Menú

Carta al maltractador

2021

L'Associació de Dones Feministes La Frontissa i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent davant la violència masclista, amb la redacció d'una carta original i inèdita no premiada en d'altres concursos.

En el marc de la commemoració del Dia internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre, el contingut de la carta serà el missatge enviat a un maltractador. El tema central és la violència masclista. Segons la Declaració per a l'eliminació de la violència contra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”.

L'extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a podrà presentar únicament a concurs un treball.

La carta anirà signada amb un pseudònim i es farà arribar únicament en format Word (no en paper) al correu electrònic de la Regidoria de Convivència i Equitat per part de cada centre, com a màxim fins a les 12h del 15 de novembre de 2021. La persona responsable de cada centre serà l'encarregada de centralitzar i enviar les cartes en un únic correu on s'adjuntaran les cartes en arxius Word i hi constaran les següents dades:

Per a: equitat@vilanova.cat

Assumpte: Carta al maltractador 2021 + nom centre educatiu

Cos:

Llistat de dades del/es autor/es (pseudònim, nom i cognoms, edat, curs i centre educatiu

El concurs concedirà un primer premi de 200 € i un segon premi de 100 €. En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l'adequació del text a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció es farà per un jurat composat per tres membres que designarà l'organització.

Adreçat a: L'alumnat dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú, de 14 a 18 anys.

Objectius: Promoure la sensibilització de la població davant la violència masclista.

Preu: gratuït

Dates/horari: Les cartes es faran arribar al correu electrònic de la Regidoria de Convivència i Equitat (equitat@vilanova.cat) per part de cada centre, com a màxim fins a les 12h del 15 de novembre de 2021.

El lliurament del premi es farà el dia 19 de novembre de 2021, a les 18 h, a la Sala Noble de la Casa Olivella (plaça de la Vila 12, primer pis).

Lloc de l'activitat : al mateix centre educatiu

Durada: fins al 15 de novembre de 2021, a les 12 h

Coordina: Marta Rius (mrius@vilanova.cat 93 814 00 00 ext 3372)

Organitza: Associació de Dones Feministes La Frontissa i Regidoria de Convivència i Equitat

Requisits: Cada centre nomenarà una persona docent, responsable d'impulsar, assessorar i recollir els treballs presentats, i comunicar-ho a la persona que coordina de l'Espai d'Equitat. Caldrà que, en el moment de la inscripció, aquesta persona docent faciliti la seva adreça de correu electrònic. Així mateix, es comprometen a fer arribar els treballs del seu centre educatiu al correu equitat@vilanova.cat, abans del 15 de novembre de 2021, a les 12 h.

Gestió de les inscripcions: Un cop hagueu efectuat la inscripció a aquesta activitat a través de la Intranet, l'organització es posarà en contacte amb vosaltres per tal d'acordar dates i horaris.

Observacions: L'organització es reserva el dret de l'ús, anònim i en interès social, d'alguns dels materials que es presenten a concurs, cosa que implicarà la renúncia dels drets per part de les persones que concursen i de les que les representen.

2021

Lectura carta guanyadora del primer premi Carta al maltractador 2020

Lectura de la carta guanyadora del segon premi Carta al maltractador 2020

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord