Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2019-2023

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

JUSTÍCIA SOCIAL

2. 1. 5 - Abordarem l’atenció als col·lectius d’alta vulnerabilitat en cooperació amb les entitats socials, el teixit productiu i les administracions del territori
Responsable polític
Mateo Olivares, M. Mercè

Responsable tècnic
Palacios de las Heras, Jordi

Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats
  • 8. Treball decent i creixement econòmic
  • 10. Reducció de les desigualtats

Anotacions de seguiment

Data: 16/12/2021
Comentari: L'IMET participa activament com a membre del grup de treball per a la Definició d'oportunitats de Vida Independent de les persones amb discapacitat a la comarca del Garraf, debat i objectiu que lidera la Plataforma Ciutadana per a una Societat Inclusiva.

Data: 01/06/2021
Comentari: Des d’IMET es dóna suport formal a la sol·licitud de subvenció que realitzen la Cooperativa d’iniciativa social ACTUA i l’entitat sense ànim de lucre ATRA per tal d’oferir a la nostra vila atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, amb problemàtiques derivades de les addiccions, la salut mental o el sensellarisme, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. La sol·licitud presentada per les entitats a la Generalitat de Catalunya és per desenvolupar el projecte Calidoscopi.

Data: 09/02/2021
Comentari: La relació amb les empreses del territori per part de l’IMET és imprescindible per assolir la inserció laboral de les persones aturades. El personal tècnic de prospecció del centre és el responsable de contactar amb les empreses per assolir contractacions (ofertes de treball), o bé, per signar convenis de col·laboració per acollir pràctiques formatives en entorn real laboral.

Data: 09/02/2021
Comentari: L’aliança amb el tercer sector (associacions, empreses d’inserció, cooperatives...) es mostra especialment eficient i eficaç en relació als serveis adreçats als col·lectius més desafavorits o de necessitats especials dels territoris. La concertació i la suma d’esforços público – tercer sector a Vilanova i la Geltrú és ja una realitat de cooperació en l’abordatge de les necessitats socials col·lectives. L’IMET té subscrits actualment diferents convenis de col·laboració amb associacions i entitats del territori, dels quals en destaquem tres per la seva transcendència en relació als col·lectius d’alta vulnerabilitat:

• Des de 2017 amb l’Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf (APDG) per orientar, formar i inserir laboralment a persones amb diversitat funcional. La sol·licitud presentada en partenariat per ADPG – Consell Comarcal del Garraf – IMET a la Fundació la Caixa va reportar que l’ADPG fos reconeguda com a Punt Incorpora. Aquesta subvenció fa possible que l’associació contracti dues tècniques en inserció sociolaboral i que disposi de recursos econòmics per portar a terme cursos de formació ocupacional, la seva activitat la desenvolupen a les instal·lacions de l’IMET, en interacció constant amb els dispositius generalistes i específics gestionats al nostre ens, les persones usuàries d’uns i altres serveis poden fer ús dels recursos d’ambdues entitats indistintament.

• Des de 2019 amb la Cooperativa Insercoop per assolir una subvenció del programa que el SOC adreça a les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania. Aquest programa el desenvolupa la cooperativa a la nostra vila a les instal·lacions de l’IMET.

• Des de 2019 amb l’Associació de Familiars i Amics de Malalts Mentals del Garraf (AFAMMG) s’estableix conveni de col·laboració en partenariat amb el Consell Comarcal del Garraf. L’Associació presenta sol·licitud de suport econòmic a la Fundació Pinnae i rep l’atorgament positiu que fa possible que l’associació lideri el programes Escola de Famílies, Entorn i Suport i Hort Socioterapèutic, mitjançant professionals de l’educació i la psicologia que els desenvolupen en coordinació amb el servei específic de salut mental que gestionem des de l’IMET (programa Matí).

Indicadors

Descripció: Nombre de convenis de col·laboració amb empreses per acollir alumnat en pràctiques formatives
Actualització: Anual
DataValor esperatValor real
31/12/2021 335

Comentaris ciutadania

(Aquest compromís encara no
ha rebut cap valoració)
Afegeix el teu comentari

Nom
Correu electrònic

Comentari

Normes de participació i condicions d'ús
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no es fa responsable del contingut dels comentaris i es reserva el dret de retirar o eliminar-ne qualsevol que no respecti les altres opinions, que utilitzi un llenguatge ofensiu, difamatori, racista, violent o que atempti contra la dignitat de les persones o la legalitat vigent.IP: 44.192.65.228
Introdueix el codi del captcha

(Només es visualitzarà el teu nom, la data i el comentari)

Altres compromisos de l'àmbit