Menú

Canal Intern d'Alertes

El Canal intern d'alertes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és una via de comunicació segura que permet que qualsevol persona pugui comunicar conductes dutes a terme per l'administració municipal que puguin resultar contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern recollides al Codi d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament o bé  que siguin contràries al marc normatiu vigent.

Us recordem que per a realitzar altres tipus de comunicacions, disposeu dels canals següents segons la temàtica:

- Consultes, alertes, vulneracions o suggeriments entorn el Codi d'Ètica i Bon Govern

- Comunicacions sobre incidències a l'espai públic

- Queixes sobre actuacions de l'ajuntament

- Consultes, queixes o suggeriments davant la Defensora de la ciutadania

- Reclamacions o denúncies sobre consum 

- Denúncies pel mal funcionament d'activitats econòmiques

- Suggeriments 

 

Si heu detectat conductes que puguin ser contràries a l'ètica i la integritat institucional i podeu aportar-ne proves, envieu la informació a través d'aquest canal

Què és?

El Canal Intern d'Alertes és un canal segur de participació electrònica que permet tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària a dret en relació als principis ètics i de bon govern. És doncs una manera de reforçar la gestió pública.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona que hagi obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional (article 3 de la Llei 2/2023) pugui comunicar-ho sense patir represàlies.

Es tracta d'un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.

Aquest és el canal prioritari d'admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens dependents, sense perjudici d'admetre comunicacions per altres canals electrònics o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a través d'algun dels membres de la Comissió d'Ètica i Bon Govern. En aquests casos, però, no es podrà garantir l'anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.

La seva gestió forma part de les funcions atribuïdes a la Comissió d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, òrgan que actua amb independència funcional i plena autonomia.

Com funciona?

Per evitar males pràctiques en l'ús del Canal intern d'alertes, s'aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

A l'hora d'accedir al formulari, cal descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la conducta i proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica i els indicis objectius per obtenir les proves.

En qualsevol cas, no s'admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Un cop presentada la comunicació mitjançant la bústia, les persones obtindran a l'aplicació un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

El codi és l'única manera d'accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-lo.

L'Ajuntament disposa d'un termini màxim de tres mesos per donar resposta a les actuacions d'investigació, tret dels casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini.

Aquest canal segur de comunicació electrònica, que garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat, permet mantenir la col·laboració amb l'òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació.

Cal mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques d'investigació i de comprovació dels fets.

La manca de resposta als requeriments d'informació formulats a través de la bústia pot comportar l'arxivament de les actuacions.

Si considereu que des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no s'ha atès la vostra comunicació, podeu informar dels fets a l'Oficina Antifrau de Catalunya (autoritat competent en matèria de protecció de les persones alertadores) a través del seu canal

 

Àmbit d'actuació

L'abast d'aquest canal comprèn l'Ajuntament i els òrgans i entitats municipals que podeu trobar llistades al web de l'Ajuntament.

Les comunicacions s'han de referir a accions o omissions dels òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les entitats vinculades o dependents de l'administració municipal com els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils.

Comunicacions anònimes

El Canal garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

- Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l'adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

Garantint plenament l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l'eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR. 

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L'ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l'anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l'anonimat en el moment de l'emissió. 

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

FAQs

Preguntes més freqüents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) és una institució dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic de Catalunya.

L'OAC és l'autoritat independent de Protecció de l'Informant a Catalunya. 

Consulta les preguntes més freqüents sobre aquest canal al web de l'Oficina Antifrau de Catalunya

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord