Menú

Programa 4. Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Termini: s'iniciarà l'1 de gener de 2024 i finalitzarà el 31 de desembre de 2024, inclòs o fins que s'exhaureixin els fons.

Per qualsevol dubte o qüestió, us podeu adreçar a l'OTR de Vilanova i la Geltrú o podeu enviar un correu electrònic a rehabilitacio_habitatge@vilanova.cat

Aquesta línia de subvenció s'adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l'eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara:

 • la modificació de tancaments,
 • el canvi de finestres o
 • el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l'estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Destinataris: 

 • propietaris d'habitatges i
 • usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

Requisits:

 • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
 • L'obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d'energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l'envolupant tèrmic de l'habitatge.
 • El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 • L'import de la subvenció serà del 40 % del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 euros.

Cliqueu aquí per a més informació.

Línies de finançament i avantatges fiscals

Els departaments d'Economia i Hisenda i Drets Socials, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), l'Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR i deu entitats del sector financer han formalitzat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament d'obres de rehabilitació energètica residencial a comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors.

Les entitats financeres i l'ICF posaran en marxa una línia de préstecs principalment per a comunitats de propietaris, però també per a particulars i agents rehabilitadors que realitzin inversions que comportin una millora de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles, d'acord amb els criteris marcats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el marc del programa Next Generation. L'objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l'import de l'ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus.

Les entitats que s'han adherit a la signatura del conveni són:

 • ARQUIA BANCA,
 • Bankinter, BBVA,
 • Banc de Sabadell,
 • Banc Santander,
 • CaixaBank,
 • Caixa d'Enginyers,
 • Deutsche Bank,
 • Ibercaja i
 • UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris).

Característiques dels préstecs

Segons el conveni, els préstecs concedits, que s'ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l'IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l'AHC, la qual es destinarà a l'amortització anticipada del préstec que s'aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar sense alterar el termini del préstec formalitzat.

En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d'amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins arribar als 15 anys.

Per als particulars el tipus d'interès serà d'un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

Finalment en el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d'Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa en el tipus d'interès de l'1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

A més, cal recordar que la inversió que facin les persones propietàries en el marc d'aquests programes serà desgravable en la declaració de la renda i les subvencions rebudes no tributaran com ingrés a efectes IRPF.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord