Menú

L'Ajuntament aplicarà noves mesures provisionals per garantir la mobilitat segura en el progressiu retorn a la normalitat  

Comparteix:
08/05/2020 17:03

Nou límit de velocitat a 30km/h, nous carrils bici, habilitació d'aparcaments alternatius en vies perimetrals i més sectors pacificats amb prioritat invertida per a vianants i bicicletes

La mobilitat de Vilanova i la Geltrú canviarà substancialment des del dilluns 11 de maig i fins que es completin, durant els propers dos mesos, les fases previstes progressivament fins acabar amb el confinament provocat pel Coronavirus. Les noves mesures provisionals i excepcionals tenen un doble objectiu: en primer lloc el de garantir la seguretat i la mobilitat de la ciutadania i facilitar la circulació tot permetent mantenir les distàncies de seguretat mínimes imprescindibles. El segon objectiu és el de reduir el màxim possible l'ús del vehicle privat en la mobilitat pel nucli urbà en prioritzar els desplaçaments a peu o en bicicleta tot seguint les recomanacions establertes en l'ordre SND/380/2020 de 30 d'abril.

El conjunt de mesures adoptades s'anirà aplicant de forma progressiva amb l'horitzó d'enllestir-les per fases des d'ara i durant tot el mes de maig i fins al final del mes de juny, moment que, previsiblement, s'hauran completat les fases del desconfinament. Algunes d'aquestes ja han començat a materialitzar-se aquesta setmana amb la senyalització i pintura per modificar els usos d'algunes de les artèries de la ciutat com la ronda Ibèrica.

Antoni Palacios, regidor de Mobilitat i projectes i obres d'espai urbà, ha explicat que “són mesures que hem de prendre amb caràcter urgent i que són necessàries per salut i seguretat. Necessitarem la col·laboració i la implicació de la ciutadania perquè siguin conscients del canvi que comportarà en la  seva manera de moure's per la ciutat”. Algunes d'aquestes mesures formen part del pla “Al centre, les persones”. La situació conjuntural, provocada pel confinament, ha obert la possibilitat d'accelerar i avançar l'aplicació d'algunes d'aquestes accions.

La represa de la normalitat anirà estretament lligada a canvis rellevants que afectaran els desplaçaments de la ciutadania: El principal d'aquests és el de respectar mesures de seguretat i distància entre els vianants en una ciutat amb una trama urbana amb moltes voreres estretes inferior al metres d'amplada.

La recomanació, en l'actual context del coronavirus, és que aquestes facin mes de 2 metres per poder garantir el pas dels vianants. Això farà que, des de l'Ajuntament, es proposin diferents mesures orientades a minimitzar l'ús i la presència dels vehicles als carrers per facilitar aquest previsible increment dels vianants al carrer i perquè puguin moure's respectant les distàncies recomanades. Aquestes distàncies preventives són de 2 metres de separació interpersonal; Entre 4 i 5 metres de distància entre vianants quan caminen; 10 metres entre persones que corren i 20 metres o més de separació entre ciclistes, patinadors, skaters, etc. “Ens costarà adaptar-nos però hem d'intentar que aquesta nova mobilitat perduri. Hem de ser conscients que ara mateix tampoc no sabem durant quant de temps es perllongarà la necessitat de desplaçar-nos respectant distàncies i prevenir al màxim els contagis”. Per al regidor Antoni Palacios també és rellevant el fet que, gràcies al confinament, hem assistit a una reducció substancial de les emissions de gasos contaminants. “Hem de procurar que amb la recuperació de la mobilitat aquestes emissions es mantinguin contingudes”.

La primera de les mesures d'aplicació immediata és la limitació de la velocitat per als vehicles a 30 km/h en tot el nucli urbà. Aquest límit genèric es reduirà a 20 km/h en tots els sectors de la ciutat pacificats. En aquests sectors s'aplica la prioritat invertida que significa que vianants i bicicletes tenen prioritat sobre els vehicles. Per exemple en aquests sectors és permesa la circulació de les bicicletes en els dos sentits de la marxa.

Pel que fa a aquestes àrees Vilanova i la Geltrú incrementa el nombre de sectors que prioritzen els vianants i ciclistes amb un total de 52 nous carrers on es senyalitzarà aquest canvi. Altres mesures per contribuir a la pacificació són l'eliminació de dreceres per accedir al centre vila canviat el sentit d'alguns carrers o la prohibició de la circulació en alguns dels carrers propers a les zones exclusives per a vianants.

En aquest sentit, les zones reservades per a la càrrega i descàrrega dels eixos de vianants s'eliminen i es desplacen cap als carrers perimetrals tot incrementant aquestes zones a dreta i esquerra de la Rambla Principal, entre la Rambla Samà i el carrer de la Unió, i potenciant dues zones més als carrers de Tetuan i dels Escolapis, així com la plaça de les Neus i la plaça de les Cols. “En carrers com Caputxins l'entrada d'un camió impediria el pas de les persones amb seguretat, per tant hem de trobar espais alternatius per garantir l'arribada de subministraments i mercaderies als comerços”, reblava el regidor de mobilitat.

Pel que fa les mesures per incentivar l'ús de la bicicleta, Vilanova i la Geltrú creixerà en nombre de carrils bici. Aquests creixements s'han previst de manera que permetin completar la connectivitat amb carrils bici ja en funcionament amb l'objectiu de crear eixos troncals que permetin recorre la ciutat d'extrem a extrem. Aquests carrils bici se senyalitzen, de forma provisional, únicament amb pintura, mentre s'espera que en acabar el període de confinament i veient el flux d'usos, puguin esdevenir permaments. Aleshores es procedirà a la incorporació de la resta d'elements de seguretat i protecció per als ciclistes com en els carrils urbans ja consolidats.

Els nous carrils bici que es senyalitzaran provisionalment són a:

1.- La rambla de Salvador Samà des del darrer de Santa Anna al carrer d'Albert Virella i Bloda i també al llarg de tota la Rambla Pirelli

2.- L'avinguda de Francesc Macià en el tram des del torrent de Sant Joan a la Rambla de Salvador Samà

3.- La ronda Ibèrica, en el tram del complex esportiu a la Ronda d'Europa

4.- Diversos trams per connectar la ciutat amb els polígons industrials i instal·lacions i equipaments

Sempre amb l'objectiu de millorar la mobilitat a peu, com a conseqüència de la creació dels nous carrils bici i també per reduir la presència dels vehicles al carrer, es prohibirà l'aparcament en 31 carrers de la ciutat. Els cordons d'aparcament eliminats ajudaran a permetre el pas preservant les distàncies de seguretat per les voreres més estretes.

Per a pal·liar aquesta reducció de places d'aparcament a l'aire lliure des de la Regidoria de Mobilitat s'ha previst habilitar noves àrees d'aparcament dissuasori en vials i espais perifèrics. El regidor de Mobilitat, Antoni Palacios, ha aclarit que es tracta de mesures provisionals durant aquest període i també ha remarcat que en cap cas passaran a ser zona blava. “És una mesura provisional, excepcional i reversible. També ens dona l'oportunitat de veure com funciona i quin és el comportament de la ronda com a via amb un sol carril per sentit. I sempre ho podrem revertir, si cal, de forma molt ràpida i sense gaire despesa”. En funció dels resultats i del volum de trànsit que es generi en aquestes noves condicions tampoc es descarta que alguns d'aquests trams deixin d'utilitzar-se com a cordo d'aparcament “però que puguin tenir altres usos alternatius al vehicle, per a vianants, bicicletes, etc. Això ho podrem valorar més endavant i, si ho veiem necessari, es pot revertir la situació i tornar a la ronda de dos carrils”.  

Dos d'aquests es podran posar en funcionament de forma immediata a partir del dilluns, dia 11 de maig i es troben a la ronda Ibèrica, en el tram comprès entre la rambla de Sant Jordi i la rotonda de la carretera de l'Arboç, on es crearan prop de 250 nous llocs per aparcar. El segon aparcament s'habilitarà a la rambla dels Països Catalans, entre la ronda Europa i camí de la Masia d'en Frederic on es preveu habilitar 160 places més d'aparcament. Places que, en aquesta via sí que tindran un caràcter permanent com a pàrquing alternatiu per accedir a la zona esportiva de la ciutat. Amb aquestes noves places es preveu compensar les porop de 260 que s'estima quedaran suprimides durant les pròximes setmanes.

El tercer dels aparcaments previst requereix una major inversió i obra i ara es troba en fase de projecte. Es tracta de l'ampliació del l'aparcament dissuasori que hi ha a la ronda Ibèrica davant de l'hospital de Sant Antoni Abat amb capacitat per a 120 places. Amb l'ampliació prevista, aquesta zona d'aparcament creixerà en unes 260 places més. La previsió és que l'execució pugui estar enllestida al setembre del 2020, al menys per a permetre l'accès i l'aparcament dels vehicles provisionalment.

Aprofitant que els canvis suposen convertir la ronda en una via d'un sol carril de circulació es preveu obrir un accés directe per a les ambulàncies i serveis d'emergència a l'Hospital de Sant Antoni Abad. També s'està obrint un diàleg per consensuar, amb l'operador de la línia de bus interurbà de Vilanova-Barcelona, modificacions en l'actual parada davant l'Hospital per reduir els temps d'espera a l'hora d'agafar el bus en aquest punt.

.

.

.

.

.

.

.

.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració