Menú

Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels Habitatges d'ús turístic a Vilanova i la Geltrú

Comparteix:
16/07/2020 8:55

Un instrument per regular l'equilibri entre les necessitats d'habitatge de lloguer i una activitat turística sostenible

La contenció del potencial impacte sobre les necessitats d'habitatge de la ciutat i el parc d'habitatges de lloguer disponible i la regulació del nombre dels habitatges per a ús turístic i la seva distribució, el desenvolupament equilibrat de l'activitat i sector del turisme, són els eixos troncals del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels Habitatges d'Ús Turístic a Vilanova i la Geltrú que el Govern municipal ha aprovat de forma inicial.

El Pla Especial, desenvolupat des del servei d'Urbanisme en estreta col·laboració amb els serveis d'Habitatge i de Promoció de Ciutat, és una eina fonamental en la prevenció de les conseqüències que un desplegament de l'activitat sense instruments de control pot tenir sobre la ciutat en l'àmbit econòmic i social. Sense una regulació del sector aquestes conseqüències podrien incidir negativament principalment sobre l'habitatge, però també sobre la qualitat de l'espai públic, de la gestió dels residus i de la mobilitat, entre altres.

El document aprovat s'ha estat treballant des que fa un any es va detectar un augment en la sol·licitud de llicències per a habitatges d'ús turístics en determinades zones amb possibles concentracions elevades, pel que es va iniciar la tramitació d'aquest Pla Especial suspenent la sol·licitud de noves llicències. Aquesta suspensió es mantindrà fins a la seva aprovació definitiva. Un cop aprovat per la Junta de Govern Local el document del Pla es posarà a exposició pública per què es puguin presentar al·legacions. Superat aquest termini i un cop considerades o desestimades les aportacions al document aquest passarà a ser aprovat de forma provisional en un Ple municipal. Serà aleshores quan s'elevarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès que haurà d'aprovar-lo definitivament.

La regulació d'aquest segment emergent dins del sector turístic estableix les regles del joc sobre les quals desplegar una activitat econòmica diversificada i complementària a l'oferta existents d'hotels, càmpings, etc. Es tracta de disposar de mecanismes que ajudin a preservar  la qualitat i que previnguin potencials fonts de conflicte, per exemple, en matèria de convivència. També ha de ser un factor que actuï en favor del manteniment de residents estables en el municipi. La raó per això és que un desequilibri en aquest aspecte incideix directament en la prestació i qualitat dels serveis públics, el manteniment dels equipaments de proximitat o pot afectar i modificar el teixit comercial d'una població tot alterant-ne la diversitat i els usos.

El Pla Especial proposa la divisió de la ciutat en quatre zones especifiques amb diferents necessitats i característiques. Les quatre àrees delimitades són Costa, Centre, Primera Corona i Segona Corona.  En cadascuna de les quatre àrees definides s'assigna un percentatge determinat que estableix el nombre d'habitatges d'ús turístic que pot tenir. Un nombre que s'intenta determinar també en funció de les característiques de les àrees i de les necessitats d'habitatge de la ciutat. El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i obres d'urbanisme, Francesc Xavier Serra fa especial incidència què el Pla Especial “ens ha de servir per ajudar a preservar el parc d'habitatges de la ciutat per als residents i fer possible la convivència amb una activitat econòmica important per Vilanova com és el turisme sense que la població flotant interfereixi amb la resident o la substitueixi”.

Cada una de les quatre àrees residencials urbanes es subdivideixen en subzones de forma que es pugui acotar millor aquesta distribució percentual dels d'habitatges d'ús turístic que hi podran haver.

La segona gran aportació del Pla Especial és evitar la concentració d'aquests habitatges de manera que l'activitat turística no trenqui l'equilibri d'usos dels espais públics, afavoreixi la convivència i minori la pressió del turisme. “No solament regulem el nombre d'habitatges turístics per sector, sinó també en cada illa i en cada edifici. La concentració d'activitat turística pot comportar alteracions en els barris i dificultar la prestació dels serveis municipals. La temporalitat de la residència en un barri no és bona per a la població estable”, explica el regidor d'Urbanisme, Francesc Xavier Serra.

D'altra banda aquesta distribució té sentit per al regidor d'Urbanisme perquè encaixa bé amb el model i el perfil del turisme tradicional a Vilanova i la Geltrú. Un turisme preeminentment familiar amb un perfil i hàbits força coincident amb les necessitats de la població resident, un model diferenciat als perfils dels visitants d'altres municipis de la costa catalana.

La regulació proposada pel Pla Especial ha de permetre contenir possibles transvasaments de l'oferta d'habitatge habitual a habitatges d'ús turístic en una ciutat que ja es troba sotmesa a una forta tensió per satisfer l'actual demanda, tot evitant increments sobre els preus de l'habitatge.

 

.

.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració