PP

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Articles d'opinió > PP

PP

Enllaç del nou bloc del diputat al Parlament del Partit Popular de Catalunya i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Santi Rodríguez Serra: http://nonomeslletres.com/


Índex

 

Empreses municipals: gestió i prioritats

Al Partit Popular de Vilanova i la Geltrú som totalment conscients de la situació per la qual travessa la tresoreria municipal. No en va, portem anys alertant sobre el poc recomanables que eren algunes pràctiques comptables, legals però molt difícils d'assumir. Durant anys, s'ha mantingut una política econòmica al nostre criteri totalment equivocada, i que ara estem pagant.

Després d'haver fet una anàlisi exhaustiva i meditat de la situació, i després d'haver valorat avantatges i inconvenients de la possible privatització parcial de la companyia d'aigües, i total de la companyia de VNG Aparcaments, hem considerat que les peculiaritats d'aquestes dues empreses fan aconsellable permetre que es mantinguin en titularitat totalment pública.

Quant a VNG aparcaments, volem recordar que ja en el seu moment, amb la creació de l'aparcament de Charlie Rivel, es va tenir la intenció de cedir aquest aparcament a concessió, i que finalment es va crear l'empresa de Vng Aparcaments. Va ser llavors quan es va començar a crear, al nostre entendre de forma excessiva, zones d'estacionament regulat o zones blaves, per poder fer rentable aquest aparcament.

El Partit Popular de Vilanova i la Geltrú creiem que l'empresa municipal d'aparcaments ha de seguir tenint titularitat pública per no condicionar les futures polítiques d'aparcaments en la via pública, i mantenir intacta la nostra capacitat de maniobra.

Quant a la Companyia Municipal d'aigües, hem d'expressar en primer lloc, que entenem que va ser un error estratègic el concentrar la dependència de l'aigua en l'empresa Ter-Llobregat, descartant tenir com a alternativa les aigües provinents del pou de Canyelles, posant "tots els ous en el mateix cistell".

Aigües Ter-Llobregat es troba en una situació de gran endeutament que ha portat a la Generalitat de Catalunya a procedir a la concessió la gestió de la xarxa, cosa que comportarà una pujada del preu de l'aigua que es proveeix a les empreses subministradores. A això hem d'afegir que l'Agència Catalana de l'Aigua, empresa que gestiona el cicle integral de l'aigua, es troba també en una situació crítica, sense capacitat inversora, que ha suposat una forta pujada del cànon de l'aigua, que com tots sabem es repercuteix en el rebut que hauran de pagar les famílies.

En el cas d'haver procedit a la concessió de participacions de la Companyia d'aigües, entenem que això implicaria per part de l'empresa concessionària d'unes exigències per garantir la seva rendibilitat, unes exigències que derivarien a un augment mes en la tarifa que tots els consumidors haurien de suportar.

En el Partit Popular de Vilanova i la Geltrú hem cregut convenient no sotmetre a mes tensió les economies familiars i de les empreses mitjançant el rebut de l'aigua, i mantenir una certa capacitat de modulació, ja de per si molt condicionada per les circumstàncies esmentades anteriorment.

Dit això, ara cal plantejar-se que ha de fer-se des de l'ajuntament per redreçar el rumb de la seva situació econòmica.

Nosaltres plantegem com a full de ruta l'austeritat i la racionalitat, entenent això com el procedir a prestar des de l'administració local els serveis bàsics i essencials i fins i tot obligatoris pels quals aquesta concebuda aquesta administració, (en aquest mateix Ple hem tret endavant una moció per a la millora del transport urbà al barri del Prat de Vilanova), i prescindir d'un altre tipus d'actuacions que, per molt populars que puguin semblar, no són en absolut obligatòries des del punt de vista legal, ni son estrictament necessàries, ni són actuacions per les quals es concebeix una administració com es un ajuntament. Perquè en situacions critiques com l'actual, el fet d'haver de replantejar-nos totes les despeses és una gran oportunitat de recordar que els ciutadans ens han escollit per gestionar serveis municipals, i no per dedicar-nos a altres qüestions que en cap cas tenen a veure amb la gestió municipal. 

Grup municipal PP
2013

 

Civisme i convivència

Vilanova i la Geltrú sempre ha estat, en general, una ciutat agradable, una ciutat ordenada i una ciutat cívica. El nostre caràcter obert, comprensiu, tolerant, ens ha donat aquesta imatge que ha fet que tots els visitants quedessin contents de visitar la nostra ciutat. I si els visitants sempre ho han valorat, vol dir que els residents d'alguna manera sempre s'han sentit còmodes amb la seva ciutat.

Tot i així, en els darrers anys la situació ha anat canviant, i ens hem trobat amb problemes relacionats amb comportaments inadequats que posen en conflicte les bones relacions humanes de vilanovines i vilanovins. Des de la crema de contenidors, a les pintades als carrers, comportaments al carrer que no faciliten el descans dels veïns i creen brutícia, etc...

També hi ha sorgit un nou fenomen a la nostra ciutat, com es el negoci, organitzat per màfies, que utilitzen la mendicitat com una activitat lucrativa que s'ha sumat a la de la venda il•legal al carrer.

Totes aquestes circumstàncies ens fa perdre qualitat de vida, posen en perill la convivència i les bones relacions entre els ciutadans, i altera la sensació que sempre hem tingut de ciutat agradable i cívica.

Quan parlem de civisme, de convivència, de bones relacions entre el veïnat, hem de partir de la premissa del diàleg, de la voluntat d'entesa, de ser conciliadors, Això es indubtable.

Però, malauradament, aquesta voluntat de diàleg i de bon comportament no es compartida a vegades per individus que tenen una altra forma de fer, que des d'un punt de vista mes egoista i incívic, pensen que poden fer el que els convingui sense pensar en els perjudicis i els danys que provoquen a la comunitat.

El Partit Popular de Vilanova i la Geltrú estem convençuts que, en la ordenança de civisme que s'haurà d'aprovar en els propers mesos, hem de contemplar aquests inconvenients. Es cert que s'ha de fer pedagogia, que s'ha de fomentar el bon comportament, però, també hem de contemplar la possibilitat que hi han situacions que no acaba de funcionar la via pedagògica, i amb les que s'hauria d'aplicar sancions.

Tota ordenança, perquè sigui efectiva, ha de contenir un règim disciplinari i sancionador, perquè si no, es converteix en una manifestació de bona voluntat sense un resultat pràctic efectiu.

Des del Partit Popular de Vilanova i la Geltrú creiem, que es hora d'actuar amb decisió, amb valentia, sense perdre la prudència, però tampoc sense evitar afrontar els problemes punxeguts, perquè la obligació que tenim i per la que ens han escollit els ciutadans, es afrontar els problemes mes delicats, i així evitar altres problemes mes greus que es puguin generar arrel de la nostra inactivitat en algunes matèries.

Creiem en una Vilanova i la Geltrú, agradable oberta i cívica, i així ho hem de fomentar, però des del clar convenciment de que, a les polítiques prioritàriament pedagògiques s'han de sumar també mesures correctives i sancionadores que garanteixin el respecte dels drets de la ciutadania.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
25 d'abril de 2012

 

Per responsabilitat

Els pressupostos municipals son una eina fonamental que condiciona definitivament l´acció de govern de la ciutat, i per tant, el punt clau que marca el bon funcionament de l´administració mes propera als ciutadans.

Tenint en compte la conjuntura actual, els pressupostos per l´any 2012 han de representar, al nostre parer, un punt de partida per impulsar la reactivació econòmica vilanovina, sense oblidar que les possibilitats en aquest sentit per part d´un ajuntament no son il·limitades, tampoc s´han de menysprear.

La situació econòmica actual, no només de les finances municipals, si no també de part important de la població, ens obliga a prestar especial atenció a la necessitat de donar suport a les famílies en una situació mes vulnerable, i per tant correspon destinar mes recursos al desenvolupament de polítiques socials, que desgraciadament s´han tingut que establir com un dels eixos mes importants dels pressupostos, per una qüestió de necessitat.

Aquestes circumstàncies ens ha portat a tenir que fer sacrificis, uns sacrificis que es presenten com imprescindibles per poder dotar als pressupostos d´un equilibri que els facin viables, i que ens permetin iniciar una regeneració que ja fa temps que s´hauria tingut que afrontar.

El Partit Popular de Vilanova i la Geltrú, a l´hora d´encarar la negociació dels pressupostos municipals, hem mostrat sempre una actitud responsable i col·laboradora.

Creiem que les circumstàncies abans esmentades ens obliguen ara mes que mai a fer sacrificis també des d'un punt de vista polític, i hem hagut de renunciar a alguns dels nostres plantejaments no prioritaris, en favor d'un equilibri institucional, degut a la complexa aritmètica resultant del Ple municipal.

Tot i així, el Partit Popular hem condicionat el nostre posicionament final a tres criteris que hem cregut imprescindibles per l´aprovació dels pressupostos, com son l´austeritat i la contenció de la despesa, el suport a les famílies en una situació de mes vulnerabilitat, i les mesures de reactivació econòmica.

Dit això, en les darreres setmanes hem vist que la negociació per l´aprovació dels pressupostos es va complicar degut a la insistència d´alguns grups polítics per modificar, i en el seu cas suprimir, alguns determinats projectes, tot això sense que hi faltés un cert component excessiu de marcat caire ideològic, poc recomanable en aquests moments.

Tot això ens ha portat finalment a uns pressupostos que es evident no son els que el Partit Popular hagués volgut, però si que hi podem apreciar que es compleixen els criteris imprescindibles que varem posar com a condició, alguns dels quals hem trobat a faltar en legislatures anteriors.

Es per aquest motiu que el Partit Popular de Vilanova i la Geltrú hem donat, amb la nostra abstenció, un cert marge de maniobra al Govern de la ciutat, amb el convenciment de que es una actitud responsable davant els importants reptes de futur, però mantenint el compromís, davant els nostres votants i la ciutadania, que treballarem durant tot l´exercici per verificar una correcta execució dels pressupostos que eviti desviacions que tinguem que lamentar en un futur.


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
14 de març de 2012

 

Ara no toca

EL Ple de l'Ajuntament, a iniciativa de PSC i ICV, va acordar l'inici dels treballs de la revisió del Pla General de la ciutat, oportunitat que el Partit Popular de Vilanova i la Geltrú no compartim.

Els arguments són econòmics i polítics, i tot i que compartim algun argument urbanístic, considerem que encetar ara aquest debat no serà positiu per la ciutat, ni pels ciutadans.

Obrir ara aquest procés, implica obrir incerteses sobre les possibilitats d'inversions a la nostra ciutat, i ja hi ha prou incerteses ens els mercats, fruit de la delicada situació econòmica i financera que patim, com perquè a sobre n'hi afegim noves.

Políticament, la més important norma urbanística requereix d'amplis consens per garantir-ne una estabilitat en el temps. Les normes sorgides de conjuntures polítiques, com l'actual a la nostra ciutat, no garanteix l'estabilitat requerida i a més genera noves incerteses.

Finalment al marge dels possibles arguments urbanístics, la proposta de PSC i ICV no és innòcua, al contrari, més que connotacions urbanístiques, el que cerca és visualitzar la minoria en què CiU es troba al Consistori. Aquesta pot ser una bona estratègia política, però segur que és una mala estratègia de ciutat. 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
30 de gener de 2012

 

Uns pressupostos per anar fent

Aquesta setmana s'han aprovat els pressupostos de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l'any 2011. La contenció en la despesa a què es veuen obligades les administracions es veu també reflectit en aquest pressupost, encara que només a mitges. 

Una de les absències més important de la política del tripartit a la nostra ciutat ha estat la promoció de l'activitat econòmica a la nostra ciutat, i aquests pressupostos en tornen a ser un exemple: les polítiques de promoció del comerç, de mercats, del turisme de les activitats econòmiques en general disminueix com si això no fora necessari pel creixement econòmic de la ciutat. 

La cançó del rondinaire s'ha tornat a veure en aquest debat: és que assumim despeses que no ens corresponen; doncs és cert però algunes ho fan per poder tallar la cinta. Les "magnífiques" inversions del Govern tripartit de la Generalitat a la nostra ciutat han estat un CAP i un IES, que han finançat les malmeses comptes municipals, fins al punt que es deuen més de 10 milions d'euros a proveïdors que es tenien que haver en un termini de 55 dies, i no s'ha pogut fer. 

Encara més, en ple debat sobre l'ampliació de l'edat de la jubilació, el nostre Ajuntament continua destinant recursos importants a incentivar jubilacions anticipades. Rés tenim contra aquells treballadors que ho aprofiten, però el cert és que el moment no és el més adequat. 

Segurament per primera vegada en molts anys es veu una circumstància i és que aquest any disminuirà l'endeutament, degut això sí, a que el nivell d'endeutament actual és tal que la llei no permet que el nostre Ajuntament pugui demanar més crèdit. Això sí, preveuen demanar una pòlissa de crèdit de gairebé 6 milions d'euros, el que posa en evidència les dificultats de tresoreria que està comportant assumir equipaments que hauria d'haver assumit la Generalitat. 

En definitiva un pressupost per anar fent, sense objectius de ciutat, sense lideratge, sense criteris, sense ambicions, sense... diners.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
2 de febrer de 2011

 

Mercè: la promoció inexistent

El passat mes de febrer l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar els pressupostos municipals pel 2010. El Grup Municipal del Partit Popular hi varem votar en contra, però aquesta vegada vaig intentar defugir de justificar amb números els posicionament, i vaig centrar la intervenció en un aspecte essencial de l'acció de Govern: la promoció econòmica de la ciutat. El motiu és evident, més de 6.000 vilanovins i vilanovines es troben a l'atur sense feina, i el que encara és pitjor, segons els agents socials, empresaris i sindicats, la recuperació econòmica a la nostra ciutat arribarà més tard que a d'altres indrets.

Des d'aquella intervenció que va irritar a més d'un dels regidors del Govern municipal s'han anat succeint declaracions. El portaveu del PSC anunciava el juny passat la necessitat d'un canvi de rumb en promoció econòmica. Doncs no, no és necessari un canvi de rumb en política de promoció econòmica, si no que és necessari implantar una política de promoció econòmica, fonamentalment per què no n'hi ha, doncs per no haver-hi no hi ha ni regidoria de promoció econòmica o semblant.

Per acabar-ho d'adobar el regidor d'ERC durant l'agost acusa al PSC de la manca de política econòmica tot afirmant que al PSC no hi creuen en això. Al marge que la picabaralla entre partits del Govern municipal posa en evidència que cada u va a la seva, també reconeix que efectivament no hi ha hagut promoció econòmica a la nostra ciutat.

El que uns i altres ignoren és que de política de promoció se'n pot fer i se n'ha de fer des de totes les regidories i des de tots els àmbits de la política municipal.

Per exemple, la política fiscal influeix en el creixement econòmic, i si bé la congelació d'impostos el 2010 ha estat saludada pel Partit Popular, l'increment del 4% del 2009 impulsat per CiU (el que s'ha de veure) només va servir per escanyar encara més les maltretes economies familiars i de les petites empreses de la ciutat.

Per exemple, té alguna utilitat que una empresa municipal dedicada a la Promoció Industrial tingui més de 30 naus industrials tancades i barrades per que ni es venen ni es lloguen? Ja fa massa mesos que estem proposem que es posin a disposició de nous emprenedors (que n'hi ha i no tenen cap mena de suport), per tal d'intentar crear nova activitat econòmica.

Per exemple, aixecar la ciutat potes enlaire durant l'estiu serveix per incentivar l'activitat turística? Aquest és un d'aquells temes que haurem de tractar més pausadament, per què ja en comencem a estar tips de que carrers s'aixequin una i altre vegada com a resultat de la seva mala execució, i això que costa diners dels ciutadans hauria de tenir algun responsable.

Il·lustro aquests comentaris amb una fotografia del que deuria ser una de les darreres iniciatives de promoció econòmica de la ciutat: la barca Mercè, que havia de servir per donar a conèixer el litoral vilanoví, amarrada i abandonada al Port, just al bell mig del Passeig Marítim, donant una imatge de deixadesa, la deixadesa del Govern per la promoció econòmica de la nostra ciutat. 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
8 de setembre de 2010

 

El PP denuncia que el govern municipal quadra els comptes amb multes

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar dilluns, la liquidació de comptes de 2009, que segons el Govern municipal, te un superàvit de poc més de 100.000€. Els regidors del Partit Popular però, han denunciat que el Govern municipal ha quadrat aquests comptes a través de multes de circulació.

En aquest sentit, Santi Rodríguez va recordar que a la memòria del Defensor de la Ciutadania, el nombre més important de queixes dels ciutadans és, precisament per multes de circulació, i es donen casos tant poc afortunats com que la empresa municipal d'aparcaments cobra multes per duplicat. No és casual, si no que aquesta és una conseqüència més de l'afany recaptatori d'aquest Govern municipal.

En el quadre adjunt es pot comprovar els imports que l'Ajuntament de la ciutat ha liquidat per multes de circulació, els darrers anys: 
Gràfic

Es pot observar que mentre durant els anys 2005 a 2008, els ingressos liquidats per aquest concepte no han superat el milió d'euros, l'any 2009 pugen a més de 3 milions, és a dir que es triplica l'import.

Santi Rodríguez ha dubtat que aquests 3 milions d'euros es puguin cobrar en la seva integritat, i només que se'n deixin de cobrar 100 mil euros, el resultat dels comptes que ara presenten com a positiu, acaba sent negatiu.


Vuit milions d'euros que desapareixen comptablement

El Partit Popular també ha denunciat una altre situació que al seu entendre és irregular. En aquest sentit, els pressupostos municipals contemplaven vendre terrenys municipals per import de més de 8 milions d'euros, que amb els comptes aprovats, es consideren venuts i pendents de cobrar, quan aquests terrenys en realitat no han estat encara venuts a ningú.

El que ha passat és que el Govern municipal ha traspassat aquests terrenys a PIVSAM, això sí, ara valorats ja en gairebé 13 milions d'euros, per què els vengui, però PIVSAM no els té comptabilitzats en els seus comptes anuals.

Els efectes d'aquesta situació són múltiples: d'un costat els comptes de PIVSAM no reflecteixen la situació real de l'empresa, però d'altre costat si l'Ajuntament no hagués considerat aquests terrenys com a venuts, la liquidació posaria en evidència un dèficit de 8 milions d'euros, que d'aquesta manera s'ha tapat. 


Inversions anunciades i publicitades que acaben desapareixent

Finalment el Partit Popular també ha denunciat que en la liquidació de comptes aprovada ahir pel Govern municipal es constata la manca d'interès en la construcció de nous equipaments esportius, així el tantes vegades anunciat i publicitat Pavelló Esportiu que havia de dur el nom del ciclista vilanoví Isaac Gàlvez, i que tenia ja consignats crèdits per valor de més 2 milions 400 mil euros, no s'ha incorporat a la liquidació de comptes, pel que ara el comptador torna a zero.

Aquesta situació, generada amb els comptes municipals només té un origen que és la manca de mesures eficaces de control de la despesa municipal, davant la manca d'ingressos derivada de l'actual situació de crisi econòmica. 


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
11 de maig de 2010

 

Un pressupost que no aporta solucions a la crisi

El PP a l'Ajuntament vilanoví va votar en contra de la proposta de pressupostos, perquè segons el regidor Santi Rodríguez, "aquests pressupostos no contemplen la situació de crisi que viuen els vilanovins". Els pressupostos, marcats pels menors ingressos procedents de l'Estat, i de la congelació d'impostos i taxes, no acaba realitzant el necessari esforç de contenció de la despesa corrent, ni a dur a terme, polítiques actives de promoció econòmica, i generació de llocs de treball a la ciutat.

L'Ajuntament ha d'estar al costat de les persones en aquests moments difícils, però també ha d'impulsar i liderar la generació de nova activitat econòmica que dinamitzi el mercat de treball, aquesta que en el moment actual és una premissa bàsica per al Partit Popular, ha estat ignorada per aquest govern municipal al llarg dels darrers onze anys.

Un pressupost que ens endeuta més

L'any 2009, l'Ajuntament no va aconseguir el crèdit necessari per fer front a les inversions previstes, i l'any 2010 continua endeutant més la ciutat. Si al menys les inversions preveiessin la generació de nova activitat econòmica, ho entendríem, però no és així: jubilacions anticipades, circ, auditori, Neàpolis i jardineria acaparen una part important de les inversions, ignorant que avui hi ha una prioritat que són els més de 6.000 aturats que hi ha a la nostra ciutat, i que, amb aquest pressupost no veuran que el seu Ajuntament es preocupi per incentivar la creació de nous llocs de treball.

Per aquests motius, els regidors del Partit Popular de Catalunya, a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, hem dit, no, a aquests pressupostos.


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
17 de febrer de 2010

 

No a les contribucions al Nucli Antic

Els vilanovins que resideixen al nucli antic de Vilanova, en el trams de carrers que seran objecte de reurbanització estan rebent, molts per a la seva desesperació, les comunicacions de les contribucions especials que els tocarà pagar. És cert que la llei d'hisendes locals, preveu que els Ajuntaments puguin cobrar contribucions especials als veïns, els quals degut a la realització d'obres públiques, puguin obtenir un increment de valor dels seus bens. També és cert que la llei preveu que l'import a cobrir directament pels veïns pugui arribar al 90% del cost total de les obres suportades per l'Ajuntament. També és cert, que a la nostra ciutat, hi ha un pacte no escrit, i que s'ha vingut aplicant al llarg dels anys, pel qual, les contribucions especials que s'imputaven eren del 20%, i no del màxim que permet la llei.

Considerem que si la rehabilitació del Nucli Antic, conseqüència de l'oblit municipal és mereixedor d'aportacions d'altres administracions, també hauria de rebre una atenció especial per part del propi Ajuntament principal responsable de l'oblit, atenció, que al nostre criteri hauria de ser, com a mínim, amb la exempció especial de les contribucions especials que corresponguin. Ara bé, no podem ignorar altres circumstàncies, com per exemple, que alhora que les actuacions de millora al nucli antic, s'han dut a terme a la ciutat altres actuacions de millora que han afectat molts altres carrers de la ciutat, primer per actuacions concretes, que han gaudit d'aportacions íntegres d'altres administracions, després, durant tot l'any passat, per les actuacions del Pla FEIL. Totes aquestes obres que han estat completament subvencionades, han estat exemptes de contribucions urbanes per part dels veïns afectats i beneficiats, degut precisament que a què l'Ajuntament no ha hagut de fer cap aportació. Així, doncs, aquí apareix el greuge comparatiu, és a dir, aquelles zones de la ciutat degradades i que són objecte de mesures especials per a la seva rehabilitació, generen una obligació als veïns, mentre que aquelles obres, que per un cert atzar són beneficiades d'altres ajuts no. I aquesta per a nosaltres és un situació injusta, que cal, i es pot corregir.

Per a nosaltres, la imposició de contribucions especials no és la millor manera de contribuir a la regeneració socioeconòmica d'un sector, i menys encara, en un moment en el que la situació econòmica de moltes famílies és crítica. Cal recordar per exemple, que segons les pròpies dades municipals, al Nucli Antic hi resideixen 687 persones majors de 75 anys.

El Partit Popular de Vilanova i la Geltrú, no som partidaris d'abandonar el criteri general d'aplicar el 20% del cost de les obres en contribucions especials, però sí que són partidaris, que l'aplicació d'aquests criteris no comportin greuges que perjudiquin ningú de forma injusta, i tenim el convenciment, que aquesta és la situació que es viu avui al Nucli Antic de la nostra ciutat, i per a això continuarem treballant per a corregir aquesta situació. 


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
3 de febrer de 2010

 

Per fi el nou hospital

Tant hi fa, que la idea d'un nou hospital a la ciutat, nasqués com a ganxo electoral; tant hi fa, que s'utilitzi de nou com a ganxo electoral en el futur; tant hi fa, que si es materialitza la construcció d'un nou hospital a Vilanova i la Geltrú, però per a la comarca del Garraf més Cunit, sigui mercès a les gestions de l'Alcalde del PSC; tant hi fa qui posi la primera pedra; tant hi fa qui talli la cinta. El veritablement important de tot això, és que per fi, s'imposa el sentit comú, i sembla que les autoritats sanitàries de Catalunya han entès que a pesar dels esforços dels professionals, els equipaments hospitalaris de la nostra comarca són del tot insuficients.

Vagi, doncs, per endavant la més sincera felicitació a tots aquells que hagin aconseguit, que el nou hospital a Vilanova, pugui començar a semblar una realitat, i repeteixo, tant hi fa, el color polític que defensin.

Dit això, crec que el tema mereix alguns comentaris addicionals, i en aquest sentit hem de remuntar-nos a la dècada dels 90, quan un altre pacte de reordenació sanitària del Garraf, impulsat aleshores per un Govern de CiU, recolzat però per totes, repeteixo, totes les forces polítiques, amb la única excepció dels "extravagants" del PP, va suposar el desmantellament de l'Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, com a centre d'aguts. Recordo perfectament, com l'aleshores Alcalde, Esteve Orriols, feia mans i mànigues enfrontant-se al Govern del seu mateix partit, per intentar aconseguir noves inversions per a l'Hospital de Sant Antoni, mentre el PSC presentava mocions instant el Govern Municipal a accelerar el tancament de serveis d'aguts, com ara la maternitat.

Desprès d'aquelles circumstàncies, i veien les actuals, a un li ve a la memòria aquella definició popular de polític, com aquella persona que crea problemes allà on n'hi ha, per desprès intentar resoldre'ls.

El tema, mereix però, també comentaris de futur, i és que no podem ignorar que aquest, és any d'eleccions al Parlament, i per tant, que algú hagués pogut pensar, que ara no li costa rés comprometre's a fer una cosa, que després haurà de complir i pagar un altre Govern, i si mentrestant en traiem algun rèdit electoral, millor que millor.

Haurem d'estar amatents, per tal que això no sigui així, i els compromisos contrets es compleixin, hi hagi qui hagi als Governs, ja que sí això no fora així, estaríem fent un mal favor a la política i a la mateixa democràcia. 

Grup Municipal PP
Desembre 2009 

 

Maltractats pels tripartits

Entrem en un cap de setmana assenyalat, pels vilanovins, és el cap de setmana de la Fira. Aquest any però es donen dues circumstàncies que val la pena esmentar. La primera és que en la actual situació de crisi que patim, i que pateixen empreses i treballadors, encara hi ha qui fan esforços molt importants per sobreposar-se a les dolentes circumstàncies econòmiques que ens envolten, i gràcies a tots ells serà possible gaudir d'un nou cap de setmana de Fira, tot i que les notícies situen la nostra comarca, entre les darreres de Catalunya en sortir de la situació de crisi que patim.

La segona, és que a finals de la setmana passada s'han fet públics els pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent, i aquests no són ni els pressupostos que Catalunya i els catalans necessitem, ni són bons per a Vilanova i la Geltrú, ni la nostra comarca.

Els tripartits, tant de la Generalitat, com l'Ajuntament, acostumen a proclamar que en temps de crisi, és hora que les administracions facin inversió pública, doncs bé, la Generalitat, inverteix, però no fa ni a la nostra ciutat, ni a la nostra comarca: mentre la inversió mitjana per habitant de Catalunya dels pressupostos és de 429€, la mitjana d'inversions a la nostra comarca és de 37€, i a la nostra ciutat d'uns ridículs 23€.

Aquestes xifres d'inversió són ridícules, i del tot insuficients, per dotar la ciutat i el seu entorn de les infraestructures i equipaments que els ciutadans de Vilanova i la Geltrú, necessitem, no només per tirar endavant en aquests temps difícils, si no per dotar de serveis la ciutat: ni un cèntim per el nou CAP de Baix a Mar, ni un cèntim per acabar el CEIP Volerany, ni un cèntim pel nou Hospital que van prometre, ni un cèntim per cobrir el torrent de la Pastera a baix a mar. Ni un cèntim.

El tripartit de la Generalitat de Catalunya ignora el tripartit vilanoví, i els cinc dels sis alcaldes socialistes de la nostra comarca. Saben però, que aquests ja s'espavilaran, ja defensaran el Govern, com d'altra banda porten anys fent. No necessitem governs municipals que no molestin al Govern de la Generalitat, necessitem governs municipals que defensin amb la fermesa dels arguments les necessitats de la seva ciutadania. La resignació i la manca de lideratge dels nostres Alcaldes, i dels nostres governs, no ens porten enlloc. 

Grup Municipal del PPC
11 de novembre de 2009

 

Qui calla atorga

La llei 9/2008 del Parlament de Catalunya, preveu la creació d'un Pla territorial sectorial de infraestructures de gestió de residus municipals, que parteix de la premissa de que cada àmbit territorial, prevegi la gestió dels residus que en ell s'originen.

Molt recentment, aquest abril, l'Agència de Residus de Catalunya, òrgan del Govern que té encomanada la política de residus, aprovà el Pla territorial sectorial que divideix Catalunya en set zones, i cada una en àmbits de gestió més petits. El Garraf i l'Alt Penedès constitueixen un d'aquests àmbits, dins de la zona denominada Regió metropolitana.

Per a les nostres comarques, el Pla analitza la generació de residus en l'àmbit concret i la seva probable evolució, les instal·lacions existents i les necessitats de noves infraestructures per tal de donar complir al principi de suficiència i proximitat, que significa que en aquest mateix àmbit haurien de ser capaços d'assimilar la gestió dels residus que generem. És sota aquests criteris que el Pla proposa que el Garraf i l'Alt Penedès, hem d'acollir noves instal·lacions: una planta de tractament de resta, una nova planta de compostatge, una planta de tractament de voluminosos i un dipòsit controlat de rebuig. Tanmateix es preveu que les plantes ja existents de triatge a Vilafranca i de compostatge a Sant Pere de Ribes, han de ser objecte de millores.

Fins aquí, tot sembla correcte i racional, tret que el Pla hauria de preveure no només les infraestructures en l'àmbit territorial corresponent, si no que també n'hauria de preveure la localització en l'interior dels mateixos, i mentre que a molts altres àmbits de Catalunya sí, en el cas de les nostres comarques no és així i no es plantegen localitzacions a les noves infraestructures.

Però compte, parem atenció no només a les infraestructures que hem d'acollir al nostre àmbit, si no a les que el Pla preveu que els àmbits confrontants han d'acollir. Així podem comprovar com en l'àmbit de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient, es preveu la construcció d'una incineradora amb valorització energètica. Efectivament, una incineradora de residus és aquella infraestructura a la que una força política concreta que governa a Vilanova, a Sitges, a l'Entitat Metropolitana i al Departament de Medi Ambient s'hi ha oposat reiteradament, fins que van arribar al Govern, però no és aquesta la qüestió, ja que no poso en dubte la necessitat d'una infraestructura d'aquestes característiques a la vista del fracàs de la "nova cultura" dels residus.

El que sí posem en dubte és que després de dir-nos i fer-nos creure això de la suficiència i la proximitat, i després de fer plans i programes per absolutament tot, el govern metropolità amb la connivència del Govern de la Generalitat i dels ajuntaments del Garraf, s'ho salti absolutament tot i pretengui endossar-nos la incineradora al Garraf. Això sí, mentrestant els nostres alcaldes callen, i ja se sap: qui calla, atorga. Doncs, ja n'hi prou d'atorgar i callar: no volem la incineradora al Garraf. 


Grup municipal del PPC
10 de juny de 2009

 

El PP de Vilanova demana un espai per practicar skateboarding

Article publicat per l'Oficina d'Informació del Partit Popular de Catalunya

"Mitjançant una iniciativa al Plenari

El PP de Vilanova demana la construcció d'un espai per a la pràctica del skateboarding

El grup Popular reclama que es pugui oferir un mínim de seguretat als seus practicants, evitar que es malmetin espais urbans i provocar molèsties.


9 març. 2009.- El grup municipal Popular a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha demanat "construir un espai adequat per a la pràctica del skateboarding al municipi". Des del grup del PP es reclama que aquest indret pugui oferir un mínim de seguretat als seus practicants, i es pugui evitar que es malmetin espais urbans, així com les molèsties que poden provocar.

El Partit Popular presenta aquesta proposta, fent ús del nou Reglament Orgànic Municipal, que permet la presentació de mocions a les comissions informatives, les quals en cas d'aprovar-les, les passarien al següent Ple. Així doncs, aquesta proposta es veurà a la propera sessió de la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació.

El grup Popular ha explicat que ha presentat aquesta petició donat que són molts els joves vilanovins els que practiquen el skateboard, monopatí i piruetes i que fa anys disposaven d'un senzill espai per a la pràctica d'aquest esport i per l'oci en el parc de Ribes Roges. Aquell espai, però es va malmetre, no es va reparar i es va suprimir.

"La situació actualment és que els joves cerquen espais públics on poder gaudir de la seva afició, i això sovint comporta problemes de compatibilitat de l'espai públic amb la pràctica d'aquest esport, ja que la cerca de graons, rampes i altres per fer piruetes comporta sovint que es pugui malmetre l'espai urbà. Tanmateix és una activitat sovint també força sorollosa, i sol ser per aquests motius que hi ha veïns que ho denuncien, i la Policia Local actua per dissuadir els joves per tal que deixin de practicar la seva afició en aquests espais".

Per tant des del grup Popular consideren que "el problema és que no hi ha alternativa. Si els joves han d'abandonar els espais urbans on ara practiquen aquesta afició, no tenen cap espai condicionat per poder-ho fer en condicions; en condicions de seguretat per a ells mateixos, però també en algun indret on no es malmeti l'espai urbà i no molesti els veïns amb el soroll".


Oficina d'Informació del Partit Popular de Catalunya
9 de març de 2009

 

El C.A. d'Animals de Companyia torna al debat

Moció presentada pel Partit Popular i oberta a la resta de grups municipals

La moció que es debatrà al proper Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, recorda els acords i les conclusions a les que va arribar la Comissió d'Investigació creada per prendre les mesures necessàries per al millor funcionament del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia el passat mes d'octubre, i les contrasta amb algunes de les accions del Govern municipal, en el sentit que no es corresponen als acords a que es van arribar per unanimitat de tots els grups municipals.

En aquest sentit la moció recorda que s'havien d'haver dut a terme millores en el centre, i la realitat és que enlloc de dur-se a terme cap millora, les instal·lacions han empitjorat fruit dels desperfectes causats per les ventades del passat mes de gener. També era un acord de la Comissió, la contractació d'un nou servei veterinari que oferís un servei adequat a les dimensions i necessitats actuals del centre, mentre que el Govern municipal va reconèixer estar treballant en una nova concessió que inclogui tots els serveis, aspecte que va descartat per la pròpia Comissió, atesa la proximitat de la cessió del servei a la Mancomunitat de Municipis Penedès Garraf.

Finalment la realització d'una avaluació de riscos per part del servei de prevenció del propi Ajuntament, ha obligat a mantenir tancat el Centre.

La moció demana que el Govern municipal s'atengui a les conclusions de la Comissió d'Investigació, o bé, si ho considera necessari que consensuï amb els grups municipals qualsevol canvi que s'hi vulgui introduir.

Preguntes orals al Ple

El Grup Municipal del Partit Popular ha presentat també dues preguntes orals que es substanciaran durant el proper Ple. Les preguntes orals són una de les novetats que incorpora el nou Reglament Orgànic Municipal, que és vigent ja per aquest proper Ple.

Les preguntes orals presentades pel Partit Popular de Catalunya, s'interessen per la problemàtica reiterada de llançament d'ous durant el dijous gras, i també pels criteris de l'equip de govern municipal respecte de la instal•lació a la nostra ciutat d'equipaments privats per a la atenció de persones dependents, fonamentalment gent gran. 


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
Vilanova i la Geltrú, 25 de febrer de 2009

 

Cap de Creu: la fi d'un malson de 40 anys

El juliol de 2000, amb motiu de l'aprovació de la revisió del Pla General, el Partit Popular vàrem anunciar que estàvem convençuts que el PERI Cap de Creu tenia data de caducitat, per quan no era comprensible que una zona de la ciutat, quedi afectada de forma permanent en el temps esperant que l'Ajuntament de torn hi faci alguna acció, un dia o altre.

La previsió d'obertura de la Rambla Samà és una història que ja durava més de 40 anys amb conseqüències prou evidents i prou visibles: la impossibilitat per part dels veïns de dur a terme obres de millora i la progressiva degradació de la zona, condemnava una zona del nucli antic de la ciutat a l'ostracisme, i el pitjor condemnava la ciutat a perdre una part de la seva història.

La classificació urbanística del Cap de Creu ha estat objecte de polèmica ciutadana i política al llarg dels darrers anys, només faltaria que ningú exigís als representants polítics dels ciutadans i als mateixos ciutadans que tinguessin una única visió de la ciutat, o el que és pitjor, que tinguin una única visió d'una part de la ciutat: o és que no hi ha polèmica sobre el destí de la Sínia de les Vaques? o no hi ha hagut polèmica sobre la Platja Llarga? o no hi ha polèmica sobre l'Eixample Nord? La contraposició de visions diferents enriqueix el conjunt, i enriqueix el debat.

Al final però, s'imposa el seny, es fa justícia: justícia amb la ciutat, justícia amb el nucli antic, justícia amb els veïns que han patit durant més de 40 anys unes afectacions injustes. Potser la rectificació ha arribat tard. El maig d'aquest any, tant el Govern municipal com el grup de CiU, van tenir la oportunitat de donar suport a una moció del Partit Popular en que es demanava la desclassificació del Pla Especial de Cap de Creu i mesures per a la seva rehabilitació, però clar, ho van negar, i ho van fer per què la proposta venia del Partit Popular i d'una Associació, la de Defensors del Casc Antic, que des del primer dia han defensat la integritat del Nucli Antic.

PSC, CiU, ERC i IC van preferir pactar a les fosques, al marge de les institucions democràtiques per no haver de donar la raó públicament ni al Partit Popular, ni a l'Associació de Defensors del Casc Antic. Tant se val, al final el resultat és el que compte, i al final la voluntat política, és la desclassificació i rehabilitació del sector de Cap de Creu. Ara bé cal fer justícia i dir, ben alt i clar, que si ha estat possible aquesta important rectificació dels quatre grups polítics ha estat gràcies a les mobilitzacions ciutadanes, i si ens ho permeten, ens en sentim també una mica responsables.

Ara, continuarà el debat: sobre les eines a emprar per facilitar la rehabilitació del sector i facilitar-ne la seva valorització com a nucli antic; debat sobre el destí dels espais lliures. El debat és sa, la confrontació d'idees enriqueix, i que ningú no vegi en les diferències interessos partidistes, si no la defensa de l'interès general, des de punts de vista diferents: és la raó de ser dels sistema democràtic.

El Partit Popular continuarem defensant allò que nosaltres entenguem que és d'interès general, amb respecte per aquells que pensin diferent, però també exigint el mateix respecte a les visions diferents d'aquells que es considerin amb la veritat absoluta.

Ara, tot just comença la fi d'aquell malson. 


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
14 de gener de 2009

 

Govern + CiU = 4%

Aquesta setmana el Ple Municipal va aprovar els pressupostos per al 2009, fruit d'un acord previ entre l'equip de Govern i el, fins ara, principal partit de la oposició, CiU. És evident que els pressupostos de 2009, no poden ignorar el marc econòmic en el que ens trobem, i no ho pot fer per les repercussions que aquest marc té sobre els ciutadans, i menys sobre aquells que ho pateixen més intensament, aquells més febles.

La premissa primera d'elaboració dels pressupostos arribava viciada, i és que, més que preocupar-se dels efectes de la crisi sobre els ciutadans, s'han preocupat només dels efectes de la crisi sobre els comptes municipals: mentre les vaques eren grasses s'ha estirat més el braç que la màniga, i ara en patim les conseqüències.

Sota aquesta primera premissa viciada, se n'adopta la segona: si ens falten diners que els paguin els ciutadans, i així el Govern tripartit i el Grup de CiU van pactar que els impostos i les taxes municipals s'apugessin un 4%, un 1'5% per damunt de l'IPC actual, però ignorant que la immensa majoria dels ciutadans no tindran increments salarials gaire més llunyans al 2%, i això els que tinguin la sort de no perdre el seu lloc de treball.

Així doncs, sota el principal condicionant de la retallada dels ingressos fruit de la davallada de la construcció, s'imposava ineludiblement la reducció de les despeses. On han reduït les despeses? En la neteja d'edificis i en la neteja de la via pública. I això quines conseqüències tindrà? Doncs que treballadors de les empreses subcontractades per l'Ajuntament per a realitzar aquestes tasques, perdran els seus llocs de treball, això si doten una partida de col•laboració social per a contractar treballadors en situació d'atur, potser aquells mateixos que hauran perdut el seu lloc de treball, fruit de la retallada dels serveis municipals.

Però no només han hagut de reduir els serveis, també han hagut de renegociar la hipoteca per què no la podien pagar, i així han allargat la durada de crèdits per valor de 11 milions d'euros fins els anys 2028 i 2031. Sí, entre els anys 2028 i 2031, els nostres fills pagaran aquelles despeses d'aquest Govern Municipal.

Mentrestant però, els principals equipaments de la ciutat, continuen empantanegats: l'antic edifici judicial, el Teatre Principal, la Casa Papiol, del Pavelló Isaac Gàlvez no se'n veu rés (i això que la subvenció ja s'ha liquidat), de la Masia Nova ja no en parla ni CiU, etc... Això sí, Neàpolis exigeix un nou esforç de més d'un milió d'euros.

Ara potser entendran per què fa tants anys que els estem dient que gasten massa i malament, però a diferència d'altres grups municipals, el Partit Popular, continuarem denunciant la mala gestió econòmica del Govern tripartit, i si ho hem de fer assumint la principal veu de l'oposició ho fem. 


Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
17 de desembre de 2008

 

El tripartit maltracta el Garraf

Una vegada més, pels voltants de la Fira de Novembre el Govern de la Generalitat torna a presentar els pressupost per l'any proper, i una vegada més hem de tornar a posar el crit al cel: les inversions del Govern de la Generalitat al Garraf, són insuficients, i a més són de les més baixes de Catalunya.

Efectivament, les inversions a la nostra comarca han millorat sensiblement respecte les de l'any en curs. Si el 2008, la inversió per habitant era de 85 euros, i ens situàvem en la comarca amb menor inversió de Catalunya, aquest any, aquest import ha pujat fins els 103 euros, i ara ja som la segona comarca amb menor inversió; només el Pla de l'Estany amb 101 euros és pitjor tractada que el Garraf.

Evidentment aquesta no és una bona notícia, que ja fa massa anys que es repeteix, i els governs municipals que acostumen a ser generosos amb el Govern de la Generalitat, miren cap un altre cantó. Fins i tot alguna diputada de la ciutat dels grups que donen suport al Govern, s'atreveix a considerar que els pressupostos són bons: doncs ho seran per altres, però no per als habitants del Garraf.

Filant una mica més prim, celebrem amb retard, la inversió necessària per la construcció del CEIP Volerany, però només a mitges, ja que el Govern preveu la meitat de la inversió necessària, el que significarà que els barracons en què ara hi estudien els infants s'hauran de prolongar un curs més del previst.

De totes maneres desitgem que no sigui necessària la crítica constant, per que el Garraf rebi les inversions que necessita pels equipaments, però també per les infraestructures necessàries, per capgirar la situació econòmica. Amb aquests pressupostos no anem enlloc i sortirem del sotrac en què ens trobem immersos.


IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS CREIXERAN AL 4%

El vots afirmatius del tripartit al Govern municipal, i de CiU, va permetre tirar endavant la proposta d'incrementar els impostos i taxes municipals un 4%. Percentatge que, previsiblement, serà superior als increments que la majoria de treballadors veuran a les seves nòmines, això els que conservin el seu lloc de treball.

El Partit Popular ens varem negar a donar suport a aquest increment, doncs entenem que en el marc actual, el que cal prioritzar és la moderació en el creixement de taxes i impostos per evitar malmetre encara més les butxaques dels ciutadans.


EL GOVERN CONTRA LA SUPRESSIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL NUCLI ANTIC

El Partit Popular varem proposar al Ple de l'Ajuntament, la supressió de les contribucions especials per la millora dels carrers de l'Aigua i Picapedrers, entenent que essent objecte de la subvenció de la Generalitat per la llei de barris, el nucli antic de la ciutat reuneix unes condicions de depressió socioeconòmica, segons reconeix el mateix Govern municipal, que mereix també un petit esforç addicional per part de l'Ajuntament de la ciutat. La proposta va ser rebutjada pels grups del Govern i CiU i la CUP.


BENVINGUDA AL NOU BUTLLETÍ MUNICIPAL

El naixement d'un nou mitjà de comunicació, públic i municipal en aquest cas, ha de ser sempre motiu de satisfacció; el fet que, a més, aquest sigui digital, i per tant empri les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, per arribar als ciutadans ens omple de satisfacció. Lamentem, però, que aquest nou mitjà neixi fruit de la situació de crisi que ha fet desaparèixer, no sabem si temporalment, el 08800 en paper.

Ara tenim dos reptes pel davant: el primer heretat del 08800, que és fer d'aquest butlletí un mitjà de comunicació plural, on s'expressi el que fa i opina el Govern Municipal, faltaria més, però també es reflecteixi el treball dels grups de la oposició més enllà de l'espai lliure de que disposem setmanalment; l'altre que siguem capaços de poder fer arribar aquest butlletí en aquest nou format a tots els ciutadans, i aquí, els ciutadans també hauran de fer un esforç, doncs ara el butlletí no arribarà a les bústies convencionals, i per poder accedir-hi caldrà que el ciutadà disposi de les eines necessàries i a més ho vulgui.

Així doncs, desitjos de pluralitat i universalitat per aquest nou mitjà, que teniu davant els ulls.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
5 de novembre de 2008
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00