Menú

Novetats de la Reial Decret Llei 8/2023

13/02/2024

Entrada en vigor el 29 de desembre de 2023, amb excepcions.

Estructura: una part expositiva i una part dispositiva que consta de sis títols, 91 articles, 12 disposicions addicionals, 11 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria, 13 disposicions finals i 5 annexos.

Amb aquest reial decret llei s'opta per avançar en la retirada gradual de les mesures adoptades fins ara arrel de la guerra d'Ucraïna per evitar una evolució inesperada dels preus i protegint als col·lectius més vulnerables, sense posar en risc la sostenibilitat de es finances públiques.

En el Títol VI sobre les mesures de caràcter social, el capítol III s'ocupa de les següents mesures en matèria d'habitatge (art. 86 i ss):

  • Nova línia d'avals a la concessió de préstecs per a l'impuls de l'habitatge social, per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament, amb fons provinents de l'Addenda del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència.  D'aquesta manera, la línia de préstecs per a l'impuls de l'habitatge social es complementarà amb una línia d'avals que proporcionarà cobertura financera parcial per a la realització de projectes dirigits a incrementar el parc d'habitatge de lloguer social o a preu assequible, així com millorar el parc d'habitatge ja existent destinat a lloguer social o assequible, per un import màxim de fins a 2.000 milions d'euros.
  • S'amplia fins al 31 de desembre del 2024 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts en Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. D'acord amb això, s'estableix també que la referència a 31 de desembre de 2023 que es realitza a la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, s'entendrà feta al 31 de desembre del 2024.
  • S'amplia fins al 31 de gener del 2025 la possibilitat de sol·licitar compensació per part de l'arrendador o propietari recollida al Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports i pel RD 401/2021, de 8 de juny.

També modifica la Llei 49/1960 sobre propietat horitzontal  (Disposició final 5ª), a fi d'acomodar el text a les modificacions que van ser introduïdes pel Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, posteriorment recollides a la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, després de la seva tramitació com a projecte de llei a les Corts Generals. 

L'objectiu de les modificacions que s'introdueixen a l'apartat 3 de l'article 10 de la Llei 49/1960 és evitar contradiccions amb els nous règims de majories establerts per fer obres o actuacions que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica a l'apartat 2 de l'article 17 de la mateixa Llei 49/1960; així com aclarir la subjecció al règim d'autorització administrativa establert a la legislació estatal per als complexos immobiliaris, així com als règims d'autorització establerts a la legislació d'ordenació territorial i urbanística per a la realització de determinades intervencions als edificis.

 

Foto: Jcomp. www.freepik.es

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord