Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > Servei d´Educació Ambiental > Servei d´Educació Ambiental > Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

El Reglament de Participació Ciutadana del nostre municipi, pretén regular i impulsar les formes, els mitjans i els procediments d'informació i participació ciutadana. Aquest Reglament contempla la constitució de Consells municipals sectorials. Pel que fa als aspectes de política ambiental es va crear “El Consell Municipal de Medi Ambient i sostenibilitat”, aprovat pel Ple municipal el 4 de desembre del 2000. Les seves competències, funcions i àmbit d'actuació venen regulades pel seu Reglament.

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
és un òrgan consultor i de seguiment de les accions ambientals del municipi i del seu Pla d'acció ambiental. Constituït per diverses entitats de Vilanova (associacions de veïns, associacions ecologistes, universitat, etc.) i per l'Ajuntament, té un paper important per afavorir i canalitzar la participació ciutadana entorn dels temes de la sostenibilitat i l'Agenda 21 a la nostra ciutat. Impulsa i segueix, periòdicament, totes les actuacions recollides en el Pla d'Acció Ambiental.

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat està conceptuat com un ens estratègicament de gran vàlua i importància, que canalitza la participació ciutadana en la temàtica ambiental municipal i crea un espai de debat, intercanvi, reflexió i proposta, imprescindibles per assolir els objectius marcats en l'Agenda 21. La ciutadania es converteix en responsable del que passa al seu entorn, l'objectiu d'una ciutat sostenible socialment i mediambientalment s'assolirà doncs amb la participació activa de la ciutadania. Es promou la participació de la ciutadania tot augmentant la consciència ciutadana i garantint un compromís compartit a favor de la sostenibilitat.

- Actes de les sessions:


Índex

 

2014

- Acte  24/07/2014
- Acte  16/10/2014
- Acte  27/11/2014

 

2008

- Acte  30/04/08
- Acte  30/01/08
- Acte  23/01/08

 

2007

- Acte  02/05/2007
- Acte  12/12/2007
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 22/04/2015