Menú

Directori

Nom Adreça Contacte
Alcaldia
Plaça de la Vila, 8
938140000
alcaldia@vilanova.cat
Regidoria de Cultura, Convivència i Equitat
Plaça de la Vila, 12
938140000
cultura@vilanova.cat
Regidoria de Politiques de ciutadania, esports, salut, serveis socials, gent gran, participacio, cooperació i agermanaments
Carrer del Marquesat de Marianao, 2
938140000
salut@vilanova.cat
ssocials@vilanova.cat
Regidoria de Promoció de la ciutat, comunicació i joventut
Plaça de la Vila, 8
938140000
comunicacio@vilanova.cat
participacio@vilanova.cat
Regidoria de Promoció de la ciutat i projecció exterior
Plaça de la Vila, 11 Bxs
938141818
promocio@vilanova.cat
938140000
Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8
938140000
serveisviaris@vilanova.cat
Regidoria d'Educació, ocupació, seguretat i recursos humans
Carrer de la Unió, 81-87
938140000
educacio@vilanova.cat
Regidoria d'Hisenda, Empresa, Innovació i RSC
Plaça de la Vila, 11
938140000
tic@vilanova.cat
Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut
Plaça de la Vila, 11
938140000
joventut@vilanova.cat
esports@vilanova.cat
Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
Plaça de la Vila, 8
938140000
urbanismeiobres@vilanova.cat
habitatge@vilanova.cat