Menú

ELIC Garraf (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social)

Comparteix:

Horari

Dies Horari Preus Observacions
Cal concertar hora per telèfon o mitjançant els centres

Descripció

 

 

QUI SOM I QUÈ FEM 

 

 

Els Equips d'assessorament de Llengua, Interculturalitat  i Cohesió social es van crear l'any 2004 i estan integrats a la xarxa dels Serveis Educatius de Zona del Departament d'Educació. L'Equip LIC fa tasques d'assessorament, formació  i acompanyament als centres docents públics i concertats i al professorat de les diferents etapes educatives sobre els tres eixos LIC.

  

Llengües

 

Assessorar els centres docents i acompanyar en la formació del professorat per tal de consolidar la llengua catalana com a eina de cohesió social en el marc d'un projecte d'escola plurilingüe. Facilitar recursos i estratègies perquè l'alumnat assoleixi una bona competència comunicativa en llengua catalana, d'acord amb els objectius que estableix el currículum. Assessorar  al professorat en l'actualització de les

metodologies innovadores,  les estratègies i els recursos didàctics inclusius en l'ensenyament de les  llengües  per tal d'afavorir l'èxit escolar de tot l'alumnat. Donar suport als Projectes Educatius de Llengües Estrangeres (PELE). Aportar estratègies i acompanyar als centres i al professorat en el desenvolupament d'experiències didàctiques de Treball Integrat de Llengua i Continguts (TILC) en  les àrees no lingüístiques i en el  procés d'actualització del Programa d'Immersió Lingüística (PIL).

 

Interculturalitat 

 

Col·laborar, impulsar i donar suport  a totes les iniciatives que  reconeguin els valors de la diversitat cultural i lingüística de l'alumnat i les seves famílies. Aportar recursos per facilitar la tasca del professorat i dels centres en el  tractament de la diversitat cultural i lingüística. Assessorar i aportar recursos al professorat per a l'atenció de l'alumnat nouvingut a l'Aula d'Acollida i a l'Aula Ordinària.

 

Cohesió Social

 

Assessorar i col·laborar amb el professorat i els centres per garantir l'equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat. Donar suport als centres en l'actualització i desplegament  del Projecte de Convivència Fomentar la inclusió social i escolar de tot l'alumnat per  evitar qualsevol tipus de marginació. Participar activament en la promoció escolar de l'alumnat
gitano. Assessorar i fer modelatge sobre metodologies inclusives a l'aula. Participar en la planificació, gestió,  difusió i avaluació de les
actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de Les Roquetes ,Sant Pere de Ribes com a eina per afavorir la cohesió social, tot facilitant la vinculació entre els centres i el seu entorn.

 

 

 

Més informació

Horari d'atenció:

 

- EAP, ELIC, CRP: de 9 a 13.30 hores de dilluns a divendres.

- Oficina Gestora del Departament d'Educació de 9 a 14 de dimarts a divendres.

 

Contactes: per correu electrònic o pels següents telèfons:

  • Oficina Gestora d'Educació i ELIC: 93 815 37 67
  • EAP: 673 43 96 32
  • CRP: 667 00 91 21

ELIC Garraf (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social)

ELIC Garraf (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social)

Situació

Navegador no compatible: revisi la Configuració de la visualització de compatibilitat
  • 41.21953046
  • 1.71943467
  • OVP_UNIC
  • ciutat
  • 19
  • S

Consulta totes les fitxes relacionades amb:

Serveis Educatius del Departament d'Educació de la Generalitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració