Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT que tindrà lloc el proper dilluns, 6 de novembre de 2023, a les 18 h., al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

EL PLE MUNICIPAL ÉS OBERT AL PÚBLIC, FINS A OMPLIR LES PLACES ASSEGUDES DISPONIBLES A LA SALA. 

 

ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Exp. 17/2023/ePLE.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 9 d'octubre de 2023.

DICTÀMENS:

2. Servei de Convivència i Equitat. Exp. 909/2023/eAJT

Aprovar l'adhesió a la declaració institucional unitària del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, del 25 de novembre de 2023.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PRESIDÈNCIA

3. Secretaria General. Exp. 121/2023/eSEC.

Acordar la baixa d'aquest ajuntament de l'Associació de Municipis per la Independència.

4. Intervenció. Exp. 90/2023/eINT.

Aprovar la modificació de crèdit núm. 97/2023, mitjançant transferència de crèdit.

5. Intervenció. Exp. 93/2023/eINT.

Aprovar la modificació de crèdit núm. 100/2023, mitjançant transferències de crèdit.

6. Servei de Gestió del Talent i les Persones. Exp. 2618/2023/eRH.

Aprovar la modificació parcial del catàleg de llocs de treball.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I ACCIÓ COMUNITÀRIA

7. Acció Social i Dependència. Exp. 783/2023/eAJT

Aprovar l'inici dels treballs d'elaboració del Reglament de Serveis Socials Bàsics i la constitució d'una comissió d'estudis i treball per a la redacció de la proposta de reglament.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I SERVEIS URBANS

8. Servei de Mobilitat. Exp. 1183/2023/eSVI

Aprovar els preus privats dels aparcaments gestionats per l'empresa VNG Aparcaments, SAM per a l'any 2024.

9. Servei d'Urbanisme. Exp. 66/2019/eURB.

Aprovar provisionalment el Pla Especial d'Ordenació de l'activitat extractiva de la Pedrera Coll Ferran.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

10. Secretaria General. Exp. 1/2023/eSEC.

Donar compte dels acords presos en  les sessions de Junta de Govern Local dels dies 10, 17 i 24 d'octubre de 2023.

11. Intervenció. Exp. 89/2023/eINT.

Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms IMET, IPaC i AISSA, a 30 de setembre de 2023.

12. Tresoreria. Exp. 63/2023/eTRE.

Donar compte de l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, tercer trimestre del 2023.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

13. Grups Municipals del PSC i VECP. Exp. 48/2023/eMOC.

Moció per a la millora dels serveis de transport públic a Vilanova i la Geltrú.

14. Grup Municipal de VECP. Exp. 49/2023/eMOC.

Moció per a l'aplicació immediata de la regulació dels preus dels lloguers contemplada a la Llei estatal d'habitatge 12/2023.

15. Grup Municipal d'ERC. Exp. 50/2023/eMOC.

Moció per al nou desenvolupament industrial i la potenciació de l'activitat universitària de Vilanova i la Geltrú.

16. Grup Municipal d'ERC. Exp. 51/2023/eMOC.

Moció per exigir la fi de la guerra d'Israel a Gaza i del conflicte entre Israel i Palestina.

17. Grup Municipal del PP. Exp. 52/2023/eMOC.

Moció per a la senyalització i identificació de les personalitats rellevants en el Cementiri municipal.

18. Grup Municipal del PP. Exp. 53/2023/eMOC.

Moció per a un desenvolupament lliure de pantalles a la primera infància.

19. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 54/2023/eMOC.

Moció per a la posada a disposició d'un vehicle adaptat per a les escoles amb alumnes amb diversitat funcional.

20. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 55/2023/eMOC.

Moció per a la implementació d'un equipament cívic i de barri al Nucli Antic.

21. Grup Municipal de JxCAT. Exp. 56/2023/eMOC.

Moció sobre els aparcaments dissuasius.

22. Grups Municipals d'ERC, Transformem VNG i JxCAT. Exp. 57/2023/eMOC.

Moció per a l'aplicació del conveni col·lectiu i pacte de condicions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a tot el personal subrogat de l'empresa Bertexam, i es tingui el reconeixement de l'antiguitat i els seus efectes econòmics.

23. Grup Municipal de JxCAT. Exp. 58/2023/eMOC.

Moció de suport al primer sector per fer front a les conseqüències de la sequera.

24. Grup Municipal de la CUP. Exp. 59/2023/eMOC.

Moció de suport a Palestina i de condemna de les accions d'Israel.

25. Grup Municipal de la CUP. Exp. 60/2023/eMOC.

Moció per a la redacció d'un llibre d'estil a les xarxes socials i canals de comunicació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

PRECS I PREGUNTES:

26. Preguntes ERC:

1. Per quins motius el govern ha decidit no organitzar la Nit de la Gastronomia, que forma part del calendari de Promoció Econòmica i del Conveni amb el Gremi de Restauració de Vilanova i la Geltrú, i que estava previst dur a terme aquest mes de novembre?

2. Ens preocupa l'augment de la inseguretat al mercat ambulant dels dissabtes. Quants furts i robatoris hi ha hagut des que s'ha retornat tot el mercadal al centre?

27. Pregunta PP:

El darrer informe de recollida selectiva bruta i neta de les comarques de Catalunya any 2022, situa la Comarca del Garraf en un 39,63%, que estableix la comarca per sota del 55% que obligarà la Unió Europea a partir del 2025 en aquesta matèria.

Quines són les eines i metodologies que té previst aquest govern per assolir dita xifra?

28. Preguntes Transformem VNG:

1. Sobre el supermercat de la Collada-els Sis Camins.

2. En relació amb l'enllumenat públic a Vilanova i la Geltrú.

29. Pregunta JxCAT:

Pregunta sobre Can Terzi (antiga escola La Pau).

30. Preguntes CUP:

1.  Cinquanta dies després de la celebració de l'esdeveniment i quaranta-nou dies després de la pregunta que vam formular al Ple i que encara no ha obtingut resposta: quin ha estat el cost indirecte, desglossat, de la celebració de la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú, una activitat que no havia de comportar cap despesa "específica"? A banda de la despesa global, poden facilitar el llistat desglossat, amb data de signatura de l'encàrrec o contracte per part de cada empresa?

2.  Des de l'entrada en vigor de la Llei 1/2022, per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, el 8 de març de 2022, quants expedients de l'Oficina d'Habitatge (i el SIDH), compleixen amb els requisits per un lloguer social i quin és el nombre de lloguers socials signats? Quin és el nombre d'expedients tancats perquè el fons d'inversió i/o entitat financera s'ha negat a negociar o no ha donat resposta? Quines mesures està prenent l'Ajuntament davant l'incompliment de la Llei per part del fons?

31. PRECS.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord