Menú

Ocupació de via pública amb mobiliari d'establiments comercials i de restauració

L'ocupació de la via pública amb mobiliari d'establiments comercials i de restauració

En els darrers anys, Vilanova i la Geltrú ha incrementat de manera significativa el nombre d'activitats dutes a terme a l'aire lliure. Mercadals, fires i rues de diverses característiques han aprofitat el clima suau de la comarca per proliferar. Per una altra banda, la promulgació de normativa específica com la llei anti-tabac i l'aparició de noves formes d'ocupació de l'espai públic (com les tarimes en calçada o els cossos tancats) ha provocat un increment de les demandes d'ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració de tot el municipi.

Tot això s'uneix a la voluntat de l'Ajuntament de regular situacions com els aprofitaments especials dels espais de la via pública per part de determinats establiments de restauració.

La convivència de totes les circumstàncies esmentades amb la situació econòmica actual ha fet palesa la necessitat d'afrontar una normativa específica per regular de forma objectiva i tècnica tant les noves situacions d'ocupació de la via pública esmentades com les ocupacions tradicionals, per garantir, d'una banda, la facilitació d'assentaments d'establiments comercials a l'espai públic i, d'altra, un ús acurat i racional de l'espai públic que no impedeixi ni dificulti la proliferació de la resta d'activitats al carrer.

L'ocupació de la via pública amb mobiliari d'establiments comercials i de restauració

Com he de tramitar la llicència de la terrassa

Tràmit en lína. La tramitació d'una nova llicència, del canvi de nom o de la modificació de l'ocupació comportarà la meritació d'una taxa, a satisfer en el moment de presentar la sol·licitud mitjançant autoliquidació, de 50,00 € si es tracta d'ocupació del domini públic, i de 100,00 € si es tracta d'ocupació de sòl privat d'ús públic.

Endrecem l'espai públic

El primer objectiu consisteix en endreçar l'espai públic mitjançant la regulació de les terrasses d'establiments de restauració, fent especial èmfasi en la seva dimensió, situació, mobiliari i elements auxiliars. En aquest sentit, es pretén dotar de racionalitat a l'ocupació de la via pública per terrasses d'establiments de restauració vinculant la seva autorització amb criteris tècnics de caire objectiu i basats en un principi d'autoritzar, amb caràcter general i únicament amb determinades excepcions, la instal·lació de terrasses davant de la façana de l'establiment de referència.

El segon objectiu que busca aquesta ordenança és facilitar, en la mesura del possible i sota un principi de racionalitat, l'assentament d'establiments de restauració que permeti generar un clima propici per a l'aparició d'iniciatives de caire empresarial que generin, per una banda, llocs de treball al municipi per reactivar l'economia i, per una altra, una xarxa d'establiments atractiva i equilibrada per a la promoció de la ciutat.

En tercer lloc, i vinculat als dos objectius anteriors, la redacció d'aquesta ordenança garanteix l'accessibilitat entre establiments i via pública del municipi, promocionant i garantint la lliure circulació i el correcte gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania.

 

L'Ajuntament porta a terme nombroses accions per fer possible el funcionament de la ciutat i fer possible el dret de desenvolupar l'activitat econòmica i treballa perquè la via pública sigui un espai endreçat, accessible i digne. I és amb aquest desig de millora que s'estan fent algunes accions per què l'espai públic sigui més agradable, accessible per a tothom, sense obstacles, per on es pugui caminar tranquil·lament gaudint de la ciutat.

Volem fer possible el dret al descans de la ciutadania i el dret a desenvolupar l'activitat econòmica amb accions que permetin minimitzar les molèsties que en determinats horaris es produeixen.

Entre les accions que ja s'estan duent a terme, hi ha l'actuació en relació als horaris de les terrasses dels estalbliments públics. S'ha fixat una reducció horària de manera que, de dilluns a dijous i festius l'horari de les terrasses és fins a les 00:30h i, els dissates i vigilies de festius, fins a les 01:30h. Pel que fa als establiments que tenen l'horari reduït, la terrassa serà com a màxim l'horari autoritzat en la corresponent llicència d'activitat.

Els horaris, l'ocupació per temporada a la vista

Els horaris, l'ocupació per temporada a la vista

Preguntes freqüents

 • Què és l'ocupació de la via pública amb taules i cadires o amb mobiliari d'establiments comercials?

  És la llicència que autoritza l'ocupació de la via pública en sòl púbic i en sòl privat d'ús públic per part d'establiments comercials, per exemple: terrasses de bar o restaurant (taules, cadires, para-sols, estufes de gas), aparadors de floristeries, fruiteries, cartelleres, etc..

 • Qui ho pot demanar?

  Podran sol·licitar llicència per ocupar la via pública les persones físiques i jurídiques, titulars d'un establiment que tingui accés directe, particular i únic a la via pública i que disposi de la corresponent llicència d'activitats.

 • Quan es pot demanar?

  En cas de renovació, la sol·licitud s'ha de presentar tots els anys, de l'1 de gener al 28 de febrer. Si es tracta de nova ocupació o d'un canvi de titularitat, aquesta s'haurà de presentar en el moment en el que es vulgui iniciar l'ocupació.

 • Es poden posar estufes?

  Sí, d'acord amb l' Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública article nº 26.

  En cas de posar-les és necessari aportar la següent documentació:


  Còpia de la pòlissa d'assegurances que les cobreixi

  Certificat CE

  Fitxa tècnica

  Còpia del contracte de manteniment anual.

 • Quan de temps triga la resposta?

  La resposta es donarà en un termini de 2 mesos aproximadament, a partir de la finalització del període de presentació de les sol·licituds (28 de febrer).

  Si la resposta és favorable, s'entregarà una tarja per a cada establiment, aquesta targeta haurà d'estar en un lloc visible a l'exterior de l'entrada del local.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord