Menú

Sanitat ambiental

Sanitat ambiental

Des de la Regidoria de Salut es du a terme la vigilància i control sanitari de les piscines d'ús públic i dels poliesportius i dutxes de platges. També es porta el cens de les instal·lacions d'alt risc de proliferació de legionel·la, la vigilància i control sanitari de l'aigua de consum humà, la vigilància i control sanitari dels establiments de pírcing, tatuatge i micropigmentació i la vigilància dels perills derivats de plagues.

Sanitat ambiental

Vigilància i control de les aigües de consum humà

El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitàris de la qualitat de l'aigua de consum humà estableix que els ajuntaments són responsables d'assegurar que l'aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum,  vetllar per al compliment de les obligacions de les entitats gestores en el seu municipi i dur a terme les campanyes de control de qualitat a l'aixeta del consumidor. 

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú és l'òrgan de gestió directa de l'Ajuntament en les competències pròpies del cicle integral de l'aigua. 

Vigilància i control de les aigües de consum humà

Vigilància i control de les piscines d'ús públic

El Decret 95/2000, de 22 de febrer, i el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, constitueixen el marc legal que estableix les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

Són piscines d'ús públic totes les de titularitat pública,i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d'ús particular. 

Correspon als ajuntaments l'autorització de les piscines que s'ubiquin al seu terme municipal, com també l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. Les autoritzacions sanitàries estan sotmeses a una taxa, segons les ordenances fiscals vigents

Actualment hi ha 24 piscines d'ús públic censades a Vilanova i la Geltrú.

Vigilància i control de les piscines d'ús públic

Vigilància i control dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, constitueix el marc legal pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. La seva finalitat és protegir la salut tant dels seus usuaris com dels seus treballadors. 

Correspon als ajuntaments l'autorització dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge i/o pírcing que s'ubiquin al seu terme municipal, com també l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. Les autoritzacions sanitàries estan sotmeses a una taxa, segons les ordenances fiscals vigents.

Llistat d'establiments autoritzats per a l'aplicació de pírcings, tatuatges i micropigmentació: 

 

Vigilància i control dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Vigilància i control de les instal·lacions de risc de legionel·la

El Decret 352/2004, de 27 de juliol  estableix les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Segons aquest decret, és competència municipal l'elaboració del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius i les funcions inspectores en instal·lacions de baix risc, així com les funcions de col·laboració en les d'alt risc i en cas de brot epidèmic amb el Departament de Salut.

Consulta com prevenir la legionel·losi en circuits d'aigua calenta sanitària en habitatges

Vigilància i control de les instal·lacions de risc de legionel·la

Control de plagues urbanes

Control de plagues en espais de responsabilitat municipal.

Coordinació amb la Companyia d'Aigües per al control de plagues en el clavegueram.

Malgrat la Companyia d'Aigües faci actuacions a la xarxa general de clavegueram, s'aconsella que, en cas de detectar una plaga, se segueixin les recomancacions següents a títol particular :

  • Encarregueu a una empresa especialitzada en control de plagues que actuï a la xarxa de sanejament interior de la vostra finca
  • Realitzeu periòdicament una neteja de la vostra escomesa de clavegueram mitjançant una empresa especialitzada, evitant així sedimentacions i acumulacions de matèria orgànica que atrurien insectes i acabarien provocant problemes de desguàs.
  • Mantingueu en bon estat de funcionament els elements sifònics dela vostra escomesa de clavegueram, de manera que assegurin un bon tancament hidràulic, evitant així l'entrada d'insectes a la xarxa interior de la finca.
  • Aviseu a la Companyia si detecteu l'aparició d'escarabats en algun punt de la xarxa general indicant el punt exacte per on els heu vist sortir.

Convé saber que la presència de rates no és només atribuïble al clavegueram, també poden provenir d'altres llocs com zones amb vegetació, solars amb runa, habitatges vells no ocupats, torrents, rieres, granges, abocadors no controlats, entre d'altres.

El servei a particulars no és competència municipal, és a càrrec dels propietaris/propietàries o dels llogaters/llogateres que hauran de contractar directament el servei a una empresa especialitzada (ADEPAP Associació d'empreses de control de plagues de Catalunya).

 

Trobareu més informació al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Control de plagues urbanes

Mapes de qualitat de l'aire

Qualitat de l'aire actual

Mapes de qualitat de l'aire

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord