Menú

Participació en Ordenances i Reglaments

Consultes públiques segons la llei 39/2015

La llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals. En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per a la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

Consultes públiques segons la llei 39/2015

Consultes públiques realitzades:

Cartes de Serveis (2024)

Reglament d'Ús de la Nau de Joventut (2024)

Reglament d'Ús de les Instal·lacions esportives municipals (2024)

Ordenança Reguladora de Zones de Baixes Emissions (2024)

Reglament Regulador dels Serveis Socials bàsics (2023)

Ordenança reguladora de les connexions de les xarxes privades de clavegueram a les públiques (2023)

Modificació del reglament regulador del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable (2023)

Cartes de Serveis Municipals (2023)

Ordenança reguladora per a la instal·lació de pèrgoles (2023)

Pla de Millora Urbana Urbana 9a Cap de Creu-Manel de Cabanyes (PMUS 9a) (2023)

Modificació puntual del PGOU de regulació de l'ús vitivinícola en sòl no urbanitzable i de consolidació de l'Eix Nucli-Àmbit del Padruell-Torrent de les Oliveres (2023)

Modificació del Reglament de Participació Ciutadana  (2022)

Modificació del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania  (2022)

Modificació de l'ordenança de protecció de l'arbrat, espais verds i naturals (2022)

Modificació de l'ordenança d'ús de les platges (2022)

Ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai públic amb mobiliari de restauració i establiments comercials (2022)

Codi d'ètica i bon govern (2021) 

Reglament de funcionament de la Taula Local d'Habitatge (2021) 

Reglament del Registre municipal d'habitatges buits (2021) 

Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (2021)

Reglament de les Cartes de Serveis Municipals (2020)

Modificació de l'ordenança municipal de circulació de l'Ajuntament de VNG (2020)

Ordenança reguladora de l'Administració electrònica de VNG (2019)

Modificació  de l'ordenança municipal de mesures per fomentar la convivència i el civisme a VNG (2019)

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord