Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Ajornament i fraccionament de deutes fiscals

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals pendents de pagament

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona titular del deute o persona degudament autoritzada
Procediments

Dirigir-se al Servei Municipal de Recaptació.
Aquest tràmit també es pot fer per internet a través de l'Administració Oberta, que és la plataforma en línia de l'Ajuntament. Per accedir-hi, cal un certificat digital vàlid o bé una paraula de pas.

Temps mitjà de resolució
Immediat
Observacions

Quan la recaptació dels ingressos es realitzi a l’Ajuntament, no seran ajornables ni fraccionables:

a) Els rebuts de padró.
b) Les autoliquidacions, llevat de les relatives a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana derivat de transmissions a títol gratuït.
c) Taxes per ocupació del domini públic.
d) Els preus públics.
e) Els deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin seran objecte d’inadmissió.
f) Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import principal inferior a 60 euros.

Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:

a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 euros es podran ajornar per un període màxim de 18 mesos.
b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 euros i 5.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.
c) Si l’import principal excedeix de 5.000 euros, el termini concedit pot ser de fins a 36 mesos. 

Per a més informació consultar l'article 37 de l'Ordenança Fiscal General

Impresos del tràmit

Documentació necessària

DNI, número de compte bancari i, en el seu cas,autorització

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tramitable a la Carpeta Ciutadana (requereix CIP o certificat digital)

Mitjançant el formulari específic de Carpeta Ciutadana

Cal disposar de Certificat digital o CIPAccedir al tràmit

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00