Menú

VNG redueix el consum d'aigua potable amb accions com la utilització d'aigües pluvials i freàtiques per la neteja de carrers i clavegueram

Comparteix:
18/01/2024 13:07

En marxa el projecte d'una instal·lació per regenerar part del cabal de la depuradora i reutilitzar-lo

La neteja dels carrers i places de VNG i del clavegueram, necessària per garantir la salut pública, es realitza amb aigua de pluja tractada i aigua del freàtic marítim. En l'actual situació d'emergència per sequera, els serveis municipals apliquen un seguit de mesures d'estalvi i aprofitament de l'aigua. Així, per exemple, la neteja del clavegueram i la neteja viària utilitzen aigua d'un dipòsit d'aigües pluvials i d'un pou d'aigües freàtiques.

Vilanova i la Geltrú, a més, té en marxa un projecte per posar en funcionament una estació existent de regeneració d'aigües depurades, que permetrà reutilitzar amb garanties l'aigua que actualment la depuradora aboca al mar a través d'un emissari marí de 3 km de longitud. A hores d'ara, existeix una canonada que connecta l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) amb un dipòsit a la rambla dels Països Catalans, que disposa d'equipament per filtrar i tractar les aigües depurades i també les pluvials que capta. Aquesta instal·lació, que es va construir vinculada a la urbanització del polígon de Santa Magdalena, no han entrat mai en funcionament, pels retards administratius i manca de pressupost.

El regidor d'Espai Urbà, Gerard Llobet, explica que "tenim una subvenció a través de la Generalitat, de l'ACA, per tal que aquestes aigües de l'estació depuradora que ara van cap a l'emissari submarí i se'n van al mar, les puguem conduir cap a aquest dipòsit, tractar-les i reutilitzar-les per uns usos urbans".

Ara mateix el dipòsit existent, que té una capacitat de 477 m³, recull aigües pluvials a través d'un sistema de terrasses i la filtra, i la Companyia Municipal d'Aigües hi ha instal·lat un mecanisme de cloració que fa possible utilitzar-la per regar carrers. Un sistema similar es realitza amb les aigües extretes del freàtic marítim a través de dos pous situats al torrent de Sant Joan i que normalment es fan servir per mantenir el cabal ecològic de la desembocadura del torrent, renaturalitzada en els darrers anys, i evitar l'eutrofització de l'aigua estancada.

Altres mesures que s'apliquen a VNG per reduir el consum són la baixada de la pressió, l'anàlisi de les dades del rendiment de les canonades mitjançant Big Data i intel·ligència artificial per detectar fuites i reparar-les, la supressió del rec a parcs i jardins i el buidatge de basses i fonts ornamentals connectades a la xarxa. En els espais verds de la ciutat es manté el rec mínim establert, i només es fa excepcions en el cas de noves plantacions o replantacions previstes.

Gerard Llobet afirma que totes aquestes mesures "han vingut per quedar-se", i destaca que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) "és la que ens està conduint, a aquest ajuntament i a tots els ajuntaments, en les mesures que hem de prendre".

Pel que fa a l'àmbit privat, i per tal de poder controlar el compliment de les prohibicions de rec de jardins i ompliment de piscines, l'Ajuntament ha tramitat una modificació del reglament existent perquè inclogui les situacions que es generen en cas de sequera.

 

Estació de regeneració d'aigües a la rambla dels Països Catalans

El projecte de disposar d'una estació de regeneració d'aigües residuals parteix d'una instal·lació existent. Hi ha una connexió amb la depuradora i s'instal·larà un sistema de bombament fins a la rambla dels Països Catalans, on hi ha unes terrasses amb rec per degoteig. L'aigua passa primer un filtre per uns paquets de terra i s'acumula en un dipòsit. Ara mateix aquesta cisterna recull les aigües pluvials de les terrasses, que és la que es fa servir per a la neteja, una vegada tractada.

El procés constarà de tractament amb rajos ultraviolats, que eliminen els patògens, i una cloració. L'aigua resultant s'emmagatzema en un tanc i permetrà regar la zona del Llimonet, inicialment.

A banda de les noves instal·lacions, el sistema existent s'ha de revisar, reparar i complementar per tal de posar-lo en marxa. Per això l'ajuntament de VNG té una subvenció de prop de 200.000 €. L'estació de tractament té una capacitat prevista per regenerar 500 metres cúbics d'aigua al dia. El regidor de Serveis Urbans creu que en un o dos anys el sistema hauria d'estar funcionant, "a través de l'Arc Metropolità i a través de l'Associació de Municipis estem plantejant que es consideri que totes les contractacions, tots els tràmits que es derivin de la sequera siguin d'urgència".

Paral·lelament a la posada a punt de l'estació regeneradora d'aigües, l'Ajuntament prepara un Pla Director, que ha de fer una proposta sobre els usos de l'aigua de la planta així com establir una planificació urbana a mitjà termini que permeti una distribució i ús del recurs. El Pla, que ara mateix està en fase de redacció, preveu fer servir l'aigua per al rec, i la neteja, però també obre la porta a altres usos, com ara processos industrials.

La maquinària de la neteja viària carrega al dipòsit d'aigües pluvials

La maquinària de la neteja viària carrega al dipòsit d'aigües pluvials

El dipòsit, a la rambla dels Països Catalans

El dipòsit, a la rambla dels Països Catalans

Les terrasses de la rambla dels Països Catalans recullen l'aigua de pluja

Les terrasses de la rambla dels Països Catalans recullen l'aigua de pluja

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Espai públic
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració