Menú

Sanitat ambiental

Control del mosquit tigre

El mosquit tigre va arribar a Espanya el 2004 i va començar a trobar-se a Vilanova i la Geltrú al setembre de 2006.
Les larves d'aquest mosquit, Aedes albopictus, es desenvolupen en aigües que estan en petits recipients, dins dels habitatges. 
Per això, en el control del mosquit tigre una part molt important de la feina l'han de fer els mateixos ciutadans, suprimint aquests recipients amb aigua a les seves llars. Una acció molt senzilla que repercutirà en un alleujament a casa seva i a les dels seus veïns.

Trobeu mes informació aquí

Enllaços relacionats:

MESURES PER AL CONTROL DEL MOQUIT COMÚ (Culex pipiens): trobareu informació en aquest enllaç

Control del mosquit tigre

Vigilància i control de les piscines d'ús públic

 

El Decret 95/2000, de 22 de febrer, i el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, constitueixen el marc legal que estableix les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

Són piscines d'ús públic totes les de titularitat pública,i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d'ús particular. 

Correspon als ajuntaments l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. Les inspccions sanitàries estan sotmeses a una taxa, segons les ordenances fiscals vigents

Actualment hi ha 24 piscines d'ús públic censades a Vilanova i la Geltrú.

Vigilància i control de les piscines d'ús públic

Mapes de qualitat de l'aire

Vigilància i control dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

 

 

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, constitueix el marc legal pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. La seva finalitat és protegir la salut tant dels seus usuaris com dels seus treballadors. 

Aquests establiments han de disposar d'autorització sanitària prèviament a l'inici de la seva activitat. Cal sol·licitar-la a través del tràmit corresponent.

Correspon als ajuntaments l'autorització dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge i/o pírcing que s'ubiquin al seu terme municipal, com també l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. Les autoritzacions sanitàries estan sotmeses a una taxa, segons les ordenances fiscals vigents.
 

No està permesa l'aplicacio de tatuatges ni pírcings en domicilis particulars ni en locals d'oci o de qualsevol tipus que no estiguin específicament autoritzats per aquesta activitat.

Abans de tatuar-te o posar-te un pírcing has de signar un full de consentiment on han de constar les cures que t'hauràs de fer els dies següents a l'aplicació i la informació de la tinta que s'ha utilitzat o de l'implant que t'han col·locat.

 

Trobareu més informació en aquest document.

Vigilància i control dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Vigilància i control de les aigües de consum humà

 

 

El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitàris de la qualitat de l'aigua de consum humà estableix que els ajuntaments són responsables d'assegurar que l'aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum,  vetllar per al compliment de les obligacions de les entitats gestores en el seu municipi i dur a terme les campanyes de control de qualitat a l'aixeta del consumidor. 

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú és l'òrgan de gestió directa de l'Ajuntament en les competències pròpies del cicle integral de l'aigua. 

Vigilància i control de les aigües de consum humà

Vigilància i control de les instal·lacions de risc de legionel·la

El Decret 352/2004, de 27 de juliol  estableix les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Segons aquest decret, és competència municipal l'elaboració del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius i les funcions inspectores en instal·lacions de baix risc, així com les funcions de col·laboració en les d'alt risc i en cas de brot epidèmic amb el Departament de Salut.

En establiments públics amb circuits d'aigua calenta sanitària d'alt risc (que disposen d'acumulador i circuit de retorn), cal fer controls analítics anuals i una empresa autoritzada ha de realitzar una revisió i emetre un certificat de conformitat cada 4 anys. Exemples d'establiments on seria d'aplicació serien els poliesportius, hotels i apartaments d'ús turístic, escoles, etc.

Consulta com prevenir la legionel·losi en circuits d'aigua calenta sanitària en habitatges

Vigilància i control de les instal·lacions de risc de legionel·la

Control de plagues urbanes

Control de plagues en espais de responsabilitat municipal.

Coordinació amb la Companyia d'Aigües per al control de plagues en el clavegueram.

Malgrat la Companyia d'Aigües faci actuacions a la xarxa general de clavegueram, s'aconsella que, en cas de detectar una plaga, se segueixin les recomancacions següents a títol particular :

  • Encarregueu a una empresa especialitzada en control de plagues que actuï a la xarxa de sanejament interior de la vostra finca
  • Realitzeu periòdicament una neteja de la vostra escomesa de clavegueram mitjançant una empresa especialitzada, evitant així sedimentacions i acumulacions de matèria orgànica que atrurien insectes i acabarien provocant problemes de desguàs.
  • Mantingueu en bon estat de funcionament els elements sifònics dela vostra escomesa de clavegueram, de manera que assegurin un bon tancament hidràulic, evitant així l'entrada d'insectes a la xarxa interior de la finca.
  • Aviseu a la Companyia si detecteu l'aparició d'escarabats en algun punt de la xarxa general indicant el punt exacte per on els heu vist sortir.

Convé saber que la presència de rates no és només atribuïble al clavegueram, també poden provenir d'altres llocs com zones amb vegetació, solars amb runa, habitatges vells no ocupats, torrents, rieres, granges, abocadors no controlats, entre d'altres.

El servei a particulars no és competència municipal, és a càrrec dels propietaris/propietàries o dels llogaters/llogateres que hauran de contractar directament el servei a una empresa especialitzada (ADEPAP Associació d'empreses de control de plagues de Catalunya).

 

Trobareu més informació al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Control de plagues urbanes
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord