Menú

La Taula Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú celebra la seva primera sessió plenària demà a Neàpolis

Comparteix:
23/11/2022 11:30

Aquest òrgan plural de participació actuarà com a observatori multidisciplinari per a l'anàlisi, l'avaluació i presentació de propostes en matèria d'habitatge

La Taula Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú celebra demà dijous, 24 de novembre, la primera sessió plenària a les 19 h a l'espai Crea&Co de Neàpolis. Es tracta d'un òrgan participatiu amb la funció d'exercir com a observatori estable en l'anàlisi i avaluació de les actuacions i polítiques relatives a l'habitatge.

La taula neix amb una composició i caràcter obert i plural. Comptarà amb la presència d'agents polítics, tècnics, socials i econòmics, tant de l'òrbita pública com privada. Segons el regidor d'Habitatge, Xavier Serra, “Ha de ser un fòrum de consulta i debat on la confluència de totes les sensibilitats dels diferents estaments, entitats i organismes implicats faci possible l'anàlisi i l'avaluació de la situació i els progressos en matèria d'habitatge, amb una especial atenció a l'emergència i exclusió residencial, l'accés a l'habitatge i la millora en la gestió dels recursos municipals en matèria d'habitatge”. En ser un òrgan pluridisciplinari ha d'esdevenir un dels principals fòrums de proposta que permetin orientar o obrir noves vies d'actuació en l'aplicació de les polítiques d'habitatge a escala local, tot i no tenir funcions finalistes de decisió i execució.

Primeres aportacions al Pla Local d'Habitatge

En aquest sentit, la taula ja ha plantejat algunes d'aquestes propostes a explorar i a incloure en la redacció en curs del nou Pla Local d' Habitatge. Entre les que ja ha avançat podem destacar, per exemple, l'impuls de les promocions inacabades, l'impuls de l'habitatge de lloguer o l'exploració de programes per compartir habitatge.

En el primer cas, l'existència de promocions d'immoble aturades o abandonades per la crisi o fallida dels promotors, és percep com una oportunitat per reconduir aquestes tot fomentant que es puguin destinar a habitatge assequible.

La segona de les propostes s'orienta a revertir el desequilibri estructural en l'oferta de solucions residencials de lloguer tot avaluant diferents incentius per fomentar-lo ja sigui en habitatges existents, habitatges que es rehabilitin o noves promocions.

La tercera de les propostes vol incidir en l'exploració d'un programa per a compartir habitatge, ja sigui per a persones grans, un programa intergeneracional, per a joves, per a persones amb diversitat funcional o per a famílies monoparentals femenines que han viscut situacions de violència masclista. 

La diversitat en la procedència dels integrants de la taula és el factor diferencial clau que fa possible aquesta amalgama de propostes i escenaris a explorar des de l'administració local. Totes aquestes iniciatives, i moltes d'altres, enriqueixen i alimenten una eina cabdal com és el Pla Local d'Habitatge. Per la importància com a instrument vertebrador de les polítiques  d'habitatge, la Taula té un rol preeminent en el seguiment del pla.

Les funcions de la Taula van, però més enllà del mateix Pla Local d'Habitatge. Es constituirà com l'espai de generació i creació de coneixement compartit. Per això és també un instrument per aprofundir en la coordinació i treball conjunt dels diferents agents que la integren.

Com un òrgan viu i dinàmic, amb un reglament específic i aprovat pel ple de l'Ajuntament el 3 d'octubre passat, la taula podrà incorporar nous agents i integrar-los al plenari o àmbits de treball que es creïn. Alguns exemples d'aquests potencials àmbits de debat podrien ser l'abordatge de qüestions com la rehabilitació del parc d'habitatges local, l'atenció i prevenció a l'exclusió residencial; l'habitatge social al municipi o el bon ús de l'habitatge, entre altres.

En aquest sentit, el reglament incorpora la figura de persones convidades per actuar de forma permanent o puntual i que puguin assessorar i oferir expertesa o assistència en el seu camp professional o de coneixement.

La taula serà doncs el principal referent a l'hora de l'anàlisi i la diagnosi dels diferents reptes que es plantegin. Podrà elevar a l'Ajuntament aquelles estratègies i actuacions que consideri prioritàries.

Composició de la Taula

La Taula Local d'Habitatge compta d'origen amb una composició que caracteritzada per la diversitat. L'alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau, n'ostentara la presidència, que podrà ser delegada en el regidor/a amb les competències d'habitatge. Els grups polítics amb representació municipal també comptaran amb un representant. Des del punt de vista institucional hi haurà també integrants en representació de la Diputació de Barcelona, l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat).

Des de l'òrbita social comptarà amb membres d'entitats, associacions, i fundacions actives en el territori, agents econòmics relacionats amb l'habitatge i les entitats del tercer sector. Hi haurà representació de les  associacions veïnals, de grups de dones, de la mesa de la gent gran, Càritas, de les Fundacions Casa d'Empara i Sant Antoni Abat; el Grup ATRA, associacions de consumidors i usuaris, la Plataforma de Persones Afectades per la Hipoteca, el Sindicat de Llogateres, l'Associació 500x20.

S'ha obert la participació també a les entitats de defensa dels drets de les persones propietaris de finques urbanes, entitats financeres i agents de la propietat immobiliària. Hi haurà representació dels diferents col·legis professionals amb delegació al territori: Advocats, Enginyers (CETIV), Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers (CAATEEB) i Arquitectes (COAC). La Taula es completa amb representants del gremi de constructors, l'Associació d'agents immobiliaris Garraf, el col·lectiu empresarial vinculat a la construcció i promoció d'habitatges i les companyies subministradores que tinguin punt d'atenció al públic al municipi.

Amb un perfil de serveis i més tècnic la taula comptarà amb agents que són membres dels diferents departaments i àrees de l'Ajuntament: Habitatge i Oficina Local d'Habitatge, Acció Social, Urbanisme, Inclusió residencial i dependències (VNG inclusió), Policia Local, Convivència i Equitat, Participació, Gent Gran, Medi Ambient., Salut, Infancia i Joventut, Projecció de ciutat, L'Oficina Municipal d'informació al Consumidor (OMIC) i el  servei de mediació.

Informes i diagnòstics

La taula té assignades competències com la confecció i difusió d'informes, estudis o diagnòstics que elabori bé per encàrrec de l'Ajuntament o bé per iniciativa pròpia. Aquests documents tindran el caràcter de recomanació i no són vinculants, però sí que requeriran de obligada resposta per part dels organismes municipals implicats. També podrà elevar propostes a aquests òrgans municipals, organitzar i promoure debats ciutadans en matèria d'habitatge. Finalment, podran exercir amb la funció d'empènyer i esperonar les administracions i les entitats per obrir canals de coordinació i acció conjunta.

Una de les sessions de treball  del pla Local d'Habitatge on es explicar el valor i funcions de la futura Taula Local d'Habitatge

Una de les sessions de treball del pla Local d'Habitatge on es explicar el valor i funcions de la futura Taula Local d'Habitatge

.

.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració