Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el dilluns 6 de juliol de 2020, a les 18 h., a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del dia 1 de juny de 2020.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

Intervenció

2. Ratificar el Decret núm. 2072, de 18.06.2020, de rectificació del punt segon de l'acord de Ple de data 1.06.2020, relatiu a la modificació de crèdits núm. 10/2020, i la declaració de no disponibilitat de determinats crèdits. (Exp. 55/2020-eINT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Participació

3. Incoació d'expedient per determinar, si escau, el canvi de forma de gestió del servei de direcció, organització, animació, informació i petit manteniment de la xarxa d'equipaments cívics municipals de Vilanova i la Geltrú, per passar de gestió indirecta a alguna de les formes de gestió directa. (Exp. 416/2020-eAJT)

Convivència i Equitat

4. Adhesió al Manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. (Exp. 430/2020-eAJT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Espai Públic

5. Aprovació de la modificació del Conveni Marc signat amb la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú per a la reducció progressiva fins a l'extinció del cànon d'explotació que paga la Companyia d'Aigües a l'Ajuntament. (Exp. 4/2020-eCAA)

6. Autorització de l'adhesió de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú a l'Associació "Giswater Association". (Exp. 6/2020-eCAA)

7. Aprovació del calendari de festes locals de Vilanova i la Geltrú per a l'any 2021. (Exp. 587/2020-eSVI)

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

8. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia i de regidors i regidores delegats corresponents al mes de juny de 2020. (Exp. 52/2020-eSEC)

9. Donar compte dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local durant el mes de juny de 2020. (Exp. 52/2020-eSEC)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Grups Municipals de SOM VNG I PSC

10. Moció per una Comissió Especial Municipal sobre el model d'atenció a la dependència i a la gent gran. (Exp. 31/2020-eMOC)

Grup Municipal de SOM VNG

11. Moció d'adhesió a la campanya “Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat”. (Exp. 32/2020-eMOC)

12. Moció per una Taxa COVID-19 a nivell europeu. (Exp. 33/2020-eMOC)

Grup Municipal del PSC

13. Moció per impulsar un Pacte Comarcal per la Qualitat i la Igualtat en l'Educació. (Exp. 34/2020-eMOC)

Grup Municipal de Cs

14. Moció sobre l'obtenció de la targeta de la Zona Blava i de la Zona Verda per part dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú que opten per la fórmula del rènting, tant de titularitat empresarial com de titularitat particular. (Exp. 35/2020-eMOC)

15. Moció per instal·lar aixetes automàtiques als lavabos de les dependències i establiments municipals. (Exp. 36/2020-eMOC)

PRECS I PREGUNTES

16. Preguntes PSC:

  • En quines condicions i quines mesures es prendran per a les festes d'aquest estiu?
  • Situació dels diners descomptats als treballadors per les vagues dels últims anys.

17. Preguntes Cs:

  • Amb relació a les empreses subcontractades per l'Ajuntament, que s'han acollit al que disposa el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, quantes d'elles i amb quin cost total s'han vist afectades per la suspensió temporal del contracte que tenien en vigor amb aquest Ajuntament?
  • Amb relació a les mesures de mobilitat per la COVID-19 a la ronda Ibèrica, a quina empresa o empreses s'ha comprat el material i quin ha estat el cost total (personal, pintura, pilones, etc.)

18. PRECS.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord