Menú

Sol·licitud per ser entitat col·laboradora d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Entitats organitzadores d'activitats d'educació en el lleure i esportives durant l'estiu per a:

 • menors de 18 anys,
 • joves fins a 21 anys, en cas de diversitat funcional

Període de tramitació

dilluns 15 de març fins al divendres 26 de març 2021

Termini de la sol·licitud

dilluns 15 de març fins al divendres 26 de març 2021

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Requeriments

Requisits generals 

 1. Complir la normativa legal vigent per al tipus d’activitat d’estiu que realitzi.
 2. Complir amb les condicions de contractació i sous recollits en el Conveni col·lectiu vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural.
 3. Complir les orientacions referents a l’exposició al sol responsable i a l’alimentació equilibrada.
 4. Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin de qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants i joves. Vetllar per la inclusió de tots els infants, adolescents i joves.
 5. No cobrar en cap cas més que el 25% del total del cost de l’activitat a les famílies que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament.
 6. Facilitar a les famílies que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament el Full de preinscripció acordat amb l'Ajuntament degudament complimentat. En aquells casos que l’Ajuntament informi a l’entitat col·laboradora, caldrà que l’entitat col·laboradora NO cobri cap import.
 7. Oferir dies d’inscripcions que coincideixin, almenys 3 dies del període de sol·licitud de subvenció. Aquest període es fixarà anualment en la seva pròpia convocatòria.
 8. En cas d'anul·lar les activitats d’estiu organitzades, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, almenys, 10 dies abans de l'inici de l'activitat a través tràmit STA.
 9. Lliurar a l’Ajuntament la documentació establerta a les Bases en el moment de presentar la sol·licitud, durant l’inici de l’activitat (en el cas de subvencions de tipus 3) i en el moment de la justificació de la realització de l’activitat subvencionada (veure apartat de procediments)

Obligacions específiques per aquelles entitats col·laboradores que tinguin inscrites persones menors de 21 anys amb diversitat funcional

 • Caldrà acreditar la contractació del monitoratge subvencionat
 • S’haurà de coordinar amb els i les professionals especialitzats que l’Ajuntament estableixi i amb la persona tècnica del Servei d’Infància de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal de facilitar la inclusió de la persona amb diversitat funcional.
 • Inclourà els joves d’entre 18 i 21 anys amb diversitat funcional en aquelles activitats adreçades a grups d’adolescents i joves majors de 12 anys.

Procediment

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora

2. Presentar la documentació d'inici d'activitat, en el cas de subvencions de tipus 3.

3. Justificar la realització de l'activitat (abans del 30 setembre)

 

Observacions

Tramitació mitjançant STA i amb certificat digital. 

Les activitats que es sol·licitin i reuneixin els requisits es faran constar al llibret d'estiu que edita l'Ajuntament.

Només seran objecte de subvenció les famílies que participin en les activitats recollides en aquest llibret.

Qui el pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre, registrades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o bé empresa privada, sempre que organitzi activitats diferents a les que s’ofereixin des d’entitats sense ànim de lucre i que siguin d’especial interès per infants, adolescents i joves de la ciutat.

Que tingui una seu a la ciutat de Vilanova i la Geltrú;

Que realitzi l’activitat dins el terme municipal, excepte les colònies, campaments o similars;

Que les activitats de lleure que organitzi s’adrecin a menors de 18 anys amb caràcter general i menors de 21 anys en els casos de diversitat funcional.

I que organitzi activitats per infants, adolescents i joves durant els mesos d'estiu.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora, incorpora Declaració responsable conforme l'entitat compleix tots els requisits exigits

2. Adjuntar formulari de les activitats de lleure o esportives que s'organitzen per a la publicació al llibret

3. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament, en el cas de no haver col·laborat anteriorment amb l’Ajuntament o bé haver modificat les dades bancàries.

 

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració