Menú

Subvencions Bo de lloguer jove

Estat: pendent d'obrir

 • El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

Beneficiaris

 • Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Requisits

 • Estar empadronat a l'habitatge.
 • No s'accepten contractes de lloguer o cessió d'ús entre persones que tinguin parentiu.
 • Ingressos
  • S'estableixen uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici  de l'any 2022.
 • Preu màxim del lloguer o cessió d'ús:
  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports següents:
   • Lloguer, renda mensual o cessió d'ús per a l'habitatge:
    • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.

    • En els supòsit d'habitació no pot ser superior als imports següents:

     • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.

Import de la subvenció

La quantia mensual de la subvenció es de 250 € amb el límit de l'import mensual de la renta o del preu de cessió.

Si hi ha més d'un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides  no podrà superar l'import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Preguntes freqüents

 • A qui va dirigit?

  A persones que siguin titulars d'un  contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys inclosos, i compleixin el requisits de la convocatòria.

 • No tinc la nacionalitat espanyola. El puc demanar?

  La condició és tenir la residència legal a Catalunya i que  l'habitatge o habitació, arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l'ajuda.

 • Si convisc amb altra gent jove al pis, qui ho pot sol·licitar?

  Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció totes les persones convivents titulars del contracte que compleixin els requisits de la convocatòria.

 • Quins ingressos he d'acreditar?

  Ingressos de les persones que treballen per compte pròpia o aliena, el personal d'investigació en formació i les persones perceptores d'una prestació social pública de caràcter periòdica, contributiva o assistencial.
  Si la font d'ingressos de la persona sol·licitant consisteix en activitats empresarials, professionals o artístiques, l'acreditació de les rendes es referirà al rendiment net de l'esmentada activitat econòmica calculat amb caràcter previ a l'aplicació de les reduccions previstes a l'article 32 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, corresponents a la declaració presentada per la persona sol·licitant, relativa al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut a la sol·licitud del Bo Lloguer Jove. Renda 2020 i/o Certificat imputacions (CI) 2021 i/o nòmines i contracte 2022.
  Si la persona sol·licitant del Bono Lloguer Jove disposa de més d'una font d'ingressos, les rendes computables seran la suma de les rendes derivades d'aquestes fonts

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord