Menú

PEEU - Deutes del pagament del lloguer

Principals requisits

Lloc on viviu: tenir la residència legal a Catalunya.

Deutes del pagament del lloguer:

  • Que el lloguer sobre el que es demana aquesta prestació sigui la vivenda habitual.
  • Estar en situació d'especial necessitat mitjançant un informe social emès pels serveis socials.
  • Tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.
  • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer o situació similar.
  • No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la UC.

Documentació que cal presentar

Haureu de presentar la sol·licitud que es troba en aquest enllaç i la documentació següent:

  • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de totes les persones que conviuen amb qui ho sol·licita (unitat de convivènca)
  • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència 
  • Informe social emès pels serveis socials municipals d'atenció social primària o especialitzada.
  • El contracte de lloguer vigent.
  • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral

Informació sobre aquesta prestació

Per a més informació sobre els requisits demanats, la documentació que s'ha de presentar podeu clicar aquí.

Per presentar la sol·licitud d'ajut

Per accedir al tràmit de presentació de sol·licituds, podeu clicar aquí

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord