Menú

La borsa de lloguer social, una bona opció per als habitatges buits

Comparteix:
31/03/2021 14:51

L'Ajuntament ofereix llogar amb tranquil·litat i amb cobertura contra impagaments i desperfectes

En moments de crisi econòmica com l'actual, la demanda d'habitatge a un preu assequible creix encara més. Per pal·liar aquesta demanda, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú gestiona la borsa de mediació per al lloguer social, una bona opció per cedir els habitatges buits destinant-los a finalitats socials.

Des de l'any 2009, l'Oficina Local d'habitatge de Vilanova i la Geltrú disposa d'aquesta borsa que gestiona el lloguer d'habitatges desocupats del municipi, perquè puguin ser llogats a preus moderats, fet que beneficia tant a propietaris, garantint-los una renda pel seu habitatge així com el bon ús i conservació, com a llogaters, que poden trobar un habitatge en bon estat i a un preu de lloguer assequible.

La borsa vetlla pel bon ús dels habitatges amb una assegurança multirisc i cobertura jurídica gratuïta en cas de morositat; i també proporciona assessorament i seguiment de l'habitatge durant tota la vigència del contracte de lloguer. Els pisos llogats a la borsa gaudeixen de la bonificació del 90% de l'IBI.

Tothom qui vulgui posar en lloguer un habitatge ho pot fer a través d'un tràmit municipal. L'Oficina Local d'Habitatge cercarà un/a llogater/a i s'encarregarà de preparar el contracte de lloguer i tota la documentació necessària. L'Oficina ofereix, a canvi d'un preu de lloguer per sota de mercat (mínim 20%), una garantia contra impagaments i desperfectes que es poguessin ocasionar, juntament amb el compromís de fer un seguiment periòdic de la relació contractual.

L'habitatge ha d'estar ubicat a Vilanova i la Geltrú i cal que sigui de mercat lliure (o de protecció oficial amb autorització per ser llogat), i ha de disposar de cèdula d'habitabilitat i de certificat d'eficiència energètica, o estar en disposició d'obtenir-los.

La borsa es compromet a seleccionar les persones més adients d'entre totes les inscrites com a demandants, seguint uns criteris prefixats i tenint en compte les necessitats i possibilitats de pagament de cada persona.

Tota la informació, aquí

 

Reallotgem.cat

D'altra banda, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'ha adherit al programa Reallotgem.cat, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La nostra ciutat, que forma part de la Mesa d'emergències de Catalunya, serà doncs una de les que podrà oferir habitatges destinats a famílies en situació d'emergència habitacional.

Mitjançant el programa, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya arrenda habitatges de propietat privada, per tal de poder-hi allotjar, per la via de la cessió d'ús, les persones en situació d'emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d'adjudicació d'habitatge per part de la Mesa d'emergències estiguin pendents de reallotjament.

El programa fa una crida als propietaris d'habitatges ubicats en municipis com el nostre, en els quals hi ha casos de persones en situació d'emergència pendents de reallotjament. Serà l'Ajuntament qui farà la captació d'aquests habitatges, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya compensarà aquestes gestions fent una aportació de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa.

Els habitatges hauran de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent, i tenir d'alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d'alta. Els propietaris en aquest cas també gaudiran de la bonificació del 90% de l'IBI. El contracte de lloguer tindrà una durada mínima de cinc anys. Com que el programa és una mesura de xoc, un cop finalitzat aquest termini, els propietaris podran decidir no seguir oferint l'habitatge.

Tota la informació del programa Reallotgem.cat aquí

Crida a les persones que tinguin un pis per llogar

Crida a les persones que tinguin un pis per llogar

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració