Menú

Accès a la documentació municipal

Finalitat:

Accedir a la documentació municipal per l'Arxiu Comarcal del Garraf

Qui pot accedir a la documentació:

- Qualsevol persona física i/o jurídica, major d'edat, pel que fa a la consulta dels documents que formen part de procediments tancats i de lliure accés. 

- Qualsevol persona física i/o jurídica, major d'edat, que tingui la condició d'interessat o titular en el procediment, pel que respecta a aquells que continguin documentació protegida per la normativa actual sobre protecció de dades de caràcter personal, propietat intel·lectual o drets d'autor.

- Qualsevol persona física i/o jurídica, major d'edat, que, encara que no sigui interessat o titular del procediment, compti amb les autoritzacions pertinents o bé una resolució de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental per a accedir a aquesta documentació protegida.

Procediment:

- Per a procediments tancats i de lliure accés s'haurà d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés a la documentació a l'Arxiu Comarcal. S'hauran d'indicar les dades identificatives i de contacte de la persona que vol efectuar la consulta, el motiu de la consulta i donar qualsevol dada o informació relativa a la documentació que es vol consultar per tal de facilitar una recerca més ràpida i eficaç.

Si efectivament la documentació és de lliure accés i no està dins el circuit del préstec, es podrà consultar la documentació immediatament a la Sala de Consulta de l'Arxiu.

 - Per a procediments oberts o tancats, però declarats per la normativa d'accés restringit i on els interessats siguin els titulars de la documentació o aportin l'autorització corresponent s'haurà d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés a la documentació a l'Arxiu Comarcal. S'hauran d'indicar les dades identificatives i de contacte de la persona que vol efectuar la consulta, el motiu de la consulta i donar qualsevol dada o informació relativa a la documentació que es vol consultar per tal de facilitar una recerca més ràpida i eficaç, a més d'identificar-se com a titulars o aportar les autoritzacions necessàries

S'efectua l'estudi de la sol·licitud de la consulta per part del personal de l'Arxiu amb la col·laboració del departament corresponent si s'escau i si es confirma la condició de titular de la documentació o s'accepten les autoritzacions necessàries es procedeix a servir la documentació a la sala de consulta de l'Arxiu.

Normativa:

Totes les persones tenen dret a accedir als documents de les administracions públiques i el seu accés només pot ser limitat per motius previstos a les lleis. La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern és la norma que, amb caràcter general, regula el dret d'accés als documents. La llei estableix que l'accés a la informació és, per defecte, lliure i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o divulgació de la informació pot perjudicar aspectes com, entre d'altres, la seguretat pública, la investigació o sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries; la intimitat i altres drets privats legítims de les persones.

En aquest context normatiu, la CNAATD té, en relació a l'accés a la documentació i d'acord amb el que estableix l'article 19 de la Llei 10/2001, d'arxius i gestió de documents, la funció de proposar al Conseller de Cultura les Taules d'accés i avaluació documental (TAAD). Aquestes són disposicions normatives, ja que les aprova el Conseller i informen sobre el dret general d'accés a una sèrie concreta. Les TAAD són, a més, una referència a l'hora de motivar i resoldre els casos concrets de peticions d'accés a la documentació i un instrument útil pels arxius a l'hora de dissenyar i implementar les seves polítiques d'accés a la documentació.

On:

A la Sala de Consulta de l'Arxiu Comarcal del Garraf.

CASTELL DE LA GELTRÚ. PL. Font i Gumà, s/n. Vilanova i la Geltrú.

Horari:

de dilluns a divendres de 9 a 15 hores (amb cita prèvia per telèfon o correu electrònic) 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord