Òrgans formals de participació ciutadana

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Participació i Cooperació > Participació ciutadana > Òrgans formals de participació ciutadana

Òrgans formals de participació ciutadana

ÓRGANS FORMALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

consells participació 2

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat d'integrar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en els assumptes municipals, té creats diferents Consells Municipals de Participació.

El funcionament dels mateixos, ve regulat al Reglament de Participació Ciutadana de l'any 2000 i en els seus reglaments interns.

En els darrers anys però, s'han anat desenvolupant altres fórmules i òrgans de participació, que no preveia el Reglament, però que s'adeqüen millor a la realitat i les dinàmiques socials actuals. És per això que l'Ajuntament està treballant per fer que els òrgans i mecanismes de participació ciutadana siguin més oberts, flexibles i dinàmics que els previstos en el Reglament del 2000.

Consells de participació

Els CONSELLS DE PARTICIPACIÓ són espais estables de participació territorial o sectorial, que tenen la funció principal de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell i també proposar a l'Ajuntament iniciatives pròpies.

La seva composició i funcionament està regulat de manera detallada en el títol 4 del RC.

1. Consell Municipal Escolar
2. Consell Municipal d'Associacions de Veïns
3. Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
4. Consell Municipal de Cooperació
5. Consell Municipal de Mobilitat
6. Consell Assessor de Baix a Mar
7. Consell Municipal de Cultura
8. Consell Municipal del Port

Meses de participació

Les MESES DE PARTICIPACIÓ són espais de participació similars als Consells Municipals, però no tenen un reglament propi que estableixi els seus membres o estructura.

El seu funcionament pot ser més informatiu, deliberatiu o operatiu, en funció del tema que tractin.

8. Mesa de la Gent Gran
9. Mesa d'Entitats Socials de VNG
10. Mesa de Turisme i Comerç

11. Plataforma de Sanitat Pública

Comissions de participació

Les COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ estan formades per personal tècnic i/o ciutadania interessada en la temàtica, amb un format més petit que els Consells o les Meses i realitzen una feina més concreta i de caràcter més operatiu.

11. Comissió municipal de treball per la Nomenclatura dels vials públics de la ciutat
12. Comissió de Protocol de Festa Major
13. Comissió de seguiment del Protocol municipal d'accions contra la violència de gènere
14. Comissió de la Memòria Històrica
15. Comissió de Lectura pública
16. Comissió del Pla Local d'Habitatge
17. Comissió seguiment de Façana Marítima


Òrgans de participació no actius

Consell Ciutadà de Convivència
Durant el 2015 aquest espai de participació es reconvertirà en unes Jornades formatives.

Consell Assessor del Nucli Antic
Aquest consell va estar operatiu mentre es va desenvolupar el Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de la llei de Barris 2007-2012 (PINA)

Mesa de Ciutat
La Mesa de Ciutat es va crear l'any 2012 per incidir de forma global a la crisi econòmica, actuar més enllà de les accions individuals.  Es van realitzar reunions amb objectius concrets i actualment ja no està en funcionament.


© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
participacio@vilanova.cat Tel. 93 814 00 00 (ext. 2040)
Última actualització: 22/11/2018