Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de baixa de gual (pas d'entrada i sortida de vehicles)

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Donar de baixa el gual

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física i/o jurídica titular de la llicència del gual
Procediments
Cal anar a l'OAC i registrar la sol·licitud
Silenci administratiu

D’ acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud , i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Observacions
1. Aquesta sol·licitud està subjecta a la comprovació de les manifestacions anteriors, així com se li adverteix que, en cas de comprovar que segueix utilitzant el local per guardar el vehicle/s o no procedir (si cal) a la restitució de la vorera, no es procedirà a la baixa del Padró.
2. Cal que la persona sol·licitant hagi esborrat la senyalització horitzontal de color groc o la substitueixi per pintura de color gris o negre, i retirat/adequat la rampa d'accés en cas d'existir.
3. Cas que la comprovació resulti correcta, la baixa es produirà a la data de la sol·licitud. La quota de l'any en curs es prorratejarà per trimestres naturals 
4. La baixa es farà efectiva en el termini de 15 dies a partir de la recepció de la resolució del regidor i si es fa l’entrega al departament de Gestió Tributària, de la corresponent placa.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud específica, degudament complimentada pel titular del gual.
- Fotografia en color on es mostri que no hi ha rampa a la vorera, ni ratlles grogues a la calçada (veure apartat observacions).
- Darrer rebut pagat de les taxes corresponents al gual que es vol donar de baixa.
- En el cas de les persones físiques, DNI.
- En el cas de les persones jurídiques:
* Comunitats de Propietaris: NIF i fotocòpia de l'acta de la Comunitat on consti l'acord de donar de baixa el gual.
* Empreses: NIF i escriptura pública de poders, delegació o representació legal.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 15/10/2015