Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Domiciliació de tributs periòdics

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

La sol.licitud de domiciliació s'haurà de tramitar, com a mínim, amb un mes d'antelació a l'inici del termini voluntari d'ingrés del padró corresponent. Les domiciliacions rebudes posteriorment tindran efecte a partir de l'any següent.

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de domiciliació bancària del pagament de tributs de venciment periòdic.

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada o representant
Procediments
Dirigir-se amb la sol.licitud de domiciliació bancària a l'Oficina de Gestió Tributària o al Servei Municipal de Recaptació. 
Aquest tràmit també es pot fer per internet a través de l'Administració Oberta, que és la plataforma en línia de l'Ajuntament. Per accedir-hi, cal tenir col.locat i configurat un certificat digital vàlid.
La domiciliació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecánica i de l'Impost sobre Béns Immobles s'ha de fer a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Temps mitjà de resolució
Immediat
Observacions

Tributs que es poden domiciliar:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diputació de Barcelona).
- Impost sobre béns immobles(Diputació de Barcelona).

- Taxa per entrada i sortida de vehicles (gual).
- Taxa d'escombraries (domiciliàries i industrials).
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
- Taxa per ocupació de la via pública (taules i cadires i aprofitaments especials).

En els rebuts domiciliats d'IAE, taxa de recollida d'escombraries i d'ocupació de la via pública, es fracciona el pagament en dos terminis del 50% cadascun. Pel que fa a l'IBI que estigui domiciliat es fracciona el pagament en quatre terminis.

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 8
 
Oficina de Recaptació
Plaça de la Vila, 8
Tramitable a la Carpeta Ciutadana (requereix CIP o certificat digital)

Mitjançant el formulari específic de Carpeta Ciutadana

Cal disposar de Certificat digital o CIPAccedir al tràmit

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00