Menú

El Pla Local d'Habitatge inclou 41 actuacions per preveure una oferta suficient a preu assequible

Comparteix:
29/12/2022 10:50

El Pla s'ha aprovat inicialment en el Ple de desembre, i vol facilitar la rehabilitació i l'eficiència energètica dels habitatges, a més d'optimitzar l'ús del parc residencial existent

El Ple del mes de desembre ha aprovat inicialment el Pla Local d'Habitatge 2023-2028, un document que defineix les estratègies de la ciutat per als propers sis anys en l'àmbit de l'habitatge.

Aquest nou Pla Local dóna continuïtat a l'anterior, i aborda tots els eixos de l'àmbit de l'habitatge, com la vulnerabilitat residencial, però també la rehabilitació, la promoció, els usos anòmals de l'habitatge, l'eficiència energètica o el planejament urbanístic.

És un full de ruta per als propers 6 anys en l'àmbit de la política d'habitatge municipal, i cada any es realitzarà un pla d'acció anual.

El Pla estableix 6 objectius, estructurats en 8 eixos, que es tradueixen en 41 accions. Els objectius són: preveure una oferta suficient d'habitatges a preu assequible per a la població, vetllar per a que totes les persones puguin accedir i mantenir el seu habitatge, facilitar la rehabilitació, la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels habitatges i edificis existents, optimitzar l'ús del parc residencial existent i revertir l'ús anòmal, evitar la segregació sòcio-espacial, i facilitar la millora d'entorns no consolidats.

Els diferents eixos ens els que ha treballat són el planejament i gestió urbanística, l'ampliació del parc d'habitatge, el patrimoni municipal de sòl i habitatge i gestió de l'habitatge assequible, l'accés i manteniment de l'habitatge, l'ús adequat dels habitatges, el foment de la rehabilitació d'habitatges, edificis i barris, l'impuls de l'eficiència energètica, i finalment la sostenibilitat ambiental, recursos, organització i coneixement.

Entre les 41 actuacions que proposa el Pla hi ha modificacions de planejament per generar habitatge assequible, l'actuació a les urbanitzacions periurbanes, o la planificació de la promoció d'habitatge assequible.

També es preveu fer promoció d'habitatges a partir de la col·laboració públic –comunitària –social –privada, i promoció pública d'habitatges protegits i allotjaments dotacionals, a més d'aconseguir la mobilització dels habitatges buits.

Altres actuacions destacades són el programa de manteniment i millora del parc públic, un reforç de prevenció per evitar la pèrdua de l'habitatge amb una millora de la detecció de l'exclusió residencial, així com un Programa per compartir habitatge.

El nou Pla Local d'Habitatge preveu el desplegament del Servei d'Inclusió Residencial, i també l'atenció i intervenció en els immobles en situació d'ocupació irregular.

El regidor d'Urbanisme i d'Habitatge, Xavier Serra, destaca que “en la diagnosi del nou Pla Local d'Habitatge s'ha tingut en compte els treballs que s'estan redactant en l'avanç del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), sobretot en l'estudi demogràfic i els possibles sòls i polígons que pensem que s'han de desenvolupar en els propers anys”.

Un cop aprovat inicialment, el Pla Local d'Habitatge entra ara en període d'exposició pública i presentació d'al·legacions.

 

Procés d'elaboració del Pla Local d'Habitatge

Per a l'elaboració del nou Pla Local d'Habitatge s'ha fet un procés de participació ciutadana amb una enquesta online a la ciutadania, entrevistes a tècnics/ques municipals, a entitats socials i d'habitatge, sessions participatives de presentació del pla a la ciutadania, a les associacions de veïns/es del municipi, un taller de diagnosi,  reunions amb els representants polítics del consistori i amb tècnics per establir les actuacions, i un recull de propostes de les entitats, recollides a la primera sessió de la Taula Local d'Habitatge.

El document és un full de ruta per als propers 6 anys de política d’habitatge municipal

El document és un full de ruta per als propers 6 anys de política d’habitatge municipal

El nou Pla Local d’Habitatge preveu el desplegament del Servei d’Inclusió Residencial

El nou Pla Local d’Habitatge preveu el desplegament del Servei d’Inclusió Residencial

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració