Menú

No disposo de cap ingrés econòmic

INGRÉS MÍNIM VITAL


L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims a persones que presenten una situació de precarietat econòmica. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania, de manera que es rebrà  sempre que es compleixin els requisits d'accés. 
Existeix un simulador en línia que t'ajudarà a conèixer si reuneixes els requisits per poder fer la tramitació de l'IMV que pots consultar a https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

Quina és la quantitat percebuda?
La quantia percebuda, és de 469,93 euros al mes per a una persona adulta que visqui sola. En cas de ser unitat de convivència, aquesta quantitat s'incrementa en 140,98 euros al mes per cada persona addicional, adulta o menor, fins a un màxim de 1.033,85 euros al mes. 

Cada quant es cobrarà?
L'IMV es cobrarà mensualment en 12 pagues.

Tothom rep la mateixa quantitat?
No, depèn dels ingressos previs. La prestació es calcula com la diferència entre els ingressos mensuals que té la persona o la unitat de convivència i la renda garantida per l'IMV per a cada cas. Per exemple, una llar amb quatre persones té dret a 877 euros. Si els ingressos mensuals són de 300 euros, la prestació mensual serà de 577 euros.

Les famílies monoparentals i/ o monomarentals tenen alguna protecció addicional?
Sí, hi haurà un complement de 103,39 euros mensuals per cada menor per a les llars monoparentals o monomarentals.

Es tindrà en compte la despesa que suposa el lloguer d'un habitatge?
Sí, al Reglament de la Llei es preveuen possibles increments de la quantitat a percebre en forma d'IMV quan s'acreditin despeses de lloguer de l'habitatge habitual.

És compatible amb altres ingressos?
Sí. Mentre no se superi el llindar establert, la prestació és compatible amb altres ingressos, inclosos els laborals i els obtinguts pels treballadors autònoms/es. Això permet ampliar la cobertura de la prestació. 
L'IMV és compatible amb altres ajuts socials de caràcter finalista, com ara beques o ajuts per a l'estudi, ajuts per habitatge, ajuts d'emergència, i altres de similars.

Pots accedir al tràmit mitjançant:
El següent link: https://imv.seg-social.es/
El següent número de telèfon: 900 20 22 22.
Per a més informació, pots accedir a la següent pàgina web: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269

 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

La Renda garantida de ciutadania, és una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. Es configura com una prestació garantida de dret subjectiu que té la finalitat de desenvolupar la promoció de la persona i el seu empoderament i de superar les condicions que l'han dut a necessitar aquesta prestació.

Consta de dues prestacions econòmiques:
1.    Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei. La qual va destinada a les persones i unitats familiars que no disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna.
2.    Una prestació econòmica periòdica, de caràcter temporal, complementària a la prestació garantida. És avaluable periòdicament, de manera individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita de les persones beneficiàries de dur a terme un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.
L'administració responsable de la seva concessió o denegació és la Generalitat de Catalunya.
En relació a la següent informació:
1.    Requisits
2.    Imports RGC
3.    Documentació necessària 
4.    Compatibilitats entre RGC i IMV

Pots accedir al següent enllaç: Preguntes freqüents. Departament de Drets Socials (gencat.cat) 
Per accedir al decret: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/04/28/55
On puc demanar la cita prèvia?
A la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat, a l'apartat de Cita prèvia, un cop hagis respost les preguntes formulades per l'assistent virtual o trucant al 900 400 012 (la trucada és gratuïta).

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord