Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el dilluns 2 de desembre de 2019, a les 18 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del dia 4 de novembre de 2019.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

Secretaria General

2. Aprovació del calendari de plens de l'any 2020. (Exp. 86/2019-eSEC)

3. Aprovació del Pla Anual de Contractació per al 2020. (Exp. 42/2019-CONT)

4. Aprovació d'una Comissió d'Estudi i Treball i consulta pública prèvia sobre la redacció d'una Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 173/2019-eSEC)

Intervenció

5. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 43/2019, modalitat crèdit extraordinari, per amortitzar deute financer mitjançant l'aplicació de superàvit. (Exp. 125/2019-eINT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

VNG Inclusió

6. Aprovació del Pla d'Acció per a la Inclusió Social a Vilanova i la Geltrú 2019-2023. (Exp. 906/2019-eAJT)

Convivència i Equitat

7. Adhesió al MANIFEST UNITARI DEL DIA INTERNACIONAL PER  L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, del 25 de novembre de 2019. (Exp. 1011/2019-eAJT)

8. Aprovació Pla Municipal per l'Equitat de Gènere (2019-2022). (Exp. 1018/2019-eAJT)

Educació

9. Manifest Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Urbanisme

10. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a l'adequació de la Masia Alonso en allotjament rural, al terme municipal de Vilanova. (Exp. 62/2019-eURB)

11. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú en els conjunts G, K i L del Pla Especial de reforma interior Pirelli Mar i en les dues parcel·les situades al passeig del Carme 37-38. (Exp. 25/2019-eURB)

Espai Públic

12. Modificació de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, amb relació al compliment de l'acord per promoure un caramel més sostenible. (Exp. 937/2019-eAJT)

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Recursos Humans

13. Donar compte dels decrets exp. 484/2019-eRH i 508/2019-eRH, de dedicació i retribució de personal eventual. (Exp. 442/2019-eRH)

MOCIONS

Grup Municipal de Cs

14. Moció per a l'estudi de la modificació de l'Ordenança de mobilitat per regular l'ús d'aparells elèctrics de mobilitat personal: patinets, bicicletes i monocicles. (Exp. 57/2019-eMOC)

15. Moció per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat. (Exp. 58/2019-eMOC)

16. Moció per millorar la seguretat dels empleats públics en edificis municipals. (Exp. 59/2019-eMOC)

Grups Municipals de SOM VNG i PSC

17. Moció per millorar la seguretat de les treballadores i dels treballadors de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 65/2019-eMOC)

Grup Municipal d'ERC

18. Moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya. (Exp. 63/2019-eMOC)

Grup Municipal de la CUP

19. Moció per demanar la retirada del Pla Director Urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies. (Exp. 64/2019-eMOC)

PREGUNTES

20. Preguntes de Cs:

  • A partir de quin dia concret es pot sol·licitar la subvenció econòmica pel programa de Lloguer jove?
  • Concretament, en quines actuacions de manteniment de la ciutat s'han gastat els 181.901,68 €, rebuts o pendents de rebre, en concepte d'ajut de part de la Diputació de Barcelona per a aquest any 2019 (Decret nº 12.244, de 31/10/19 de la Diputació de Barcelona)?

21. PRECS.

 

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord