Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials

Període de tramitació

Primer trimestre de l'any en curs

Termini de la sol·licitud

 

TRÀMIT MUNICIPAL

La taxa d'escombraries és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus sòlids. El seu import per al cas de comerços i empreses es calcula en funció de tipus de negoci i, en alguns casos, dels metres quadrats de superfície (veure, per a més detalls, l'ordenança fiscal 11).
Els establiments comercials i industrials poden presentar a l'Ajuntament una auditoria que acrediti la producció anual de residus lliurats als serveis municipals, per tal d'ajustar l'import de la taxa a l'ús real del servei

Preu:

Veure Ordenança Fiscal 11

Informació general

Qui el pot demanar?
Persones titulars d'establiments comercials i industrials
Requeriments

- Que l'import de la taxa calculada d'acord als Kg de residus realment generats, sigui inferior al calculat en funció dels criteris de l'ordenança (tipus de negoci i metres quadrats).

- Complir la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats.

Procediments

Inicialment, cal presentar a l'Ajuntament una declaració que justifiqui, per una banda, la producció real anual de residus assimilables a domèstics, degudament acreditada per una auditoria d'empresa especialitzada, i per altra banda, el compliment de la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats. L'auditoria tindrà una vigència de 4 anys. 

Posteriorment (i anualment) s'haurà de fer una declaració jurada que certifiqui que no hi ha hagut canvis significatius en el volum de residus generats. Si es produeixen modificacions, caldrà acompanyar a la declaració la documentació justificativa que correspongui.
 

Temps mitjà de resolució
3 mesos
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00