Menú

Què són els serveis socials bàsics?

El primer nivell d'atenció contra l'exclusió social

Els Serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

El Sistema Català de Serveis Socials estructura la seva xarxa i el seu funcionament en dos nivells d'atenció:

- Els Serveis socials bàsics
- Els Serveis socials d'atenció especialitzada

Els Serveis Socials d'atenció bàsics són de competència municipal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans i el primer nivell d'atenció a tot el Sistema de Serveis Socials.
 

Què fan els Serveis socials bàsics?

  • Detectar i prevenir les situacions de risc socials o exclusió.
  • Rebre, analitzar i fer propostes d'actuació en relació a les demandes i necessitats socials dels ciutadans del seu territori.
  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d'abordar les seves necessitats.
  • Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats.
  • Tramitació i seguiment de programes que requereixen la seva intervenció (serveis d'atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d'Inserció, suport a les famílies, etc.).
  • Desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d'abordar problemàtiques que afecten a un conjunt d'individus o a tota una comunitat.
  • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips d'atenció a la infància i adolescència en risc -EAIA-, cases d'acollida de dones maltractades, etc.).

En definitiva, els serveis socials d'atenció primària atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar al llarg de la vida.

Els serveis socials bàsics, segons el que estipula el Preàmbul, V de la llei de serveis socials 12/2007 d'11 d'octubre, “els serveis socials bàsics (de caràcter públic i local) constitueixen un dispositiu d'informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitària, a més de ser la porta d'entrada habitual al sistema de serveis socials, i l'eix vertebrador de tota la xarxa de serveis socials”.

El primer nivell d'atenció contra l'exclusió social
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord