Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Fraccionament anual dels tributs

Període de tramitació

Del 2 de gener fins el 15 de febrer de 2018

Termini de la sol·licitud

Del 2 de gener fins el 15 de febrer de 2018

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol.licitud de fraccionament dels tributs de l'any 2018

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona titular dels tributs o persona degudament autoritzada
Procediments

Amb la finalitat de facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix un règim especial de pagament que s'anomena "compte corrent tributari". Aquesta forma de pagament s'aplicarà única i exclusivament als tributs de cobrament periòdic següents: Taxa de guals, Taxa d'escombraries, Impost sobre Béns Immobles i Impost d'Activitats Econòmiques.
El sol.licitant no pot tenir deutes pendents en via executiva, llevat que estiguin fraccionats, ajornats o suspesos i es compleixin els terminis concedits.
L'import de les quotes resultants del compte corrent tributari no podrá ser inferior a 15€ mensuals.
El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
El pagament dels tributs acollits al compte corrent tributari es realitzarà en onze quotes mensuals, abans de l'acabament de l'exercici.
Aquest tràmit s'haurà de realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, mitjançant instància.

Temps mitjà de resolució
Un mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud específica degudament complimentada.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00