Menú

Les ordenances fiscals per 2021 augmenten l'acció social i les mesures per facilitar l'accés a l'habitatge

Comparteix:
29/10/2020 9:00

El govern reforça el Pla de Xoc amb noves mesures d'ajut a persones vulnerables

El govern de Vilanova i la Geltrú presentarà dilluns al Ple de novembre una proposta d'ordenances fiscals per l'any 2021 que congela els preus de tots els tributs, augmenta les bonificacions i subvencions per a persones vulnerables, incentiva l'habitatge de lloguer i grava els pisos buits.

Les taxes, preus públics i impostos per al 2021 tenen com a objectiu principal “reforçar el Pla de Xoc contra els efectes del Coronavirus, atenent especialment a les persones que estan en situació més vulnerable. Estem passant per uns moments difícils i des de l'Ajuntament cal ser coherents amb la situació que estem patint" explica la regidora d'Hisenda, Conxi Martínez.

Entre les mesures que es portaran a aprovació hi ha l'increment del percentatge màxim de bonificació en l'impost de Béns Immobles, l'IBI, a persones vulnerables. El percentatge passarà del 60 al 75%. La nova proposta revisa els llindars màxims de renda i els tants per cent de bonificació i subvenció. Amb aquesta mesura “serà possible ajudar a més persones en situació econòmica i social difícil” diu la regidora.

Martínez exposa que "com a administració pública hem de garantir una pressió fiscal justa que s'adapti a les circumstàncies que estem patint, on han incrementat les persones que tenen dificultats d'accés a les necessitats bàsiques. És per això que incrementem els llindars i les tipologies de subvencions i ajudes fiscals, per poder arribar a més gent". Per primer cop, la subvenció de l'IBI també arribarà a les persones vulnerables quan la propietat els hi repercuteix l'impost en el cost del lloguer.

En l'àmbit de l'habitatge es proposa bonificar el 90% de l'IBI a les construccions de protecció oficial quan el 80% dels pisos construïts siguin protegits.

La proposta de l'IBI per l'any vinent inclou també  la bonificació del 80% als habitatges d'ús residencial i destinats a lloguer amb renda limitada que s'incorporin a la borsa de lloguer social de l'Ajuntament, i la subvenció del 100% quan tinguin una quota de lloguer inferior a 400 €. Aquestes mesures volen promoure la mobilització de pisos cap al mercat de lloguer.

Amb el mateix objectiu, s'incrementa el recàrrec de l'IBI als pisos buits, que passa del 30 al 50%. A més, s'amplia la definició de pis buit als habitatges ocupats sense títol legítim, d'acord amb la definició del Decret llei 1/2020, de 21 de gener.

Un altre sector que promou la proposta fiscal per al 2021 és la producció agrícola local. Les parades del mercat no sedentari del Centre i de Mar que venguin productes propis podran tenir un 35% de bonificació en la taxa de mercats, i un 20% si es tracta de productes de procedència agroecològica. A més, s'incentiva la presència diària, de dilluns a divendres, amb un 5% addicional.

D'altra banda, s'estableixen bonificacions per les empreses i establiments que duguin a terme accions de prevenció de residus i de recollida selectiva.

En relació amb la taxa d'escombraries industrials i la taxa de taules i cadires, les ordenances per l'any vinent preveuen reduccions en els rebuts o retorns de l'import proporcional en el cas de suspensió temporal d'activitats obligada per raons sanitàries.

Una altra novetat destacada és la creació de dues tarifes reduïdes en els serveis funeraris.

La resta de tributs com ara les escombraries, l'impost de circulació, la taxa de guals queden congelats.

.

.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració