Menú

Ajuts per a l'accessibilitat universal a l'habitatge

Subvencions per a les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència contempla en tot el seu desenvolupament la millora de l'accessibilitat universal des d'una perspectiva integral. El principi bàsic d'aquest enfocament està basat en els drets socials per a garantir la igualtat en l'accés a tota mena de serveis per a totes les persones, per la qual cosa una part de les inversions es destinaran directament a reforçar l'accessibilitat universal.

—1 Objecte

  • regular les actuacions en matèria d'accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència susceptibles de rebre subvencions,

—3 Beneficiaris

  • les persones físiques o jurídiques,
  • propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges,

en els termes establerts per l'article 7.1.a) i b) del Reial Decret 1100/2021, de 10 de desembre, en què hi resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

  1. Tenir complerts 70 anys.
  2. Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establert a l'article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
  3. Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l'article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

—4 Requisits dels edificis d'habitatges o habitatges

a) Com a mínim, el 50% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.

b) Inspecció tècnica de l'edifici prèvia a la sol·licitud de la subvenció, excepte en el cas d'actuacions d'accessibilitat en l'interior dels habitatges del punt 2.1.2.

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), segons model normalitzat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), d'acord amb la normativa vigent.

—5 Termini d'execució

5.1 Les obres no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020.

5.2 Les obres s'han de finalitzar amb anterioritat al 31 de març de 2023, inclòs, independentment del moment en què es concedeixi la subvenció.

Per consultar-nos quan pots sol·licitar la subvenció i quins són els requisits i documentació necessària podeu trucar-nos al 93.814.00.00.  També pots fer la consulta enviant-nos un e-mail a rehabilitacio_habitatge@vilanova.cat.

Foto: Imagen de DCStudio en Freepik

Subvencions per a les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord