Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Notícies > Detall de la notícia

L'espai d'urbanisme i habitatge

El Govern aprova tramitar la contractació per la redacció de l'Avanç del nou POUM de Vilanova i la Geltrú

18/07/2017

El document, que inclourà l'estratègia global de l'urbanisme de futur de la ciutat, haurà d'estar redactat en el termini de dos anys

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimarts l'encàrrec per fer la contractació del servei de redacció de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilanova i la Geltrú, per un import de sortida de 123.305 euros més IVA (149.199,05 euros). El document d'Avanç de POUM, que haurà d'estar redactat en el termini de dos anys des de la formalització del contracte, s'anirà realitzant per fases que contemplin l'elaboració del Pla de treball, els treballs inicials, l'anàlisi i diagnosi urbanística i el lliurament del document definitiu de l'Avanç del POUM, que contindrà l'estratègia global i general de l'urbanisme futur de la capital del Garraf.

L'encàrrec de la redacció del document d'Avanç del POUM és fruit de l'acord a què han arribat conjuntament els grups polítics municipals del Consistori vilanoví en el sí de la Comissió Informativa especial, creada durant el Mandat Corporatiu anterior, després que al gener de 2012 en sessió extraordinària el Ple aprovés iniciar els treballs previs a la redacció d'un nou POUM. En el darrer any i mig, ja de l'actual Mandat Corporatiu la Comissió Informativa especial ha accelerat el ritme de treball amb l'objectiu de realitzar la revisió del Pla General en el nou marc legal que aporta l'avantprojecte de la nova llei de Territori, actualment a exposició pública, que comporta un canvi de paradigma en relació a aquests documents de planificació urbanística.

El primer tinent d'alcaldia, Juan Luís Ruiz i el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet s'han referit a aquesta qüestió en la compareixença habitual del Govern municipal davant dels mitjans de comunicació. Segons Juan Luís Ruiz la tramitació del POUM "era un dels compromisos del Govern municipal recollits en les bases per a la governabilitat i també en el PAM". En relació als objectius del nou POUM, Gerard Llobet ha destacat que la revisió del pla ha de permetre "posicionar Vilanova i la Geltrú en el lideratge territorial i desenvolupament econòmic; redefinir sectors de creixement; definir el tractament natural i paisatgístic del sòl no urbanitzable; revisar sistemes viaris i de mobilitat; estudiar nous elements de qualitat de vida i d'activitat econòmica; posar al dia projectes de ciutat; fixar criteris de sostenibilitat ambiental; revisar usos previstos a totes les claus de la ciutat i plans de millora de zones concretes com el barri de Mar". Així mateix, el regidor d'Urbanisme també ha explicat que la nova eina de planejament que s'ha de tramitar ha d'incloure solucions per a les urbanitzacions marginals, que en alguns casos s'han de mantenir i en d'altres caldrà incorporar-les com a sòl urbà o donar solució a zones amb afectació com el PERI Casernes. Gerard Llobet ha expressat "satisfacció com a regidor d'Urbanisme per haver iniciat aquest procés, que ara caldrà seguir tramitant i finalment presentar aprovació".

La redacció de l'Avanç del POUM obre un termini d'entre dos i tres anys per abordar l'aprovació del nou document urbanístic i ha de contemplar estudis previs ambientals, socials, etcètera. Així mateix, inclourà reflexions urbanístiques que finalitzaran en una darrera fase on es determinarà l'estratègia global i general de l'urbanisme futur de la ciutat. A partir d'aquell moment, es decidirà com es farà la tramitació d'aquest nou planejament general d'acord amb la futura Llei de Territori en cas que ja estigui en vigor.

El Pla General actual prové del 2001 i, per tant és anterior a la Llei d'Urbanisme de Catalunya de 2002. Al 2001 ja es preveia una vigència d'entre 10 i 15 anys per al document urbanístic general de VNG i, cal doncs, adaptar l'eina marc de planejament a la nova normativa actual i futura. A banda, segons el Govern municipal, actualment és un moment òptim per abordar aquesta qüestió perquè hi ha altres documents urbanístics que s'estan desenvolupant paral·lelament com el Pla Territorial del Penedès. A més, s'han resolt o estan en vies de resoldre's problemes urbanístics històrics com el PERI Cap de Creu o la solució definitiva que s'adopti per a l'Eixample Nord, que ja inclourà aquest document d'Avanç del POUM. També s'incorporarà com a documents els treballs del Pla de Catàleg de masies i cases en sòl no urbanitzable, les determinacions del Pla especial i Catàleg de Patrimoni que es troba en redacció o bé altres previsions en camps com la mobilitat, d'acord amb el que preveu el Pla de mobilitat urbana i sostenible, pendent d'aprovació definitiva.

Per què un nou POUM?
Deixant de banda l'obsolescència de l'anterior pla de l'any 2001 i l'evolució urbanística de la ciutat, entre les raons per les quals cal abordar la redacció d'un nou POUM hi ha qüestions d'índole econòmica com la necessitat de disposar de sòl industrial i per a activitat econòmica destinat a grans empreses que tenen necessitats de grans naus per desenvolupar la seva activitat, però també hi ha qüestions d'ordenació municipal com el tractament de les urbanitzacions periurbanes, a les quals el nou pla general ha de contemplar mitjançant una proposta real i pragmàtica per cercar una solució definitiva. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya també treballa en un estudi sobre les urbanitzacions periurbanes de la comarca del Garraf. Així mateix, el nou document de planificació urbanística detallarà el tractament del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable; definirà zones concretes de creixement, si és necessari; zones d'activitat econòmica; resoldrà la connectivitat del front marítim, incorporarà el que contempla el pla director respecte del tren orbital. També es tindran en compte en relació a les infraestructures, la solució que s'adopti en relació a les autopistes com la proposta de les vinyetes o altres solucions, que poden fer variar les previsions de mobilitat. El futur POUM haurà de respondre a unes grans línies que prevegin un tractament basat en la sostenibilitat, la resiliència urbana, el reciclatge i la rehabilitació urbana (amb la revisió d'altres sectors que no s'han desenvolupat o la incorporació d'altres per al seu estudi en el casc urbà), els valors paisatgístics al sòl no urbanitzable així com la incorporació d'una visió social i de gènere de l'urbanisme.

Terminis
El contracte per redactar el document d'Avanç del POUM de Vilanova i la Geltrú tindrà una durada de dos anys des de la formalització del contracte amb l'equip redactor guanyador de la licitació. Es preveu que l'Avanç es realitzi en quatre fases:
*Fase 0 Pla de Treball: tres mesos
*Fase 1 Anàlisi i Diagnosi: nou mesos
*Fase 2 Avanç de POUM: vuit mesos
*Fase 2 Valoració d'exposició pública i dels informes d'organismes competents: tres mesos
*Fase 4 Lliurament del document definitiu: un mes

Un cop iniciats els treballs de redacció del POUM s'activarà el programa de participació, moment en que es posaran en marxa els mecanismes per a incorporar la visió de la ciutadania en general, així com de les entitats i d'altres associacions sectorials.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00