Menú

Ordre del dia

Sessions ordinàries del PLE DE L'AJUNTAMENT i de les JUNTES GENERALS DE PIVSAM, SAVGSAM, ICVSAM I CAVGSAM, que tindran lloc el dilluns 8 de maig de 2023, a les 18 h., al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

EL PLE MUNICIPAL TORNA A SER OBERT AL PÚBLIC, FINS A OMPLIR LES PLACES ASSEGUDES DISPONIBLES A LA SALA. 

 

ORDRE DEL DIA

1. Servei de Fe Pública i Cartipàs. Exp. 5/2023/ePLE.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 3 d'abril de 2023.

2. Servei de Fe Pública i Cartipàs. Exp. 6/2023/ePLE.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 3 d'abril de 2023.

JUNTA GENERAL DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM

1.- Aprovar els Comptes Anuals de l'exercici 2022.

2.- Aprovar l'aplicació del resultat dels Comptes Anuals.

3.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2023.

JUNTA GENERAL DE SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM

1.- Aprovar els Comptes Anuals de l'exercici 2022 (Balanç de Situació a 31.12.2022, Compte de pèrdues i guanys i Memòria exercici 2022).

2.- Aprovar l'aplicació del resultat dels Comptes Anuals.

3.- Aprovar l'inventari de la societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

4.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2023.

JUNTA GENERAL D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM

1.- Aprovar els Comptes Anuals de l'exercici 2022 (Balanç de Situació a 31.12.2022, Compte de pèrdues i guanys, Memòria exercici 2022 i informe de gestió).

2.- Aprovar l'aplicació del resultat dels Comptes Anuals.

3.- Aprovar l'inventari de la societat INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

4.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2023.

JUNTA GENERAL DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM

1.- Aprovar els Comptes Anuals de l'exercici 2022.

2.- Aprovar l'aplicació del resultat dels Comptes Anuals.

3.- Aprovar l'inventari de la societat COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

4.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2023.

PLE

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

3. Responsabilitat Social Corporativa. Exp. 2/2023/eRSC.

Aprovar la implementació i posada en funcionament del sistema intern d'informació, d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE CIUTAT

4. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. Exp. 349/2023/eAJT.

Aprovar l'atorgament del XIII PREMI FRANCESC ROIG TOQUÉS, en les categories d'àmbit local i àmbit nacional.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

5. Participació. Exp. 402/2023/eAJT.

Aprovar la declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2023.

6. Convivència i Equitat. Exp. 1018/2019/eAJT.

Aprovar la pròrroga del Pla municipal per l'Equitat de Gènere per al període 2023-2025.

7. Convivència i Equitat. Exp. 1013/2018/eAJT.

Aprovar la pròrroga del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere 2023-2025.

8. Esports. Exp. 80/2023/eSUB.

Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions destinades a les persones físiques per a la pràctica d'activitats esportives.

9. Acció Social i Dependència. Exp. 946/2022/eAJT.

Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al transport adaptat i assistit de la comarca del Garraf.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

10. Espai Públic. Exp. 71/2023/eAJT.

Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió a l'ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat (ATL), per al subministrament del servei d'abastament d'aigua en alta aplicable al municipi de Vilanova i la Geltrú a partir de les unitats d'abastament números 166, 167 i 168.

11. Medi Ambient. Exp. 320/2023/eAJT.

Convalidar el Decret de l'Alcaldia núm. 2635, de data 23.03.2023, relatiu a l'Hora del Planeta 2023.

12. Medi Ambient. Exp. 732/2023/eAJT.

Aprovar la 2a. addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca, per a la gestió dels serveis de Medi Natural i Litoral del Garraf, que té per objecte l'actualització d'aportacions econòmiques al Consell Comarcal del Garraf per a l'exercici 2023.

13. Urbanisme. Exp. 63/2018/eURB.

Verificar el document de correcció d'errades de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de les parcel·les de sòl privat del sector la Carrerada afectades per la línia orbital ferroviària (segon text refós).

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

14. Fe Pública i Cartipàs. Exp. 1/2023/eSEC.

Donar compte dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 4, 11, 18 i 25 d'abril i 2 de maig de 2023.

15. Fe Pública i Cartipàs. Exp. 2/2023/eSEC.

Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i dels regidors i regidores delegats, corresponents al mes de març de 2023.

16. Fe Pública i Cartipàs. Exp. 2/2023/eSEC.

Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i dels regidors i regidores delegats, corresponents al mes d'abril de 2023.

17. Intervenció. Exp. 29/2023/eINT.

Donar compte de l'Informe resum de control intern (actuacions 2022).

18. Tresoreria. Exp. 25/2023/eTRE.

Donar compte de l'Informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, primer trimestre del 2023.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

19. Grups Municipals d'ERC, JxCAT i PSC. Exp. 21/2023/eMOC.

Moció per promoure un compromís antifeixista per a la bona convivència a Vilanova i la Geltrú.

20. Grup Municipal de JxCAT. Exp. 22/2023/eMOC.

Moció de la Unió de Pagesos perquè s'articulin mesures per pal·liar els greus efectes dels danys climàtics 2022 que ha patit la pagesia professional del sector dels conreus herbacis.

21. Grup Municipal de SOM VNG. Exp. 23/2023/eMOC.

Moció per a la millora de la seguretat del servei d'atenció i socorrisme a les platges de Vilanova i la Geltrú.

PRECS I PREGUNTES:

22. Preguntes SOM VNG:

1. El pont sobre la via pel qual s'accedeix a Santa Llúcia fa anys que presenta problemes de seguretat, a conseqüència del mal estat de les baranes. Aquesta situació ha estat denunciada pel veïnat, que ha presentat instàncies de forma reiterada en els darrers quinze anys. Fa unes setmanes els bombers van actuar d'urgència retirant la barana i es van haver de posar tanques metàl·liques provisionals de la brigada municipal. Donada la situació real de perill que existeix en aquest pont, què pensa fer el govern municipal en les pròximes setmanes per donar-li una solució definitiva?

2. En les darreres setmanes s'han anat buidant els barracots per atendre a persones en situació de sense llar perquè s'ha estat aplicant un protocol canviant, que en cap cas s'ha facilitat a les entitats que treballen en l'àmbit, ni als grups de l'oposició que l'han reclamat, i en l'actualitat a aquestes entitats els hi consta que hi ha places buides. Aquesta pràctica va en el camí contrari de l'acord al qual es va arribar per aixecar l'acampada a la plaça de la Vila convocada per moviments socials, i que establia que els mòduls fossin un servei de baixa exigència. Per què hi ha places buides en aquest servei quan existeix una demanda real de persones en una situació d'extrema vulnerabilitat?

23. PRECS.

 

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord