Menú

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa en la redacció d'un reglament per gestionar el parc públic municipal d'habitatge

Comparteix:
06/10/2021 11:18

L'objectiu és regular amb transparència l'adjudicació dels habitatges destinats a diferents col·lectius amb necessitat d'allotjament

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa un pas endavant per avançar en les polítiques d'habitatge, una de les prioritats del Pla d'Actuació Municipal. El ple d'aquest mes d'octubre ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi i treball per a la redacció del Reglament de gestió del Parc Públic Municipal d'habitatge. El nou reglament haurà de servir per regular les condicions que donen accés a un habitatge del parc públic municipal i definir un procediment més àgil i eficient, que inclogui totes les tipologies d'habitatges gestionats per l'Ajuntament, per a les diverses finalitats d'allotjament previstes a la normativa, i incorporant tots els programes municipals vigents.

El regidor d'habitatge, Xavier Serra, ha explicat que el reglament “haurà de determinar de quina manera es gestionaran aquests habitatges, i de quina manera es distribuiran entre els diversos col·lectius per donar resposta des d'una visió global de les diverses necessitats, tenint en compte les emergències, però també les circumstàncies personals que puguin estar patint”.

El parc municipal d'habitatge de gestió pública és la principal eina de què disposa actualment l'Ajuntament per a donar resposta a les necessitats de les persones i col·lectius amb més dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat, que sovint quedarien excloses en l'accés a un habitatge digne i adequat.  Inicialment el parc públic municipal de Vilanova i la Geltrú estava composat principalment per habitatges de promoció pública que eren adjudicats seguint els procediments habituals previstos a la normativa de protecció oficial, però en els darrers anys, l'enorme increment de la demanda d'habitatge per a reallotjament de persones en situació d'emergència residencial, que sol·liciten l'adjudicació per via d'urgència d'un habitatge a la Mesa d'Emergències, ha fet necessari revisar i actualitzar la metodologia de gestió dels habitatges públics municipals a través de la redacció d'un nou reglament.

D'una banda, aquestes creixents i urgents necessitats d'habitatge, han fet que les administracions comencin a cercar noves fórmules per ampliar l'habitatge de gestió pública incorporant altres tipologies d'habitatges, provinents de l'exercici de dret de tanteig, de les cessions d'habitatge a través de convenis amb entitats i grans tenidors, i fins i tot amb el lloguer directe a particulars que volen destinar els seus habitatges a finalitats socials, com és el cas del programa Reallotgem.cat.

D'altra banda, la complexitat en la gestió de l'habitatge públic també s'ha vist incrementada pel fet que l'Ajuntament continua treballant amb diversos col·lectius per donar resposta a les seves necessitats específiques, com les persones grans soles que no tenen un habitatge en condicions, o col·lectius determinats de joves que no poden disposar d'un habitatge per les seves condicions personals, a més de dones víctimes de violència de gènere en situacions d'emergència habitacional, o les persones ocupants d'immobles sense títol habilitant que sol·liciten una regularització de la seva situació a través d'un lloguer social.

Cadascun d'aquests col·lectius requereix una metodologia d'adjudicació i de gestió dels seus habitatges adaptades a les seves necessitats i circumstàncies, fet que es pretén recollir amb la redacció d'aquest nou reglament.

 

L'actual parc públic municipal

El Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú gestiona un parc de 87 habitatges públics municipals, que es preveu ampliar aviat amb 24 pisos propietat de la SAREB que seran cedits en usdefruit a l'ajuntament a canvi d'un cànon mensual. Uns habitatges que gestionarà l'Ajuntament, però que es rehabilitaran amb un finançament compartit amb la SAREB. Aquests habitatges ja estan ocupats, i per tant la finalitat d'aquest acord amb la SAREB “és ajudar a regularitzar l'adjudicació d'aquests ocupants. Això permet que famílies que estan vivint en situacions no regulades puguin tenir una seguretat que ara no tenen. Si estan en un habitatge ocupat saben que el jutge els pot treure en qualsevol moment, i ens demanen que regularitzem la situació per poder quedar-se pagant un lloguer ajustat als seus ingressos”, ha explicat el regidor Xavier Serra.

Per atendre la prioritat de proveir habitatges destinats a polítiques socials i garantir el dret d'accés a un habitatge digne per a tothom, l'Ajuntament es dotarà ara d'aquest reglament, amb l'objectiu de millorar la gestió i l'adjudicació dels habitatges municipals, i alhora determinar les diverses tipologies i finalitats d'habitatges inclosos en aquest parc públic, les reserves per a col·lectius específics, les metodologies de gestió i seguiment de les persones usuàries i totes les condicions per les quals la ciutadania pot accedir a un habitatge del parc públic municipal.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració