Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de gual (pas d'entrada i sortida de vehicles)

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud del permís per col·locar un gual (pas d'entrada i sortida de vehicles) amb les seves diferents modalitats (gual permanent, en horari limitat, amb ratlla groga al lloc oposat de la calçada, amb adaptació de vorada, etc.) i altres gestions relacionades (canvi de situació del gual, canvi de titularitat del gual, reducció o ampliació de la seva longitud, sol·licitud de placa nova, etc.). L'ús privatiu d'aquest espai públic requereix pagar una taxa anual.

Preu:

Veure Ordenança Fiscal 26

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física i/o jurídica propietària o arrendatària del local
Procediments
Emplenar l'imprès de sol·licitud de passos d'entrada i sortida de vehicles, i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Posteriorment serà necessari l'informe de la Policia Local i la resolució del regidor
Temps mitjà de resolució
3 mesos
Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Observacions

En el cas d’obres que requereixin un pas d’entrada i sortida de vehicles, caldrà omplir la instància específica.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- En el cas que la persona sol·licitant sigui propietària, fotocòpia del rebut de l’IBIU del local o de l'escriptura del mateix
- En el cas que la persona sol·licitant sigui llogatera: fotocòpia del contracte de lloguer del local. 
- Fotografies en color de l'accés que permeti identificar la porta en concret per a la qual es sol·licita el gual.
 - En cas que l'aparcament sigui per a més de 5 places, cal la llicència d'obertura del pàrquing (activitats)
- Per reducció, ampliació o ratlla groga en el lloc oposat de la calçada, únicament caldrá indicar el número de la placa del gual ja concedit.
- Per la sol·licitud d'adaptació de la vorada, caldrà tramitar amb posterioritat la corresponent llicència per obrer en vorera (veure apartat Tràmits relacionats).

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00