Menú

El servei municipal d'Habitatge reforça les ajudes destinades a les persones afectades per la crisi de la Covid-19

Comparteix:
16/03/2021 15:21

Tots els serveis i tràmits de l'Oficina Local d'Habitatge es poden realitzar telemàticament

Les dificultats en el pagament de l'habitatge han estat un dels efectes d'aquest any de pandèmia. El servei municipal d'Habitatge, i el seu personal, ha intensificat l'atenció i les tasques administratives pel suport a les persones que més han patit la crisi, i en aquest any 2021 es mantindran aquestes ajudes. Així, les persones que estan en situació d'ERTO o atur que tinguin deutes de lloguer les poden sol·licitar. També es manté el programa específic d'ajudes per a gent gran que es va iniciar l'any passat, i ja es poden sol·licitar les ajudes de la convocatòria 2021, que romandrà oberta fins al 30 d'abril. Tota la informació aquí

L'any 2020 el servei d'Habitatge ha fet un total de 15.457 atencions, el 77% de les quals han estat telefòniques i telemàtiques, i únicament el 23% han estat presencials. I és que la situació de pandèmia viscuda ha fet reorientar tot els serveis de l'OLH cap a la prestació telemàtica, de manera que actualment tots els tràmits d'habitatge es poden fer per mitjans no presencials, a través de certificats digitals o bé per via telefònica.

De tots els tràmits que s'han fet aquest 2020, destaquen els ajuts per al pagament de l'habitatge, amb 758 expedients tramitats, i més d'1.311.000 euros en ajuts concedits, especialment per a subvencions per al pagament del lloguer (758.000 euros), per al pagament del lloguer de persones grans (167.000 euros), prestacions especials per persones afectades per la COVID (185.000 euros), subvencions municipals del Programa de Lloguer Jove (165.000 euros), i prestacions urgents per a persones amb deutes de lloguer o hipoteca i per pèrdua de l'habitatge (36.000 euros).

El servei d'intermediació amb bancs i grans tenidors (SIDH), ha tramitat 17 expedients de revisió i negociació d'hipoteques, 5 de consum i clàusules abusives, 19 de lloguer d'habitatges de bancs, i 44 de lloguer social obligatori per ocupants sense títol habilitant.

Pel que fa a la gestió dels 73 habitatges del parc d'habitatge públic municipal, s'han fet 12 renovacions o contractes de lloguer del parc públic, s'han adjudicat 4 nous habitatges, s'han fet 16 actuacions de manteniment o reparacions, 67 expedients d'aplicació de moratòria del lloguer pels mesos d'abril a juny per l'estat d'alarma, i 13 expedients de compra per tanteig de nous habitatges.

Pel que fa als habitatges de lloguer social, durant el 2020 s'han incorporat i llogat 11 nous habitatges a la borsa de mediació en lloguer social, i ara hi ha 89 habitatges en seguiment. S'ha tramitat les subvencions del 50% de l'IBI en 80 dels habitatges de la borsa.

El regidor d'Habitatge, Xavier Serra, ha explicat al programa Sessió Plenària de Canal Blau que “una manera d'incrementar el parc social d'habitatge, que idealment hauria de ser d'un 15% però que es troba al 2% com a la resta de Catalunya, és adquirint habitatges a través del dret de tanteig i retracte”. Gràcies a aquesta compra a preu baix d'habitatges propietat d'entitats bancàries o fons d'inversions, “en les darrers 3 anys hem augmentat aquest parc d'habitatges més d'un 30 per cent, n'hem adquirit 23 que se sumen als 60 que ja teníem”. Alguns estan ocupats, però d'aquesta manera se'n regularitza la situació.

Pel que fa als tràmits de protecció oficial, durant el 2020 s'han fet 128 inscripcions al Registre de sol·licitants d'habitatge de Protecció Oficial i s'han tramitat 22 ajuts implícits i incidències d'usuaris d'aquest tipus d'habitatges.

També cal destacar que aquest any 2020 han augmentat les tramitacions d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatge, i s'ha iniciat el seguiment de mesures cautelars en les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITEs) amb deficiències greus i molt greus.

Llei de contenció de rendes de lloguer

Pel que fa als efectes de la nova llei que posa límits en els preus del lloguer a 60 ciutats catalanes, entre elles Vilanova i la Geltrú, Serra ha explicat que “des del servei d'habitatge informem d'aquests topalls, de l'obligació de les immobiliàries d'informar sobre el preu que es pagava fins aleshores, i també ajudem, des de l'Oficina Local d'Habitatge i des de l'OMIC, aquelles persones que volen denunciar l'incompliment d'aquesta llei per tramitar les denúncies”.

Nous projectes del Servei d'habitatge

Les dificultats sobrevingudes per la pandèmia al llarg de l'any 2020 han fet modificar el pla d'actuació previst, però cal destacar que s'han pogut dur a terme o començar alguns dels projectes previstos, com l'estudi de viabilitat de dos projectes de cohabitatge en solars municipals (al Llimonet i al barri de Mar); s'ha avançat molt en els treballs de creació del Registre d'habitatges buits del municipi; s'està licitant el servei de redacció del Nou Pla local de l'Habitatge; s'han adquirit per exercici de dret de tanteig 13 habitatges provinents d'entitats bancàries per destinar-los a polítiques socials; s'ha posat en funcionament una nova línia del Programa de Lloguer d'Emergència d'obtenció de nous habitatges de titularitat particular per l'allotjament d'urgència de famílies vulnerables; i s'ha incorporat el servei d'Habitatge a la Xarxa Metropolitana d'Inclusió Residencial.

El regidor d`Urbanisme i Habitatge, Xavier Serra, al programa Sessió Plenària

El regidor d`Urbanisme i Habitatge, Xavier Serra, al programa Sessió Plenària

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració