Menú

El reglament de gestió del parc públic municipal d'habitatges, a exposició pública

Comparteix:
25/03/2022 15:19

S'hi podran presentar al·legacions de l'1 d'abril fins al 13 de maig

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de març va acordar l'aprovació inicial del nou Reglament de gestió del parc públic municipal d'habitatges.

Un cop fet aquest primer tràmit, l'anunci s'ha publicat al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), i està previst que dijous 31 es publiqui al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

Serà en aquell moment quan el reglament estigui a exposició pública per tal que s'hi puguin presentar al·legacions. Així, el termini per presentar al·legacions serà a partir de divendres 1 d'abril i fins al 13 de maig, a través d'aquest tràmit.

El nou reglament de gestió del parc públic municipal d'habitatges ha de servir per establir el marc d'actuació sobre els habitatges destinats a polítiques socials. Estableix uns criteris generals sobre els requisits que han de reunir les persones destinatàries del parc públic municipal, així com el procediment i les condicions d'adjudicació dels habitatges.

El regidor d'Habitatge, Xavier Serra, explica que “amb aquest reglament es millora la gestió del nostre parc públic d'habitatges que, tot i ser important en el nombre (ara hi ha 87 immobles i es preveu incorporar-ne 15 més), resulta encara insuficient per la gran necessitat d'habitatges a preus assequibles i socials al nostre municipi, motiu pel qual hem de vetllar per donar-los el millor ús possible per atendre les necessitats més urgents de la ciutadania”.

Serra ha destacat també que “l'elaboració del nou reglament serveix per actualitzar els procediments de gestió i manteniment del parc públic, incorporant noves figures d'obtenció d'habitatges com el tanteig i retracte, la cessió d'habitatges privats per a finalitats socials, o altres, que van més enllà del que havia estat sempre la promoció d'habitatges de protecció oficial”.

El reglament, que haurà de ser aprovat definitivament després de resoldre les al·legacions en cas que n'hi hagi, pretén atorgar seguretat jurídica i transparència i eficiència en la gestió del parc públic d'habitatge, per tal de garantir l'accés en condicions d'igualtat, possibilitar un creixement correcte del municipi i tenint en compte també les necessitats de col·lectius vulnerables en matèria d'habitatge, com són la gent jove o la gent gran, així com altres conjunts de població en situació d'emergència residencial que requereixen un reallotjament urgent.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració