Menú

VNG disposarà a l'abril d'un Pla Director de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Comparteix:
11/04/2017 12:04

Aquest pla, que era un dels compromisos del PAM en matèria de cooperació, pretén repensar i reformular les polítiques de cooperació de la ciutat

Vilanova i la Geltrú disposarà abans de l'estiu d'un Pla director de Cooperació fruit del treball d'anàlisi i diagnosi realitzat conjuntament amb les entitats de la ciutat i mitjançant la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Aquest pla director de Cooperació, segons ha explicat el primer tinent d'alcaldia i regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, Juan Luís Ruiz, "dóna compliment a un dels compromisos expressats en el Pla d'Acció Municipal i que neix de la bases per a la Governabilitat en temes de cooperació". Un segon compromís, ha explicat el regidor Ruiz "era incrementar els recursos destinats a la cooperació internacional fins arribar a l'1% dels ingressos propis i en dos anys hem incrementat un 30% que en xifres absolutes representa uns 34.000 euros més".

Aquest pla director, el primer Pla Director de Cooperació Internacional per al Desenvolupament que es realitza a VNG, té per objectiu repensar i reformular quina ha de ser la política de cooperació a la ciutat des de la premissa de com ha canviat i evolucionat la societat, les entitats i les necessitats d'ajut des del moment en que van sorgir les primeres ONG's i es va crear el primer Consell de Cooperació, que la capital del Garraf va ser l'any 1999. Davant d'aquesta nova realitat, ha afirmat el regidor de Nova Governança "calia fer una anàlisi i diagnosi del moment en què ens trobem i fer-ho de la mà de les entitats que hi participen per tal definir aquesta planificació i estratègia conjunta". A l'hora de fer la diagnosi, segons ha explicat el regidor Juan Luís Ruiz, s'ha comptat amb la Diputació de Barcelona per contractar el consultor en Cooperació, Miquel Carrillo, per tal de realitzar la diagnosi i la redacció del Pla Director de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Internacional. Un pla que, segons el regidor Juan Luís Ruiz "la voluntat és que sigui aprovat pel Ple municipal".

Quant a la diagnosi sobre l'estat de la cooperació al desenvolupament a Vilanova i la Geltrú, Miquel Carrillo, ha explicat que a la capital del Garraf hi ha una situació similar a la resta de ciutats i ajuntaments catalans. Segons el consultor en Cooperació "es detecta un procés d'envelliment, cal un relleu generacional i major comunicació i connexió amb la societat". En aquest context, "el pla director pot redreçar aquesta situació ja que la cooperació no s'entén sense la societat i entitats ni sense l'Ajuntament". En relació als canvis que s'han produït en aquest àmbit, Miquel Carrillo ha explicat que "les ciutats cada vegada prenen més protagonisme i la cooperació és molt important". A més, la diagnosi també ha posat de manifest, que cal "construir un espai de treball com el Consell de Cooperació que treballi més els continguts i no tant la forma" incloent en aquest procés entitats i interlocutors que no estan estrictament vinculats a la cooperació com per exemple l'Institut Municipal d'Educació i Treball, la UPC, la Regidoria de Medi Ambient, o les empreses del territori, entre d'altres.
rp govern pla director cooperació

rp govern pla director cooperació

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Participació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració