Menú

Els serveis socials municipals augmenten la difusió sobre el bo social elèctric

Comparteix:
07/02/2023 12:21

S'ha detectat que moltes llars tenen dret a sol·licitar-lo, i no ho fan per desconeixement

Davant l'augment de tarifes del mercat de l'energia elèctrica, els serveis socials municipals estan fent un esforç per fer arribar al màxim de llars la informació sobre el bo social elèctric, ja que han detectat que són moltes les famílies que hi tenen dret i no l'han sol·licitat.

Una de les accions ha estat organitzar una formació sobre el bo social adreçada a professionals que atenen la ciutadania: entitats del tercer sector, altres serveis de l'ajuntament (habitatge, participació, convivència i equitat...), i professionals socials dels serveis sanitaris (ambulatoris i serveis especialitzats).

Aquests professionals formats es converteixen així en transmissors d'una informació que pot ser útil a moltes persones, fent extensiva la informació sobre qui té dret al bo social, quins són els límits de consum bonificats, quina documentació cal presentar per sol·licitar-lo, o com s'ha de sol·licitar o renovar.

Què és el bo social?

El bo social elèctric és un descompte aplicat a la factura elèctrica sobre els termes d'energia consumida i de potència contractada. Actualment pot ser del 40%, del 65% o del 80%.

Podem contractar la nostra llum al mercat privat, on hi ha més de 400 comercialitzadores amb una gran diversitat de tarifes, o bé al mercat regulat, on hi ha una tarifa regulada per l'Estat amb el nom de PVPC.

Per poder sol·licitar el bo social cal tenir contractada una tarifa de mercat regulat amb una de les comercialitzadores que tenen aquest acord amb el Govern.

El bo s'aprova o es denega segons uns criteris econòmics que tenen en compte tota la unitat de convivència.

Qui té dret al bo?

Tenen dret al bo totes les famílies nombroses, les llars que tenen aprovat l'Ingrés Mínim Vital, les llars on tots els membres perceben la quantia mínima de jubilació o d'incapacitat permanent, sense altres ingressos que sumin més de 500 euros l'any, i les unitats de convivència que no superin el topall econòmic, tenint en compte que hi ha circumstàncies que fan pujar el barem: quan un membre de la unitat de convivència és víctima de violència masclista, de terrorisme, té una discapacitat igual o superior al 33%, té dependència en grau 2 o 3, o és una unitat de convivència amb un únic progenitor/a (monomarental, monoparental).

Per calcular si una llar té dret al bo, es pot utilitzar una eina que serveix per calcular-ho de manera anònima, fàcil i permanentment actualitzada: https://civio.es/bono-social/

Pel que fa a la documentació necessària, cal omplir el formulari de sol·licitud de la comercialitzadora signat per totes les persones de la unitat de convivència, el DNI o NIE dels majors de 14 anys, el certificat de padró (individual de tots els membres o conjunt de la llar), el llibre de família o declaració jurada inclosa a la sol·licitud si és una persona sola.

A més, en el cas de ser família nombrosa o família monoparental/monomarental, cal aportar un fotocòpia del carnet que ho acredita. Si un membre té una de les circumstàncies especials, cal adjuntar l'informe fet per serveis socials que ho acredita, i si són perceptors de l'Ingrés Mínim Vital, la fotocòpia del document d'acreditació.

Com sol·licitar el bo?

A Vilanova i la Geltrú hi ha oficines de Naturgy, d'Endesa i d'Iberdrola, on han d'informar-nos del tràmit, facilitar-nos els impresos de sol·licitud, la documentació que en cada cas s'ha adjuntar, i verificar que tot està ben emplenat i annexat quan finalment presentem la petició.

Es pot sol·licitar a les oficines físiques de les diverses comercialitzadores, de manera on line a la web o a l'app de les comercialitzadores regulades, per correu electrònic a la seva adreça amb tota la documentació escanejada, o també per correu postal, per fax o per telèfon amb enviament posterior de la documentació.

La resposta, favorable o desfavorable, ha d'arribar en un màxim de 20 dies.

D'altra banda, ser perceptor del bo social elèctric té beneficis associats, com rebre el bo social tèrmic o la protecció d'interrupció de subministraments: fins al 31 de desembre de 2023 no es poden efectuar talls a les llars amb bo social.

Més informació

Al web de serveis socials hi ha informació ampliada del suport que s'ofereix des de l'Ajuntament a les famílies en l'assessorament i els drets energètics, com les auditories energètiques, els grups d'estalvi en subministraments (grups d'assessorament energètic en matèria de gas, llum i aigua), i la protecció de talls de subministrament a les famílies vulnerables.

Des de serveis socials es fan tallers i grups d'assessorament energètic

Des de serveis socials es fan tallers i grups d'assessorament energètic

.

.

S'ha promogut una formació per a professionals que atenen famílies

S'ha promogut una formació per a professionals que atenen famílies

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració