Pla d'Actuació Municipal (PAM)

PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Millorar l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat