Menú

Participació en Ordenances i Reglaments

Sobre reglaments i ordenances

La nova llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa noves formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals.

En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix per exemple, que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió a la ciutadania sobre la futura norma.

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

 

Proposta de modificació de l'ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú

La ciutadania pot presentar aportacions a la proposta de modificació de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, fins el proper 22 de novembre de 2019.

Consulteu l'informe ambiental de la proposta de modificació.

Podeu fer les vostres aportacions en aquest enllaç de la Carpeta Ciutadana.

Proposta de modificació de l'ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS

El Ple de l'Ajuntament del mes de maig de 2019 ha aprovat el model i els criteris per a l'elaboració de les cartes de serveis municipals.

Les cartes de serveis són “un document públic a través dels quals les administracions informen als seus usuaris i a la ciutadania en general dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d'aquests serveis; per tant, són documents que formalitzen el que els usuaris poden esperar dels serveis públics i asseguren l'efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben”.

Durant diversos mesos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'han començat a treballar les quatre primeres cartes de serveis que, d'acord amb l'article 69 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen al web municipal, per tal que la ciutadania pugui fer-ne les propostes o suggeriments que consideri adients amb l'objectiu de millorar-les i adequar-les al màxim a les necessitats i prioritats de la ciutadania.

Us animem doncs a que les llegiu. Fins el 14 de juny s'han pogut presentar suggeriments i aportacions ciutadanes. Ara, properament, es presentaran davant del Ple municipal per a la seva aprovació inicial.

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord