Menú

Directori

Nom Adreça Contacte
Assessoria de Drogues de l'Oficina Jove
Carrer de Sant Sebastià, 11 - edifici TOC
678 508 612
salut.garraf@oficinajove.cat
Assessoria de sexualitat i afectivitat de l'Oficina Jove
Carrer de Sant Sebastià, s/n - edifici TOC
678 508 612
salut.garraf@oficinajove.cat
CDIAP GARRAF (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf )
Carrer de Cristòfol Raventós, 1B
938156443
cdiapgarraf@cdiapgarraf.cat
Fundació AGI (Xarxa Proinfància)
Plaça de Soler i Carbonell, 26-29 03 05
proinfanciavng@fundacioagi.org
Salut emocional. Parla'n
Carrer de Sant Sebastià, 11 - edifici TOC
692877740
garraf@oficinajove.cat
Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF- Garraf)
Plaça de Soler i Carbonell, 28
soafgarraf@eduvic.coop
SIE - Servei d’Intervenció Especialitzada Garraf - Penedès
Carrer de Josep Llanza, 1-7 2n 2a
bustia.siegarrafpenedes@gencat.cat
937079473