CFGS Animació. disseny de Videojocs i Entorns Virtuals (LOE)

Durada
El curs consta d'un total de 2000 hores, repartides en sis trimestres (dos cursos escolars). Les classes son de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h.

Continguts

1er curs
Història i teoria dels videojocs
Fonaments de la representació i l'expressió visual
Il·lustració vectorial
Imatge digital
Animació 2D
Projectes 2D
Disseny 3D: personatges i escenaris

2on curs
Animació 3D
Tècniques de representació tridimensional
So digital
LLenguatje audiovisual
Projectes 3D: tecnologia del videojoc
Formació i orientació laboral
Projecte Final
Tutoria

Requisits per entrar
Títol de Batxiller o estudis equivalents més prova d'accés.

Prova d’accés
Superació de la prova específica d’accés de la família corresponent

Queden exemptes de realitzar la prova les persones que:
- hagin superat en el Batxillerat l’assignatura de Fonaments de Disseny i dues matèries més concordant amb els estudis als quals es vol ingressar.
- disposin del títol de Tècnic/a Superior de la mateixa família professional.
- hagin superat la prova d’accés a la Facultat de Belles Arts o ensenyaments superiors d´Arts Plàstiques i Disseny.

Per la prova d’accés sense requisits cal:
- tenir complerts els 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés.
- tenir els 18 anys i un Titol de Grau Mitjà de la mateixa família

 

Titulació
Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració. Perfil Professional: Disseny de Videojocs.

Competències Professionals
-Realització d’activitats complexes dintre de la realització d’un projecte.
-Avalua i interpreta els processos de producció per tal d’optimitzar-los.
-Organitza i supervisa el disseny de la producció.
-Munta i edita imatges.
-Creació i modelat de personatges i escenes.
-Animació de personatges.
-Realitza el guió i l’storyboard.
-Crea animacions interactives d’acord amb els seus canals comunicatius.
-Treballa en equip o a les ordres d’un director o d’una directora.
-Fa recerca documental, tècnica i gràfica.
-Fa propostes que evitin els estereotips i valorin la diversitat.
-Utilitza imatges dintre dels límits legals i ètics: campanyes publicitàries, organització i producció editorial, gestió i supervisió de la producció en els processos de preimpressió.

Àmbit professional i de treball
Comprèn activitats de disseny de videojocs i entorn visual realitzades com a professional autònom/a o associat/da en grau divers a una empresa relacionada amb: producció de videojocs i aplicacions interactives, producció de cinema i televisió, publicitat, disseny gràfic, aplicacions interactives i multimèdia, i material didàctic, realització d’animacions i escenaris virtual.

Accés a altres estudis
Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris.

Preus (provisionals)

Matrícula 180,00€  
Matrícula reduïda 150,00€ Persones empadronades a Vilanova i la Geltrú
Quota mensual 180,00€ x 5 mesos
Quota mensual reduïda 150,00€ x 5 mesos

      

 


 

Estàs aquí:Home ESTUDIS Cicles formatius de grau superior CFGS Videojocs