Menú

Subvencions per al pagament del lloguer

Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2024 del 15/04/2024 (9h) fins el 10/05/2024 (14h)

11/04/2024

A qui va dirigit?

A persones que a data 26/02/2024 tinguin entre 36 a 64 anys i siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Termini per a presentar la sol·licitud i documentació: del 15/04/2024 (9h) fins el 10/05/2024 (14h). 

Requisits

 • Estar empadronat a l'habitatge.
 • Tenir residència legal a Catalunya. 
 • Ser titular del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació
 • El contracte ha d'incloure l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança
 • Disposar d'una font d'ingressos regular 
 • Ingressos de la unitat familiar (renta 2022) igual o inferior a 3,05 IRSC -indicador renda suficiència de Catalunya- (IRSC 2022=7.967,73€/anuals) taula ingressos
 • No pagar un lloguer superior a 650€/mes, un lloguer habitació superior a 350€/mes
 • Estar al corrent del pagament de la renda de lloguer
 • Pagar el lloguer o preu cessió d'ús mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrès en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social
 • No s'accepten contractes de lloguer o cessió d'ús o habitació entre persones que tinguin parentiu.
 • No s'accepten sol·licituds on la persona titular del contracte de lloguer o cessió d'ús sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat en territori espanyol (a excepció que no en disposi de l'ús i gaudi).
 • No s'accepten sol·licituds d'arrendataris d'habitatges que gestiona la Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant o altres administracions públiques.

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió:         Habitatge: 650 €/mes         Habitació: 350 €/mes

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Ingressos: es tindrà en compte la suma dels ingressos de: base imposable general (casella 435) més base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Quin import de subvenció puc rebre?

Màxim 2.400€/anuals

- 20% de l'import de lloguer o cessió d'ús quan l'esforç econòmic sigui igual o inferior al 30% dels ingressos ponderats.

- 30% de l'import de lloguer o cessió d'ús quan l'esforç econòmic sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats.

- 40% de l'import de lloguer o cessió d'ús quan l'esforç econòmic sigui superior al 40% dels ingressos ponderats.

On puc presentar la sol·licitud i documentació? Tràmits GeneralitatTràmits Habitatge Ajuntament,  a la oficina local d'Habitatge OLH

Aquesta subvenció és incompatible amb:

 • El cobrament d'altres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.

 

Foto: imatge de zenstock publicada a es.vecteezy.com

Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2024 del 15/04/2024 (9h) fins el 10/05/2024 (14h)

Preguntes freqüents

 • Bases reguladores de la convocatòria

  En data 12/02/2024 s'ha publicat les Bases Reguladores que marquen els criteris d'aquesta convocatòria 2024. Podeu consultar-la clicant aquí.

  En data 12/03/2024 es va aprovar una modificació de les Bases reguladores que podeu consultar clicant aquí

 • Convocatòria 2024

  Podeu consultar la convocatòria per a l'any 2024 clicant aquí

 • QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO?

  - sol·licitud degudament emplenada i signada, tràmit

  - document identitat vigent (DNI, NIE, certificat registre ciutadans UE)

  - justificant dels ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral (declaració IRPF 2022 o certificat imputacions, certificat pensions o ajuts exempts de tributació o certificat Renda Garantida o Ingrès Mínim Vital) - sempre que no es doni el vist-i-plau a la consulta telemàtica-

  - si s'escau, llibre de família

  - el contracte de lloguer o cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant ajut

  - justificant altres situacions (violència de gènere, separacions, divorcis, discapacitat,  jove extutelat, família nombrosa, família monoparental, etc)

  - rebuts pagats de l'any

  - declaració responsable de complir el requisits

  - declaració responsable de no haver demanat o obtingut altres ajuts amb la mateixa finalitat

  - imprès normalitzat amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció  tràmit

  - certificat de convivència (si no es dóna el vist-i-plau a la consulta telemàtica)

  - certificat de no tenir deutes amb Agència Tributària (si no es dóna el vist-i-plau a la consulta telemàtica), amb la Tresoreria Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya

  - certificat Renda Garantida o Ingrès Mínim Vital (si no es dóna el vist-i-plau a la consulta telemàtica)

   

   

   

 • Què cal saber per presentar la sol·licitud?

  La documentació que es necessita serà:

  • la sol·licitud correctament omplerta i signada
  • el model normalitzat amb les dades bancàries, correctament omplert i segellat
  • el contracte de lloguer
  • els rebuts pagats de l'any

  i altra documentació que demanin. 

Requeriments de documentació i resolucions 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord