Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

BiblioBlog – Una mar de lletres


Exposició Ramon Llull

Exposició Ramon Llull

En la commemoració dels VIIè centenari de la mort de Ramon Llull, un dels escriptor i pensadors més destacats de l’Edat Mitjana a nivell europeu, la Biblioteca Armand Cardona i Torrandell us ofereix l’exposició d’una instal·lació que mostra el recorregut literari per aquesta figura d’extrema singularitat, on vida i obra es fusionaran per crear un ambiciós projecte literari, artístic i filosòfic de primer ordre.
Pel mateix motiu, el dimecres 28 de setembre Albert Soler, XERRADAALBERTSOLER-ANYLLULLprofessor a la Universitat de Barcelona i expert en Ramon Llull, ens oferirà una xerrada sobre Ramon Llull: Escriure, viatjar i transformar el món.

Es coneixen molts aspectes de la seva vida de Ramon Llull gràcies a la seva autobiografia, Vida coetània dictada per ell mateix el 1311 i transcrita per un deixeble seu.

Ramon Llull va néixer a la ciutat de Mallorca l’any 1232.  La seva família provenia d’un llinatge de Barcelona que a partir del 1231 s’havia establert a l’illa de Mallorca amb Jaume I.

L’any 1257 es va casar amb Blanca Picany amb la qual tingué dos fills. Va obtenir un càrrec de senescal a la cort de Jaume II. En aquest període va escriure poesia trobadoresca.

A partir de l’any 1263, unes visions de Crist crucificat van determinar la seva decisió d’iniciar una nova vida dedicada a Déu i definida a partir de tres objectius: la conversió dels infidels, la composició de llibres que l’ajudessin a difondre l’ideal cristià i la creació d’escoles d’idiomes orientals per poder formar a futurs missioners.

Entre el 1265 i el 1274 va fer vida contemplativa al puig de Randa on va començar a escriure la seva Art mentre aprenia l’àrab amb un esclau culte. També va escriure el Llibre de contemplació en Déu i l’Art abreujada d’atrobar la veritat.

cron_0

Entre el 1275 i 2176 Jaume II va recolzar la fundació monàstica a Miramar, on tretze franciscans estudiaven l’Art. Ramon Llull hi va fer vida contemplativa i va escriure el Llibre d’Amic e Amat i el Llibre de l’Ordre de Cavalleria.

Per donar a conèixer la seva filosofia va recórrer bona part d’Europa, passant per Montpeller, París, Roma, Gènova. Va relacionar-se amb el papa dimissionari Celestí V i el 1312 va anar al Concili de Viena del Delfinat per defensar el seu projecte davant el Papa i els prínceps cristians. D’aquesta experiència escriuria Concili i Fantàstic. Les seves tasques evangelitzadores el van portar a Xipre, Tunis, Armènia Menor, Algèria i el Nord d’Àfrica on va arribar a estar empresonat sis mesos a Bugia fins que finalment el van expulsar.

Retrat-Ramon-LlullLa última etapa de la seva vida la va passar a Tunis on va escriure tractats polítics i teològics.
Va morir a Mallorca l’any 1316, amb 84 anys.

Obra

El conjunt de l’obra de Ramon Llull es composa de 260 títols escrits en llatí, català, àrab i provençal. Abracen diferents branques del saber: Filosofia, Teologia, Medicina, Física, Astronomia, Astrologia, etc. També va escriure obra poètica i narrativa que li va servir com a mitjà per donar a conèixer el seu pensament.

Amb el llatí va poder obrir-se pas en els centres culturals més importants de l’Europa del segle XIII. Amb l’ús del català, però, es va convertir en un dels primers autors europeus a utilitzar una llengua neollatina per parlar de temes filosòfics i científics. L’àrab va ser l’idioma amb el qual va debatre qüestions de fe amb els savis musulmans i amb el qual volia ampliar el terreny cristià a través de la seva tasca evangelitzadora. Finalment, el provençal el va utilitzar per la seva producció poètica.

L’obra de Ramon Llull respon a una finalitat didàctica del Cristianisme, un mitjà filosòfic a través del qual es pogués portar a terme la tasca evangelitzadora i la conversió dels infidels. Per això utilitzava un llenguatge senzill per acostar el seu missatge a un gran nombre de persones, sobretot les menys formades. Amb aquesta característica va contribuir al desenvolupament de la llengua catalana, tan literària com de pensament, i a la seva renovació amb la incorporació de  paraules de l’àrab i el llatí, sobretot en la terminologia científica.

El cos central de l’obra de Ramon Llull el trobem en la seva Art. Art és un sistema de pensament que utilitza la lògica i la raó per demostrar els dogmes de fe cristians. Per fer-lo més comprensible va escriure diferents versions d’aquest sistema.

A la Xarxa de Biblioteques Municipals de la ciutat trobareu totes aquestes obres de Ramon Llull, i més de 160 documents sobre el seu pensament, vida i obra.

Cap comentari per ara. Tu pots ser el primer.

Deixa un comentari