Menú

Suspensió de llicències d'obertura de bars, restaurants i locals d'oci nocturn al centre de VNG per redactar un nou Pla d'Usos

Comparteix:
04/07/2024 11:28

El pla serà l'eina per potenciar una oferta equilibrada entre el teixit comercial i l'oferta gastronòmica i de lleure

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú suspèn temporalment les llicències d'obertura de bars, restaurants i locals d'oci nocturn a la zona centre de la ciutat. Aquesta és una mesura necessària per encarar la redacció d'un nou Pla d'Usos que redefinirà i actualitzarà la normativa i condicions urbanístiques per a la regulació de l'activitat. El Pla Especial d'Usos per a establiments musicals i de restauració de pública concurrència ha de ser l'instrument per a una gestió equilibrada del teixit i activitats comercial i econòmica, tot prevenint creixements asimètrics d'establiments i la concentració en un mateix sector.

La recent profusió d'establiments de restauració i oci nocturn a la zona centre és un dels factors que fa necessari aplicar aquest termini restrictiu. La disparitat i desproporció entre els sectors, comercial i de lleure, són una font de distorsió i de tensió en alguns punts de la ciutat, conseqüència directa de la concentració d'establiments. Aquest factor incideix i afecta la convivència amb la ciutadania, ja que la congregació de bars i locals d'oci nocturn al nucli històric i Centre Vila, especialment a la rambla Principal i els carrers adjacents de l'Eixample Gumà o la rambla de la Pau, sol tenir una correlació directa amb l'increment de les queixes veïnals per sorolls, olors i molèsties recurrents. Un repartiment més esponjat dels locals, en combinació amb l'existència d'un major nombre de locals comercials, distribuiria millor l'oferta i minoraria les afectacions sobre els residents.

El creixement i evolució de la ciutat en els darrers anys, pel que fa a l'obertura de nous establiments, ha incrementat l'escletxa entre un necessari equilibri entre sectors d'activitat econòmica que operen en el centre i la normativa vigent, de 2008, que ha viscut successives actualitzacions però cal revisar.

Teixit comercial diversificat

La realitat del present, amb una ciutat de 70.000 habitants que compta amb 894 establiments comercials, fa necessària aquesta actualització per disposar de les eines que regulin la distribució de les activitats. L'àrea d'influència comercial establerta entre el Penedès i el Garraf compta amb una forquilla d'entre 370.000 i 392.000 potencials consumidors. Vilanova i la Geltrú està declarada també com a zona de gran afluència turística, la qual cosa permet l'obertura dels establiments comercials els diumenges i festius durant tot l'any.

Equilibri d'interessos oposats

Un dels atractius comercials específics de la ciutat és que aquest potencial mercat de clients disposa d'una trama orientada i posicionada per a la vivència i l'experiència. Poder combinar activitat de compres amb activitat lúdica, en aquest cas la restauració, és en principi una bona opció per a la captació o fidelització de clients, tant dels residents com dels visitants. Una malla comercial, localitzada principalment al centre urbà, que compta amb equipaments tractors com el Mercat Municipal, però que requereix d'un equilibri que s'ha vist alterat en els darrers anys per la presència més gran de bars i establiments de restauració, tot resseguint el mateix eix de la rambla Principal i carrers adjacents del centre.

L'increment en l'oferta de locals d'oci connecta també amb la vitalitat d'una ciutat amb una intensa activitat cultural i associativa, que ha contribuït també a aquesta major demanda d'espais d'oci i restauració al centre. A la zona es concentren també alguns equipaments culturals amb una oferta diversa i estable (Teatre Principal, Auditori Eduard Toldrà, Círcol Catòlic, La Sala, Can Papiol, etc.). Tot plegat, juntament amb un creixement demogràfic consolidat, han fet que la ciutat esdevingui un pol d'interès per a la resta de la comarca. Que la ciutat esdevingui, a més a més, espai d'acollida d'esdeveniments culturals i esportius internacionals són factors que s'afegeixen a l'equació. 

Així mateix, projectes com Locals Vius, que s'orienten cap a la revitalització i reobertura de locals comercials actualment tancats, són una eina més per reforçar la malla comercial local. Són accions sostingudes que, amb el futur nou pla d'usos, hauran de perfilar el model i el tipus d'oferta comercial futura que haurà d'ocupar aquests espais actualment sense activitat.

Les excepcions

La suspensió de llicències serà vigent fins a concloure la redacció del nou pla, que es preveu que es completi en un termini màxim de dos anys. El Pla d'Usos ha d'ajudar a prevenir també efectes no desitjats com la problemàtica al nucli antic de la Geltrú. L'acumulació d'establiments d'oci nocturn en el barri ha generat problemes de degradació de l'espai públic, queixes veïnals per soroll i aldarulls, i situacions de conflicte a l'espai urbà que un pla d'usos actualitzat pot ajudar a prevenir, més enllà de les actuacions puntuals ja aplicades. La reducció de l'horari de tancament dels establiments, la suspensió temporal de llicències per terrasses o el tancament d'establiments que incomplien la normativa són mesures a posteriori un cop aflora la fricció al veïnat. L'aplicació d'un Pla d'Usos adequat hauria d'evitar potencials escenaris de conflicte.

La  suspensió de llicències no afecta tots els establiments perquè es permetrà l'obertura de nous locals de restauració i oci nocturn fora de la zona afectada, així com aquells que compleixin amb criteris específics de sostenibilitat i convivència establerts per l'Ajuntament. També es mantindran actives les llicències per a aquells locals que puguin demostrar que no generaran impactes negatius sobre la convivència i el teixit comercial. El regidors del govern d'Urbanisme, Llicències i Disciplina Urbanística, Gerard Llobet, i la regidora de Projecció de Ciutat, Anna Ribera, s'han reunit amb els representants del Gremi d'Hostaleria de Vilanova, l'associació Viu Comerç i altres agents implicats, com l'Estació Nàutica, per informar-los de l'inici de la mesura per suspendre temporalment l'atorgament d'aquestes llicències mentre redacta es el nou pla.

El nou Pla d'Usos haurà de regular aquestes activitats de restauració i oci nocturn, i la resta de l'oferta, per assegurar-ne un creixement proporcionat. Entre altres mesures pot regular la localització, ubicació i distàncies entre establiments d'una mateixa tipologia i, de manera més específica, en zones concretes com les àrees del nucli antic i l'eixample Gumà, per citar dues de les zones més tensades.

El regidors Gerard Llobet i Anna Ribera amb els representants del Gremi d'Hostaleria i Viu Comerç

El regidors Gerard Llobet i Anna Ribera amb els representants del Gremi d'Hostaleria i Viu Comerç

La mesura vol contribuir a una oferta més equilibrada

La mesura vol contribuir a una oferta més equilibrada

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració