Menú

Ordre del dia

Plens més accessibles

Des del gener del 2024 les transmissions de Canal Blau TV dels plens municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclouen un/a intèrpret en llengua de signes per fer-los accessibles a totes persones signants.

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT que tindrà lloc el proper dilluns, 6 de MAIG de 2024, a les 18 h., al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

EL PLE MUNICIPAL ÉS OBERT AL PÚBLIC, FINS A OMPLIR LES PLACES ASSEGUDES DISPONIBLES A LA SALA. 

 

ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Exp. 4/2024/ePLE.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 8 d'abril de 2024.

2. Secretaria General. Exp. 5/2024/ePLE.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 8 d'abril de 2024.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I PRESIDÈNCIA

3. Intervenció. Exp. 32/2024/eINT.

Aprovar la modificació de crèdit núm. 32/2024, mitjançant suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.

4. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 559/2024/eRH.

Aprovar la modificació parcial del catàleg de llocs de treball núm. 2/2024.

5. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 738/2024/eRH.

Aprovar la modificació parcial del catàleg de llocs de treball núm. 3/2024.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I ACCIÓ COMUNITÀRIA

6. Participació. Exp. 319/2024/eAJT.

Aprovar el Pla Director de Cooperació i Solidaritat 2024-2028.

7. Cultura. Exp. 409/2024/eAJT.

Acordar l'atorgament del XIV Premi Roig i Toqués, en les categories d'àmbit local i d'àmbit nacional.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I SERVEIS URBANS

8. Urbanisme. Exp. 153/2023/eURB.

Assumir la iniciativa pública per a la formulació de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal al Polígon 1 de la Unitat d'Actuació núm. 7 “Racó Santa Llúcia”, i encarregar als serveis tècnics d'Urbanisme la seva elaboració.

9. Urbanisme. Exp. 2/2020/eURB.

Aprovar definitivament el Pla de millora urbana 9a Cap de Creu – Manel de Cabanyes (PMU 9a), de Vilanova i la Geltrú.

10. Espai Públic. Exp. 76/2021/eCONT.

Revisió de preus del contracte de gestió integrada del Servei de Manteniment i Neteja dels Parcs i Jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú.

11. Espai Públic. Exp. 201/2020/eCONT.

Revisió de preus del contracte de gestió integrada del Servei públic de Neteja Viària i Recollida de Residus del municipi de Vilanova i la Geltrú.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

12. Secretaria General. Exp. 14/2024/eSEC.

Donar compte dels acords presos en  les sessions de Junta de Govern Local dels dies 19 de març i 2, 9, 16 i 23 d'abril de 2024.

13. Secretaria General. Exp. 15/2024/eSEC.

Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i dels regidors i regidores delegats, corresponents al mes de març de 2024.

14. Intervenció. Exp. 7/2024/eINT.

Donar compte del Decret de rectificació de l'error material del Decret número 2828, de 15.04.2024, d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms, corresponent a l'exercici 2023.

15. Intervenció. Exp. 38/2024/eINT.

Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms: IMET, IPaC i AISSA, a 31 de març de 2024.

16. Tresoreria. Exp. 22/2024/eTRE.

Donar compte l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, primer trimestre del 2024.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

17. Grups Municipals del PSC, ERC, VECP i JxCAT. Exp. 36/2023/eMOC.

Moció de suport a la Iniciativa de diverses entitats per la Pau "Aturem les guerres".

18. Grups Municipals d'ERC i JxCAT. Exp. 37/2024/eMOC.

Moció per un servei de mentories LGTBIQ+ a Vilanova i la Geltrú.

19. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 38/2024/EMOC.

Moció per impulsar la creació d'un Consell Municipal de l'Economia Social Local.

20. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 39/2024/EMOC.

Moció per a la integració de la recollida d'oli al servei de recollida selectiva de residus en punts estratègics de cada barri.

21. Grup Municipal de Transformem VNG. Exp. 40/2024/EMOC.

Moció per a la implantació d'un equip de serenos a Vilanova i la Geltrú.

PRECS I PREGUNTES:

22. Preguntes ERC:

1. Quants cops S'ha reunit el Consell assessor de ciutat, que va ser creat pel govern sense el consens de la resta de grups municipals al Ple del 31 de juliol?

2. Quin és el temps mitjà d'espera per accedir al servei de primera acollida als serveis socials d'atenció primària?

23. Preguntes CUP:

1. Pregunta sobre el procés d'empadronament.

Sembla que els empadronaments sense domicili fix s'estan allargant de manera indeterminada i s'ha format un tap que impossibilita l'accés urgent d'aquestes persones a altres serveis.  Se'ns pot explicar què s'està fent per desencallar aquest procés i quins són els tempos previstos? Hi ha algun altre acompanyament que es pugui anar desenvolupant mentre no s'apliquin les solucions previstes?

2. Pregunta sobre habitatge.

Segons la normativa, la Regidoria de Consum és la responsable de vetllar per tal que als anuncis i als contractes de lloguer hi consti tota la informació necessària per donar compliment a la llei sobre regulació de preus. Quines mesures s'han desplegat des de l'aprovació de la Llei?

24. Preguntes Transformem VNG:

1. Pregunta sobre el procés selectiu del gerent de Canal Blau.

2. Pregunta sobre el manteniment i supervivència de l'arbrat públic, atesa la situació de sequera.

25. Pregunta PP:

Quant ha ingressat l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en sancions dels quatre radars fixes i quant té o ha retornat del radar que estava instal·lat a Ribes Roges?

26. PRECS.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord