Menú

Taula Local d'Habitatge

Què és la Taula Local de l'Habitatge?

És un instrument de participació local, de caràcter consultiu, per afavorir i canalitzar la participació sobre la política d'habitatge a Vilanova i la Geltrú avaluant les actuacions municipals en matèria d'habitatge, generant:

 • opinió,
 • propostes 
 • anàlisi de la situació de l'habitatge al municipi
 • foment del treball en xarxa i coordinació.

Preguntes freqüents

 • Qui forma part de la Taula?

  El Plenari és l'òrgan que està integrat per personal municipal relacionat amb l'habitatge i la participació ciutadana, representants dels partíts polítics del Ple Municipal així com:

  • 1 representant de la Diputació de Barcelona
  • 1 representant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
  • 1 representant de la plataforma de persones afectades per la hipoteca
  • 1 representant del sindicat de Llogateres
  • 1 representant de 500x20
  • 1 representant de cadascuna de les entitats socials, fundacions o associacions sense ànim de lucre que tenen projectes vinculats a l'habitatge a Vilanova i la Geltrú
  • 1 representant de les associacions veïnals que tinguin voluntat de participar en aquesta Taula.
  • 1 representant de les associacions i grups de dones del municipi
  • 1 representant designat per la Mesa de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú.
  • 1 representant de les Associacions de Consumidors de Catalunya.
  • 1 representant de les Entitats Financeres ubicades al municipi
  • 1 representant d'entitats que tinguin per objecte la defensa dels drets de les persones propietàries de finques urbanes
  • 1 representant dels agents de la propietat immobiliària
  • 1 representant del Col·legi d'Advocats
  • 1 representant del Gremi de constructors Garraf
  • 1 representant del Col·legi enginyers, comissió territorial
  • 1 representant del Col·legi d'arquitectes, comissió territorial
  • 1 representant del Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, delegació Alt Penedès- Garraf
  • 1 representant de l'Associació d'agents immobiliaris Garraf
  • 1 representant del col·lectiu empresarial vinculat a la construcció i promoció d'habitatges
  • 1 representat de les companyies subministradores amb punt d'atenció ubicat al municipi
 • Com funciona la Taula?

  El Plenari es reunirà de forma ordinària un mínim d'una vegada a l'any.

  El Plenari es reunirà de forma extraordinària tantes vegades com sigui convocat per:

  • la Presidència de la Taula
  • o bé convocat per 1/3 dels membres de la Taula
  • o bé a sol·licitud d'una comissió de treball que haurà de fer-la arribar a la presidència del Plenari per tal que valori la conveniència o no de la convocatòria extraordinària.

  El Plenari podrà aprovar la constitució de comissions específiques de treball.  Atesa la seva especificitat, en funció de la naturalesa del treball a realitzar i per tal d'aconseguir una major operativitat i flexibilitat funcional, les comissions es podran convocar de manera estable/permanent o de manera més puntual. A títol indicatiu i no limitatiu es poden crear:

  • comissió de treball de rehabilitació
  • comissió de treball de prevenció i atenció de l'exclusió residencial
  • comissió de treball per al bon ús de l'habitatge
  • comissió de treball de l'habitatge social al municipi
  • comissió de treball de formes alternatives de tinença d'habitatge
 • Competències i funcions

  Les funcions i competències són:

  • Formular propostes als òrgans municipals competents i emetre informes en les matèries que li són pròpies
  • Promoure el debat entre la ciutadania, les entitats i els grups interessats en matèria d'habitatge
  • Fomentar la coordinació entre les institucions públiques i les entitats ciutadanes en matèries relacionades amb l'habitatge

  Els informes i propostes no seran, en cap cas, vinculants, però seran d'obligada resposta per als organismes municipals que correspongui.

 • Quin és el seu objectiu?

  Els objectius són:

  • Compartir els coneixements de cada servei entre els membres que la conformen.
  • Ser l'espai de referència per a la participació ciutadana en l'àmbit de l'habitatge al municipi.
  • Ser l'espai de referència de l'anàlisi de la situació de l'habitatge al municipi.
  • Participar en l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge.
  • Fer seguiment i avaluar el Pla Local de l'Habitatge.
  • Incentivar el treball en xarxa i coparticipat en el municipi.
  • Implicar a tots/es els/les agents que estan en contacte estret amb la ciutadania per temes d'habitatge.
  • Afavorir l'eficiència dels recursos existents.
  • Afavorir la coordinació per a cercar solucions conjuntes davant les diverses situacions relacionades amb l'habitatge.
  • Elaborar noves propostes i noves estratègies relacionades amb l'habitatge i proposar-ho al consistori.
  • Donar visibilitat a la tasca quotidiana de les organitzacions i serveis que treballen en aquest àmbit.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord