Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el dilluns 29 de juliol de 2019, a les 18 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

 

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 15 de juliol de 2019.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General

2.-  Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de representants municipals als organismes municipals i altres ens. (Exp. 109/2019-eSEC)

3.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament dels membres de les Comissions Informatives de caràcter estable. (Exp. 89/2019-eSEC)

4.-  Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències als regidors i regidores. (Exp. 83/2019-eSEC)

Intervenció

5.- Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a 30 de juny de 2019. (Exp. 70/2019-eINT)

6.- Donar compte de les modificacions de crèdit núm. 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 i 25 de l'Ajuntament, aprovades per Decret. (Exp. 72/2019-eINT)

Tresoreria

7.- Donar compte de l'informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, segon trimestre 2019. (Exp. 22/2019-eTRE)

Convivència i Equitat

8.- Donar compte de l'Adhesió al Manifest de la Diada Internacional de l'Alliberament Lesbià, Gai, Transexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI), del dia 28 de juny de 2019. (Exp. 663/2019-eAJT)

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

Secretaria General

9.-  Nomenament de representants municipals als organismes municipals i altres ens. (Exp. 109/2019-eSEC)

Recursos Humans

10.- Acord d'extensió d'efectes aplicables de l'acord de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de 6 de maig de 2019, a la totalitat de la plantilla municipal.  (Exp. 337/2019-eRH)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Cultura

11.-  Aprovació de les candidatures a Pabordes de la Festa Major 2020. (Exp. 687/2019-eAJT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Serveis Viaris

12.-  Establiment de les Festes Locals per a l'any 2020. (Exp. 459/2019-eSVI)

MOCIONS

Grup Municipal de Ciutadans

13.-  Moció per al compliment de la Llei de banderes. (Exp. 30/2019-eMOC)

Grup Municipal Socialista

14.- Moció contra la retallada de dos metges per torn al servei d'urgències de l'Hospital de Sant Antoni Abat. (Exp. 31/2019-eMOC)

PREGUNTES

15.-  Pregunta del PSC:

-    Quins criteris s'estan seguint al servei d'urgències de Sant Antoni Abat per prescriure medicaments als pacients?

16.- PRECS.  

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord