perales
Dijous 5 López
Divendres 6 Gol
Dissabte 7 Pedraza
Diumenge 8 Perales
Dilluns 9 Pérez
Dimarts 10 Soler
Dimecres 11 Gol
Dijous 12 Benavent
Divendres 13 Perales
Dissabte 14 Gol 
Diumenge 15 Ferrer
Dilluns 16 Gol
Dimarts 17 Genís
Dimecres 18 Giralt
Dijous 19 Gol
Divendres 20 Gol
Dissabte 21 Guasch
Diumenge 22 Pedraza
Dilluns 23 Jorba
Dimarts 24 Perales
Dimecres 25 López
Dijous 26 Gol
Divendres 27 Pedraza
Dissabte 28 Perales
Diumenge 29 Pérez
Dilluns 30 Gol

Octubre de 2019

Dimarts 1 Gol
Dimecres 2 Benavent
Dijous 3 Domínguez
Divendres 4 Gol 
Dissabte 5 Ferrer
Diumenge 6 Gol
Dilluns 7 Genís
Dimarts 8 Giralt
Dimecres 9 Gol
Dijous 10 Gol
Divendres 11 Guasch
Dissabte 12 Masip
Diumenge 13 Jorba
Dilluns 14 Perales
Dimarts 15 López
Dimecres 16 Gol
Dijous 17 Pedraza
Divendres 18 Perales
Dissabte 19 Pérez
Diumenge 20 Gol
Dilluns 21 Soler
Dimarts 22 Benavent
Dimecres 23 Domínguez
Dijous 24 Gol 
Divendres 25 Ferrer
Dissabte 26 Gol
Diumenge 27 Genís
Dilluns 28 Giralt
Dimarts 29 Gol
Dimecres 30 Gol
Dijous 31 Guasch

Novembre 2019

Divendres 1 Masip
Dissabte 2 Jorba
Diumenge 3 Perales
Dilluns 4 López
Dimarts 5 Gol
Dimecres 6 Pedraza
Dijous 7 Perales
Divendres 8 Pérez
Dissabte 9 Gol
Diumenge 10 Soler
Dilluns 11 Gol
Dimarts 12 Domínguez
Dimecres 13 Gol 
Dijous 14 Ferrer
Divendres 15 Gol
Dissabte 16 Genís
Diumenge 17 Giralt
Dilluns 18 Gol
Dimarts 19 Gol
Dimecres 20 Guasch
Dijous 21 Masip
Divendres 22 Jorba
Dissabte 23 Perales
Diumenge 24 López
Dilluns 25 Gol
Dimarts 26 Pedraza
Dimecres 27 Perales
Dijous 28 Pérez
Divendres 29 Gol
Dissabte 30 Soler

Desembre 2019

Diumenge 1 Gol
Dilluns 2 Benavent
Dimarts 3 Gol 
Dimecres 4 Ferrer
Dijous 5 Gol
Divendres 6 Genís
Dissabte 7 Giralt
Diumenge 8 Gol
Dilluns 9 Gol
Dimarts 10 Guasch
Dimecres 11 Masip
Dijous 12 Jorba
Divendres 13 Perales
Dissabte 14 López
Diumenge 15 Gol
Dilluns 16 Pedraza
Dimarts 17 Perales
Dimecres 18 Pérez
Dijous 19 Gol
Divendres 20 Soler
Dissabte 21 Gol
Diumenge 22 Benavent
Dilluns 23 Domínguez
Dimarts 24 Ferrer
Dimecres 25 Gol
Dijous 26 Genís
Divendres 27 Giralt
Dissabte 28 Gol
Diumenge 29 Gol
Dilluns 30 Guasch
Dimarts 31 Masip

Gener de 2019

Dimarts 1 Gol
Dimecres 2 Gol
Dijous 3 Guasch
Divendres 4 Masip
Dissabte 5 Jorba
Diumenge 6 Perales
Dilluns 7 López
Dimarts 8 Gol
Dimecres 9 Pedraza
Dijous 10 Perales
Divendres 11 Pérez
Dissabte 12 Gol
Diumenge 13 Soler
Dilluns 14 Gol
Dimarts 15  Benavent
Dimecres 16 Domínguez
Dijous 17 Gol
Divendres 18 Ferrer
Dissabte 19 Gol
Diumenge 20 Genís
Dilluns 21 Giralt
Dimarts 22 Gol
Dimecres 23 Guasch
Dijous 24 Masip
Divendres 25  Jorba
Dissabte 26 Perales
Diumenge 27 López
Dilluns 28 Gol
Dimarts 29 Pedraza
Dimecres 30 Perales
Dijous 31 Pérez

Febrer de 2019

Divendres 1  Gol  
Dissabte 2  Soler
Diumenge 3 Gol
Dilluns 4 Benavent
Dimarts 5 Domínguez
Dimecres 6 Gol
Dijous 7 Ferrer
Divendres 8  Gol
Dissabte 9 Genís
Diumenge 10 Giralt
Dilluns 11 Gol
Dimarts 12 Guasch
Dimecres 13 Masip
Dijous 14 Jorba
Divendres 15 Perales
Dissabte 16 López  
Diumenge 17 Gol
Dilluns 18 Domínguez
Dimarts 19 Perales
Dimecres 20 Pérez
Dijous 21 Gol
Divendres 22 Soler  
Dissabte 23 Gol
Diumenge 24 Benavent  
Dilluns 25 Pedraza
Dimarts 26 Gol
Dimecres 27 Ferrer
Dijous 28 Gol

Març de 2019

Divendres 1 Genís
Dissabte 2 Giralt  
Diumenge 3 Gol
Dilluns 4 Gol
Dimarts 5 Masip
Dimecres 6 Jorba
Dijous 7 Perales  
Divendres 8 López  
Dissabte 9 Gol  
Diumenge 10 Pedraza  
Dilluns 11 Perales
Dimarts 12 Pérez
Dimecres 13 Gol
Dijous 14 Soler
Divendres 15 Gol
Dissabte 16 Benavent
Diumenge 17 Perales
Dilluns 18 Gol
Dimarts 19 Ferrer
Dimecres 20 Gol
Dijous 21 Genís
Divendres 22 Giralt
Dissabte 23 Gol
Diumenge 24 Gol
Dilluns 25 Guasch
Dimarts 26 Jorba
Dimecres 27 Perales
Dijous 28 López
Divendres 29 Gol
Dissabte 30 Pedraza
Diumenge 31 Perales

Abril de 2019

Dilluns 1 Pérez
Dimarts 2 Gol
Dimecres 3 Soler
Dijous 4 Gol
Divendres 5 Benavent
Dissabte 6 Perales
Diumenge 7 Gol
Dilluns 8 Ferrer
Dimarts 9 Gol
Dimecres 10 Genís
Dijous 11 Giralt
Divendres 12 Gol
Dissabte 13 Gol
Diumenge 14 Guasch
Dilluns 15 Masip
Dimarts 16 Lobato
Dimecres 17 López
Dijous 18 Gol
Divendres 19 Pedraza
Dissabte 20 Perales
Diumenge 21 Pérez
Dilluns 22 Gol
Dimarts 23 Soler
Dimecres 24 Gol
Dijous 25 Benavent
Divendres 26 Perales
Dissabte 27 Gol
Diumenge 28 Ferrer
Dilluns 29 Gol
Dimarts 30 Perales

Farmacies per a l'atenció de beneficiència 2019

Gener LOPEZ
Febrer PEDRAZA
Març PEREZ
Abril SOLER
Maig VIVES
Juny FARRÉ
Juliol FERRER
Agost GENÍS
Setembre GIRALT
Octubre GOL
Novembre GRANDA
Desembre JORBA
Gener (2020) LOBATO

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord